Naujienos

Kviečiame naudotis Suaugusiųjų mokymosi informacine sistema

2020 05 12

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS) sukurta įdiegus interaktyvią elektroninio mokymosi paslaugą, sukuriančią sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstiniame mokymesi.

SMIS turinį sudaro mokomoji medžiaga, skirta gilinti bendrąsias kompetencijas 9 srityse:
- Gimtoji ir valstybinė kalba;
- Užsienio kalba;
- Pilietinis ir politinis raštingumas;
- Teisinis raštingumas;
- Kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas;
- Verslumas;
- Tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija;
- Sveikatingumas;
- Meninė saviraiška.
Kviečiame Jus registruotis sistemoje www.smis.lt ir tapti vartotoju, galinčiu veltui iš šios sistemos paimti visą jus dominančią medžiagą.

Sistema sukurta įgyvendinant ES paramos projektą „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė". Šiuo projektu siekiama išplėsti nuotolinio mokymosi galimybes.

Plačiau apie SMIS rasite čia ---> www.smis.lt