Aleksas Žiūkas (1910–1983)

Aleksas Žiūkas (1910–1983)

Aš aukoju savo gyvenimą mūsų garbingai Lietuvai, protėvių sukurtai, o jos ainių parduotai, išniekintai.
Aleksas Žiūkas

Nepriklausomos Lietuvos karininkas Aleksas Žiūkas (1910.06.20–1983.10.24) gimė Birštono kurorte gausioje (penkių brolių ir trijų seserų)  smulkaus valstiečio šeimoje. Nors Žiūkai gyveno gana skurdžiai, bet Aleksas labai norėjo mokytis ir brolio Jono bei dviejų seserų remiamas baigė Prienų „Žiburio" gimnaziją. Jos direktorius Feliksas Martišius, palaikydamas jaunuolio ryžtą, suteikė jam lengvatų: sumažino mokestį už mokslą, leido  vasaromis dirbti medelyne.

Atostogų metu Aleksas užsidirbdavo ir statybose, lietuvių kalbos, matematikos mokė turtingų tėvų vaikus. 1932 metais labai gerais pažymiais baigęs gimnaziją, mokėsi aukštesniojoje Alytaus miškininkystės mokykloje. Ją baigė 1935 metais. Besimokydamas dirbo meteorologijos stotyje stebėtoju.

1936 m. baigė ir karininkų mokyklą. Įgijęs  girininko profesiją, turėdamas karininko diplomą Aleksas  Žiūkas jautėsi pasirengęs tarnauti Lietuvai. Jis paskiriamas Marijampolės įgulos Vl-osios haubicų baterijos ugnies būrio vadu, po metų – VI-osios baterijos vyr. karininku ir skiriamas II-osios grupės naujokų baterijos vadu. Po dvejų tarnybos metų Aleksas ėjo baterijos karininko pareigas, buvo karo teismo advokatu.

1940 metais okupavus Lietuvą, Aleksą Žiūką nuteisė 15 metų katorgos, tėvus išvežė į Sibirą. Iš lagerių grįžo suluošintas, be pastogės. Birštono valdžia Lietuvos karininką  sutiko nepalankiai, tyčiojosi. Už menką algą jam pavyko įsidarbinti meteorologijos stoties stebėtoju. Sveikata blogėjo, gyveno globojamas žmonos ir dukterų. Net visiškai pasiligojęs Aleksas Žiūkas rašė atsiminimus, kuriuos išsaugojo duktė Olga, išleido giminaičiai Algirdas Žiūkas ir Gediminas Žukas.

Džiaugiamės, kad garbingas, Lietuvai ištikimai tarnavęs Birštono žmogus prikeltas iš užmaršties. Tebūna jis pavyzdžiu mums ir tiems, kurie gyvens po mūsų – savo Tėvynę privalome ginti patys.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-28

Aleksas Žiūkas. „Lemties verpetuose“

Aleksas Žiūkas . „Lemties verpetuose"

Žiūkas Aleksas (1910–1983)
Lemties verpetuose : beletrizuotų atsiminimų romanas / Aleksas Žiūkas. – Vilnius : Jusida, 2015. – 340 p.
Tiražas 300 egz.
ISBN 978-9955-690-75-7

Apie Aleksą Žiūką

Aleknavičienė, Antanina. Pasitinkame Nepriklausomos Lietuvos karininko, birštoniečio Alekso Žiūko atsiminimų knygą „Lemties verpetuose“

Aleknavičienė, Antanina
Pasitinkame Nepriklausomos Lietuvos karininko, birštoniečio Alekso Žiūko atsiminimų knygą "Lemties verpetuose" / A. Aleknavičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, saus. 31, p. 6.
Apie A. Žiūką ir jo atsiminimų knygą.

Asipavičienė, Stasė
Aleksas Žiūkas į gimtinę sugrįžo "Lemties verpetuose" / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2015, vas. 21, p. 1, 15.
Vasario 15-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, Birštone buvo pristatyta ir gražiai pasitikta nepriklausomos Lietuvos karininko A. Žiūko atsiminimų knyga "Lemties verpetuose".

Lazauskienė, Dalė
"Lemties verpetuose": vieno žmogaus akyse prabėgusi Birštono ir Lietuvos istorija / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, vas. 21, p. 7-8.
Vasario 15-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, Birštone buvo pristatyta ir gražiai pasitikta nepriklausomos Lietuvos karininko A. Žiūko atsiminimų knyga "Lemties verpetuose".

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną švenčiame su prisiminimų knyga „Lemties verpetuose”

Aleknavičienė, Antanina. Pasitinkame Nepriklausomos Lietuvos karininko, birštoniečio Alekso Žiūko atsiminimų knygą „Lemties verpetuose“

Raiskas, Jonas
Vardan tos Lietuvos / Jonas Raiskas. - Nuotr. // Gyvenimas. - 2003, lapkr. 29, p. 3-4.
Apie tarpukario Lietuvos karininką, birštoniškį Aleksą Žiūką.