Rankraščiai

Rankraščiai

Parodoje eksponuojami rankraščiai

 VUB RS F22-427 Baliński, Michał. Kelionių įspūdžiai: Perkūnkiemis, Senieji Trakai, Birštonas, Zelva, Žirovičiai. B. v., 1851.

 VUB RS F53-547 Kaveckis, Mykolas. „Mineralinių versmių Birštono kurorto rajone planas“. B. v., b. m.

 VUB RS F57-B53-821 Nemajūnų parapijiečių sąrašas. [Nemajūnai], b. m.

 VUB RS F5-F125-31680 Kunigo Anastazijaus Rožickio pranešimas Trakų dekanui apie Nemajūnų bažnyčios pajamas. Nemajūnai, 1790.

 VUB RS F4-(A2559)35894 „Kronika Kościoła Parfialnego w Birsztanach położonego...“. [Birštonas], 1849.

 VUB RS F57-B53-44 „Actorum Archivi Diecesis Vilnensis Liber 6tus“. B. v., [XVIII a.]. Lotynų k. 161 lap.

 VUB RS F134-133 Jono Kazlausko pastabos, užsirašytos daktaro disertacijos gynimo metu. Vilnius, [1967].

 VUB RS F134-155 Jonas Kazlauskas skaito knygą iškylos Nemuno upe metu. B. v., 1954.

 VUB RS F4-(A1700)13155a Jurbarko muitinės 1613 m. sausio - liepos mėn. prekių apskaita. B. v., 1613.

 VUB RS F26-1239 Krokuvos mokslo draugijos Balneologinės komisijos laiškas Birštono gydyklų valdybai. Krokuva, 1862.

 VUB RS F26-3572 Abicht, Adolf. Apie Birštono mineralinius vandenis [Istorinės žinios, vietovės aprašymas, mineralinių vandenų analizė]. B. v., 1852.

VUB RS F26-3573 Birštono mineralinio vandens cheminės sudėties tyrimų ir kurorto veiklos ataskaitos. Vilnius, 1852- 1862.

VUB RS F26-3574 Билинскiй, [Бенедикт]. „Воды минеральныя Бирштанскiя“ [Reklaminė skrajutė]. [Vilnius], 1867.

VUB RS F26-3575 „Birsztany. Zakład zdrojowo-kąpiełowy“ [Reklaminė skrajutė]. Varšuva, b. m.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-02
Galerija