Bibliotekai – su meile

Bibliotekai – su meile

Nuostabiai Birštono bibliotekai –
norėčiau pasakyti „ačiū" visiems jos darbuotojams ir skaitytojams. Juk knyga tobulina ne tik žmogaus protą ir širdį, bet daro šviesesnę ir jautresnę mūsų bendrą tėviškę – Lietuvą.
Grigorijus Kanovičius

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojoms –
nepaprastai dėkinga už dr. Jono Basanavičiaus atminimo saugojimą ir skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus kūrybos propagavimą.
Ramunė Korasakienė

...ačiū už jaukų priėmimą, už nuostabius vaikus.
Sigutė Ach

...gražaus klestėjimo ir žydėjimo naujuose rūmuose!.
Aldona Ruseckaitė

Knygų autorių linkėjimai
Birštono viešajai bibliotekai ir jos skaitytojams

(Autografuotų leidinių paroda)

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-17