Balys Sruoga (1896–1947)

Balys Sruoga (1896–1947)


Daugėlaitė-Mikailienė, Aldona. [Atsiminimai] / Aldona Daugėlaitė-Mikailienė ; užrašė A. Samulionis // Balys Didysis. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. - P. 356-357358-359.
Apie Balį Sruogą Birštone.

Samulionis, Algis
[Balys Sruoga Birštone] / Algis Samulionis // Balys Sruoga. - Vilnius : Vaga, 1986. - P. 344-345, 349.

Venclova, Antanas
[Atsiminimai] / Antanas Venclova. - Persp. iš: Kalba Vilnius, 1968, Nr. 19 ; Vidurdienio vėtra, Vilnius, 1969, p. 567-572 // Balys Didysis. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. - P. 354- 355356.
Apie Balį Sruogą Birštone.

Balio Sruogos laiškai, 1945-1946 metais parašyti Birštone // Balys Sruoga mūsų atsiminimuose : Balio Sruogos 100-ajai gimimo sukakčiai / [sudarė V. Daugirdaitė-Sruogienė]. - 2-as leid. - Vilnius, 1996. - P. 401402-403404-405.

Balys Sruoga mūsų atsiminimuose / Vytautas A. Jonynas // Metmenys.- 1998, nr. 74, p. 155-156.

„Birštonas išėjo į sveikatą“

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-17