Antanas Serafinas Zenkevičius (1935–2012)

Antanas Serafinas Zenkevičius (1935–2012)
 
A.S Zenkevičius savo darbo vietoje, Birštono savivaldybėje, 1988 m.

Birštono savivaldybės garbės pilietis, socialinių mokslų daktaras Antanas Serafinas Zenkevičius gimė 1935 m. gruodžio 8 d. Marijampolės rajone, Gudelių valsčiuje, Gelčių kaime ūkininkų šeimoje, mokėsi Gelčių pradinėje, Gudelių septynmetėje mokykloje. 1955 m. baigęs Alytaus rajono Krokialaukio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus statybos technikumą. 1972 metais baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.

1987 metais Lietuvos mokslų akademijoje Ekonomikos institute apgynė kandidato disertacijų tema „Kompleksinis kurortų infrastruktūros vystymas", jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų kandidato, o nuo 1995 m. - socialinių mokslų daktaro laipsnis.

1966 m. Birštonui tapus respublikinio pavaldumo miestu, buvo išrinktas Birštono miesto tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. Visų savo aktyvios darbinės veiklos laikotarpį nuo 1961 metų dirbo vietinėse savivaldos institucijose - devyniolika kartų iš eilės buvo renkamas savivaldybės tarybos nariu. Dvi kadencijas dirbo Marijampolės rajono Vykdomojo komiteto plano komisijos pirmininku - rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju ir septyniolika kadencijų iš eilės Birštono savivaldybės vadovu.

Antanas Serafinas Zenkevičius Birštono savivaldybei vadovavo nuo 1966 iki 2007 metų. Per tą laikotarpį jam pavyko Birštono gyvenvietę iš skurdaus kaimo, neturėjusio jokių komunalinių patogumų, su dulkėtomis, neapšviestomis gatvelėmis pertvarkyti j šiuolaikinį kurortų su išvystyta infrastruktūra, jaukia aplinka, gražiais skverais ir parkais. Jam vadovaujant buvo pastatyti gyvenamųjų namų kvartalai, naujos sanatorijos, viešbučiai ir poilsio įstaigos. Išaugo kultūros įstaigų tinklas mieste ir seniūnijoje. Pastatytas 550 vietų kultūros centras, įrengti du muziejai, bibliotekos mieste ir seniūnijoje. Geros materialinės bazės sukūrimas sudarė palankias sąlygas kultūros vystymuisi, kultūros darbuotojų meistriškumo kėlimui.

Antanas Serafinas Zenkevičius daug dėmesio skyrė kurorto gydomosios bazės vystymui, modernizavimui. Renovuotos sanatorijos, restauruota purvo ir vandens gydykla su baseinais, jis daug prisidėjo prie naujų viešbučių ir SPA kompleksų statybos bei projektavimo, savaitgalinių paslaugų asortimento sanatorijose ir gydyklose plėtojimo, poilsiautojų ir kurorto svečių užimtumo didinimo. Didžiulį dėmesį Antanas Serafinas Zenkevičius skyrė gamtosaugos problemų sprendimui, kultūros paveldo išsaugojimui mieste ir apylinkėse, mineralinių vandenų resursų išžvalgymui ir jų naudojimo limitų nustatymui, gydomojo purvo karjerų įrengimui.

Antanas Serafinas Zenkevičius buvo Lietuvos Respublikos delegacijos j Europos vietos valdžios kongresą narys, Europos kurortų asociacijos (ESPA) Tarybos narys, Lietuvos nacionalinės kurortų asociacijos prezidentas, dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos darbe. 2005 m. jis buvo apdovanotas Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės riterio" ženklu..

Antanas Serafinas Zenkevičius ir Jūrate Statkute de Rosales
Birštono viešojoje bibliotekoje 2011 m. birželio 18 d.

A. S. Zenkevičius giliai domėjosi Lietuvos ir Birštono istorija, bendradarbiavo su mokslininkais, rinko medžiagą apie Gintaro kelią – jis buvo įsitikinęs, kad tauta išliks, tik gerai pažinusi praeitį ir puoselėdama savo šaknis bei gimtąją kalbą.

Antanas Serafinas Zenkevičius mėgo knygas, vertino mokslo žinias, niekada neabejojo bibliotekos reikalingumu ir ja didžiavosi. Todėl ilgametį miesto vadovą prisimename pagarbiai ir su tikėjimu, kad jo gyvenimas – tai gražūs, turiningi ir prasmingi  Birštono istorijos puslapiai, kuriuos verta išsaugoti.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-19

Apie Antaną Serafiną Zenkevičių

Antanas Zenkevičius

Antanas Serafinas Zenkevičius (1935-2012) – Birštono atmintyje

Antanas Serafinas Zenkevičius. Birštono kurorto šeimininkas ir žmogus Birštono muziejaus fonduose

Antano Serafino Zenkevičiaus darbai įrašyti į Birštono istorijos puslapius.– Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, liep. 20, p. 1.

Genovaitė Mačiūtė. Kai gyvenimas tampa istorija . - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, gruod. 9, p. 1-2.
Straipsnis Birštono savivaldybės garbės piliečio, socialinių mokslų daktaro, ilgamečio Birštono kurorto vadovo A. S. Zenkevičiaus gimimo 80-osioms metinėms paminėti.

Iškilminga memorialinio bareljefo atidengimo ceremonija ilgamečiam Birštono savivaldybės merui, Birštono garbės piliečiui dr. Antanui Serafinui Zenkevičiui atminti: „Birštonas – visais laikais buvo ir bus kurortas“

Bronis Ropė. Prisimenu reikšmingus darbus, gerbiu jo indėlį. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, gruod. 12, p. 3.
Minint Birštono savivaldybės garbės piliečio, socialinių mokslų daktaro, ilgamečio Birštono kurorto vadovo A. S. Zenkevičiaus gimimo 80-ąsias metines.

Ramutė Šimukauskaitė  Visais laikais kurortas…“

Joana Zenkevičienė. "Aš tikiu, kad birštoniečiai ilgai prisimins merą A. Zenkevičių ir teigiamai įvertins jo darbus". – Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, birž. 22, p. 3.

Galerija