Juozas Brundza (1870–1954)

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-19

Apie Juozą Brundzą
Bielevičienė, Viktorija
Juozui Brundzai - 150 / Viktorija Bielevičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, liep. 25, p. 1, 6.
Apie  gydytoją, visuomenės veikėją Juozą Brundzą.

Dvilinskaitė, Danutė
Jeigut sūdžia prirokuos, tai… : [ apybraiža ] / Danutė Dvilinskaitė. – Tetos Domcės istorijos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2005, gruod. 30, p. 9-10.
Apybraižoje minimas gydytojas Juozas Brundza.

Iškauskas, Česlovas
Juozas Brundza: gydytojas, patriotas, „teisuolis“ : pasakoja žurnalistas Česlovas Iškauskas / „Gyvenimo“ informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, bal. 1, p. 4–5.
Turinys: Per Maskvą – į gimtąsias vietas ; Pabėgėlių daktaras ; Kurortas ir politika ; Vienas iš daugelių Lietuvos „teisuolių“
Apie Tėvynei atsidavusį žmogų –  Brundzą Juozą (1870–1954 08 05) gydytoją, visuomenės veikėją, kovotoją prieš carinę priespaudą, vieną iš Birštono kurorto steigėjų. Kurį laiką buvo renkamas Prienų burmistru.

Joana Viga ČiplytėPrienų miesto gydytojas Juozas Brundza

Kuzmickas, Vytautas
Lietuvos valstybės 100-mečiui: Daktaro Juozo Brundzos pirmosios atžalos Algirdo gyvenimo pėdsakais (1910 - 1963) / Vytautas Kuzmickas. – Iliustr. – Bus daugiau. – Krašto šviesa metų kloduose. – Turinyje: Algirdas Brundza vaikystėje ; Universitetiniai metai ; Drausmės byla ; Namai Poškos gatvėje ; Algirdas Brundza 1934 - 1944 m. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2016, bal. 13, p. 5.
Apie gydytojo, mokytojo, savivaldybininko, kurortologo Juozo Brundzos vyriausiąjį sūnų, chirurgą Algirdą Brundzą.

Kuzmickas, Vytautas
Prienų krašto šviesuoliai Lietuvių mokslo draugijoje / Vytautas Kuzmickas. – Iliustr. – Kelyje į Vasario 16-ąją // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2016, vas. 17, p. 4, 6.
Apie Lietuvos kelią į Nepriklausomybę ir Prienų krašto šviesuolius, dalyvavusius Lietuvių mokslo draugijos veikloje: kunigą Joną Valaitį (jo kapas yra Prienų senosiose kapinėse (nuotr.)), kun. Juozą Vaičaitį, kun. Jeronimą Valaitį ir gydytoją Juozą Brundzą.

Vytautas KuzmickasVasario 16-osios priešaušris (V). Daktaras Juozas Brundza – pabėgėlių gydytojas 1915 m.

Kuzmickas, Vytautas
Vasario 16-osios šaukliai mūsų krašte. Atminimo kelionės daktaro Juozo Brundzos gyvenimo keliu pradžia (I) / Vytautas Kuzmickas ; straipsnyje panaudotos kolekcininko Almanto Miliausko nuotraukos. – Iliustr. – Bus daugiau. – Istorija. – Turinyje: Daktaras Juozas Brundza – krašto nepriklausomybės signataras ; Mūsų numatomos medžiagos tematika ; Juozo Brundzos gimimo ir mirties datos // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2016, saus. 30, p. 5.
Apie gydytoją, visuomenės veikėją Juozą Brundzą, jo šeimą 

Lazauskienė, Dalė
Prisiminta Prienų ligoninės istorija, pagerbti medikai / Dalė Lazauskienė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2016, birž. 1, p. 1, 4.
Apie Prienų ligoninės 70-mečio jubiliejų, paminėtas daktaras Juozas Brundza

Sinkevičiūtė, Roma
Prienų ligoninės 70-mečio šventė – prisiminimų, susitikimų ir sveikinimų diena / Roma Sinkevičiūtė. – Iliustr. – Atgarsiai. – Turinyje: 70 metų – ir jaunatviško maksimalizmo, pakylėjimo, pasididžiavimo savo profesija, ir skausmingų reformų, vertybių perkainojimo laikotarpis ; 70 metų Prienų krašto sveikata rūpinosi didelis būrys medikų ; Linkėjo ilgai ir sėkmingai gyvuoti // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2016, birž. 4, p. 1-2, 16.
Apie Prienų ligoninės 70-mečio jubiliejaus šventę Birštono kultūros ir laisvalaikio centre, paminėtas daktaras Juozas Brundza.

100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių / Prienų krašto muziejaus informacija. – Iliustr. – Valstybės šimtmečiui. – Turinyje: Cezaras Pšemeneckis ; Feliksas Marišius ; Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė – Marija Aukštaitė (1896-1987) ; Juozas Brundza ; Feliksas Martišius // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2017, lapkr. 15, p. 5.