Aloyzo Toleikio skulptūrų nuotraukos

Aloyzo Toleikio skulptūrų nuotraukos

Vėjas

Praskriejo viskas, viskas...
Veidai ir paukščiai,
Miškų alėjos,
Upeliai, vėjas,
Rugiuose rūkas išsisklaidė.
Ir tėviškės laukuos žiedai ištirpo.

***

Kiek kartų dar po mano langu
Pražys raudonai obelis,
Kiek kartų tėviškės miškuos
Nenuorama gegulė užkukuos?

Pavasarini ilgesy, sakyk, kodėl
Manoj širdy tu nerimą pasėji,
Su gervėmis link šiaurės nukeliavęs
Ir mūs vargus, džiaugsmus skaičiavęs.

Aloyzas Toleikis

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-16
Galerija