Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Vakaras Vytautui Didžiajam

2022 09 08

Vakaras skirtas Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo dienai.

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė pranešime „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (apie 1350–1430) ir valdovo dvaras Birštone“ pateiks įdomių istorinių faktų apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto lankymąsi Birštone, apsilankymų pobūdį, dvaro valdymo mechanizmą.

1413–1414 m. Birštono pilyje Vytautas Didysis lankėsi ne kartą.

1408 m. vasario 14 d. Birštone Vytautas Kaunui suteikė magdeburgines teises.

Literatūrinę-muzikinę programą atliks aktorius Egidijus Stancikas, smuikininkė Ilona Klusaitė, gitaristas Pijus Balevičius.

Projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.