Birštono Viešoji
biblioteka

Patraukli ir patogi darbui, mokymuisi, savišvietai, poilsiui


                  
Paieška
Renginai
Artimiausias renginys
Susitikimas su rašytoju Kaziu Saja
dATA: 2020 - 03 - 05
lAIKAS: 18.00 val.
vieta: Birštono viešoji biblioteka
kITI RENGINIAI