Naujienos

Baigėsi Vaikų vasaros poilsio organizavimo programa „Kas žmogiuko širdyje“

2023 08 21

Birštono viešoji biblioteka organizavo Vaikų vasaros poilsio programą „Kas žmogiuko širdyje“ visiems vaikams, taip pat vaikams iš socialiai remtinų ir socialinę riziką patiriančių šeimų, pagal Birštono savivaldybės Vaikų vasaros poilsio organizavimo programą, finansuojamą Birštono savivaldybės. Šiemet stovykla skirta poeto, pedagogo Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms, prisimenant, kad 1984 m. rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu  H. K. Anderseno diplomu, įrašant A. Matutį į premijuotų rašytojų garbės knygą. Rašytojo sukurti herojai aktualūs ir šiandienos vaikams, nes skatina mylėti Tėvynę, tėvus, tausoti gamtą, nelikti abejingiems gamtos niokojimui. Į tai atsižvelgta 2023 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais organizuojant suplanuotus 10 renginių Birštono viešojoje bibliotekoje, Vienkiemio ir Nemajūnų padaliniuose. Papildomai bibliotekoje surengta literatūrinė paroda „Kas žmogiuko širdyje“, taip pat vyko Joninių vainikų pynimo edukacija.

Visi programos tikslai ir uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinti. Vaikai dalyvavo aktyviose, kūrybiškose veiklose, ugdančiose pozityvią socializaciją, mažinančią socialinę atskirtį, skaitymo įgūdžius, atsakingumą, iniciatyvumą, empatiją, komunikacijos, kritinio mąstymo kompetencijas per saviraiškos įvairovės pasiūlą. Skaitydami A. Matučio ir kitų rašytojų tekstus pagilino žinias apie Birštono apylinkių florą ir fauną, kraštovaizdį, Lietuvos gamtą, mokėsi pažinti miškus, diskutavo apie jų saugojimo reikšmę, ekologiją. Kūrybinėse edukacijose vaikai individualiai ir grupėse, žaisdami, kurdami, svajodami, pasitelkdami savo fantaziją ir išmonę atliko įviariausias užduotis, gamino darbelius, kūrė nuostabų koliažo plakatą, piešė mylimus žvėrelius, paukštelius, miško gėrybes. Sužinojo apie A. Matučio gyvenimą ir kūrybą. Laisvalaikį praleido turiningai, aktyviai, kūrybiškai, žaismingai ir linksmai. 

Birželio 15 d. Birštono viešosios bibliotekos Vienkiemio padalinyje vyko rytmetys vaikams „Į svečius pas čiauškučius“. Renginyje dalyvavo Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ ,,Kiškučių“ grupės auklėtiniai. Vaikai klausėsi eilėraščių iš Anzelmo Matučio knygos „Tai margumai genelio“, piešė įvairius miško žvėrelius ir augalus.

Birželio 20 d. Birštono viešoji biblioteka organizavo poezijos skaitymus, pokalbį, kūrybines koliažo dirbtuves „Ar jūs žinote, ar ne, ką vadinam Gimtine?“ ir ekskursiją į Nemuno kilpų regioninio parko Birštono lankytojų centrą, kur žaidė Nemuno kilpų regioninio parko grupės lankytojų centro administratorės Rositos Dargienės pasiūlytą žaidimą apie Nemuno kilpas, gimtinę ir jos gamtą.

Birželio 21 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko skaitymai ir pokalbis „Žemėj pasakų, dainų Saulės vieškeliu einu“ ir kūrybinės mirioramos dirbtuvės. Vaikai skaitė A. Matučio eilėraščius, kūrė mirioramos lėlių teatrą pagal poeto eiles, dalijosi savo gyvenimo istorijomis.

Birželio 22 d. Birštono viešosios bibliotekos Vienkiemio padalinio rytmetyje vaikams „Saulė mano širdyje“ Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ ,,Boružiukų“ grupės auklėtiniai klausėsi eilėraštukų apie berniuką iš knygelės „Kas žmogiuko širdyje“. Net trijuose eilėraščių cikluose per berniuko išgyvenimus jautriai žvelgiama į vaiko vidinį pasaulį – į saulės, šešėlių ir Fantazijos šalis. Vaikai mokėsi suprasti kitą žmogų, jį atjausti. Iš vaizdo įrašo „Vaikų poetas Anzelmas Matutis“ sužinojo apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Kūrybinėse dirbtuvėse piešė saulės spindulėlius, apšviečiančius mūsų Žemę.

Birželio 27 d. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinio popietėje „Saulė mano širdyje“ vaikai skaitė A. Matučio eilėraščius. Kūrinėlio apie mus šildančią saulę motyvais edukaciniame užsiėmime gamino šviesias šviesias saulutes. Kūrybiškai piešė veidelius, klijavo akytes, boružėles ir drugelius.

Liepos 4 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko skaitymai, pokalbis, mįslių, posakių varžytuvės apie gyvūnus „Grok, žiogeli, smuikeliu“ ir vabzdžių viešbučio gamybos dirbtuvėlės.

Liepos 11 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vaikai įsitraukė į skaitymus ir pokalbį „Kalbuosi su giria“. Kūrybinėse Drevinuko gamybos dirbtuvėse vaikai parodė savo gebėjimus ir fantaziją.

Liepos 11 d. Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinio popietėje „Miško turtai“ vaikai, pasiklausę eilių miško tema: „Kviečia žalias miškas“, „Žemuogės“, „Baravykai generolai“, „Šilinukas“ ir kt., iš knygelės „Bruknės karoliai“ drauge kūrė plakatą „Miško gėrybės“. Kalbėdamiesi apie girių gyventojus ir augaliją piešė, karpė, klijavo, dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi savo darbu.

Liepos 26 d. Birštono viešosios bibliotekos Vienkiemio padalinyje Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ auklėtiniai rytmetyje „Žilo šilo darbininkai“ klausėsi eilėraštukų apie mišką, jo gyventojus iš A. Matučio knygos „Žilo šilo darbininkai“: apie volungę, teterviną, barsuką, voverytę, bebrą ir kitus gyvūnus, smalsiai tyrinėjo iliustracijas. Žiūrėjo vaizdo įrašą „Vaikų poetas Anzelmas Matutis“. Kūrybinėse dirbtuvėse susikaupę piešė savo mišką su jos gyventojais. 

Rugpjūčio 8 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko programos uždarymo šventė „Kas žmogiuko širdyje“. Dalyviai skaitė eilėraščius, kalbėjosi, diskutavo. Emocijų atpažinimo dirbtuvėse su psichologe Brigita Gelumbauskiene jaukiame ratelyje susirinkusieji pasinėrė į emocijų pažinimo pasaulį: poezija, diskustuodami bei piešdami mokėsi kalbėti apie savo jausmus.

2023 metais Vaikų vasaros poilsio programa sulaukė 138 dalyvių, iš kurių didžiąją dalį – 119 – sudarė vaikai. Nemajūnų padalinio organizuojamuose renginiuose dalyvavo 27, Vienkiemio – 40 dalyvių, Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo erdvėje – 71 dalyvis.