Naujienos

Birštono viešosios bibliotekos padaliniai nuo birželio 2 dienos teikia visas paslaugas

2020 06 01

Centrinėje bibliotekoje ir padaliniuose lankytojams teikiamos visos paslaugos, laikantis Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatytų būtinųjų visuomenės sveikatos, saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

Ką reikia žinoti?

Birštono vienkiemio, Nemajūnų ir Siponių lankytojai aptarnaujami įprastu padalinių darbo metu, išskyrus pertraukas patalpų vėdinimui ir dezinfekavimui.  

Birštono vienkiemio padalinyje nuo 11.45 iki 12. 00 val. ir nuo 14.45 iki 15.00 val.

Nemajūnų padalinyje antradienį – ketvirtadienį nuo 10.00 iki 10.15 val., penktadienį nuo 14.00 iki 14.15 val. ir šeštadienį nuo 12.00 iki 12.15 val.

Siponių padalinyje nuo 12.45 iki 13.00 val.

Šių pertraukų metu lankytojai neaptarnaujami.

Į biblioteką galima įeiti ir būti viduje tik dėvint veido kaukes ir ne didesnėmis nei penkių asmenų grupėmis, išskyrus šeimas.

Viduje nusiimti kaukę griežtai draudžiama. Skaitant periodinius leidinius, renkantis knygas atvirajame fonde ir naudojantis bibliotekos kompiuteriais būtina dezinfekuoti rankas ir mūvėti vienkartines pirštines.  

Į biblioteką neįleidžiami lankytojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Lankytojų prašome laikytis 2 m. atstumo, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo taisyklių.

Kopijuojami tik bibliotekos dokumentai, lankytojų atsinešti dokumentai (knygos, žurnalai ir kt.), laikantis saugumo reikalavimų, nebus kopijuojami ir skenuojami.

Naudojimosi paskolintomis knygomis terminas gali būti pratęsiamas ir nuotoliniu būdu: internetu, el. paštu arba telefonu.

Grąžintos knygos karantinuojamos atskiroje patalpoje 72 valandas. Karantinuojamų knygų skolintis negalima.

Vėluojantiems grąžinti knygas delspinigiai neskaičiuojami.

Vyresni nei 70 m. amžiaus bei neįgalieji savivaldybės gyventojai gali pasinaudoti knygnešystės paslauga, kai rezervuoti ir/ar užsakyti leidiniai pristatomi į namus. Paslauga teikiama vadovaujantis 2020 m. vasario 18 d. direktoriaus įsakymu V-16 patvirtintu Birštono viešosios bibliotekos knygnešystės paslaugos teikimo tvarkos aprašu. 

Birštono vienkiemio, Nemajūnų, Siponių padaliniuose leidiniai grąžinami į specialias dėžes prie padalinių durų jų darbo metu.

Birštono viešosios bibliotekos informacija