Naujienos

Gedulo ir vilties dienos renginiai Birštone

2024 06 11

Kviečiame kartu paminėti Gedulo ir vilties dieną – Birželio 14-ąją.

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties prasidėjo masiniai trėmimai į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.

Į Komiją, Buriatiją Mongoliją, Krasnojarsko kraštą, Irkutsko, Molotovo (dabar Permės), Sverdlovsko, Tomsko ir kitas Sibiro bei Šiaurės sritis, negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros buvo ištremta daugiau kaip 132 000, apie 28 000 iš jų žuvo.

Grįžusieji iš tremties yra gyvi istorijos liudytojai.

Birželio 14 d. penktadienį 11.00 val. po Šv. Mišių Basanavičiaus aikštėje Birštono gimnazijos iniciatyva bus skaitomos birštoniečių tremtinių pavardės, pagerbsime tremtinius tylos minute.

17.00 val. Birštono muziejuje autorės Diana Tomkuvienė ir Asta Vandytė pristatys išskirtinę knygą „Juostos kilimuose“. Prisiminsime lietuves audėjėles, tradicijas, raštų reikšmes ir simbolius. 

Birželio 12 d. trečiadienį 19.00 val. Birštono viešojoje bibliotekoje aktorė Emilija Latėnaitė skaitys rezistento Antano Miškinio eiles ir gros fleita melodijas liaudies dainų motyvais. Autorinė E. Latėnaitės programa „Meldžiuos, dainuoju ir Tavęs ilgiuos“ nukels į tragiškuosius tremties metus.

Susitelkime, prisiminkime, pagerbkime birštoniečių ir visų Lietuvos tremtinių, žuvusiųjų ir gyvųjų, atminimą.