Birštonas

Birštonas
Bendras Birštono kurorto vaizdas

Bendras Birštono kurorto vaizdas

Nemunas, tas mūsų upių milžinas su žaliuojančiais krantais, žmogų savęspi traukia. Ne vienas tėvynainis, už priedermę sau laiko vasaros laike garlaiviu pavažinėti nuo Kauno Jurbarko linkon. Čia regi abiejuose upės pusėse lapuočius medžius savo grožybėje žaliuojant, ten brangios vietos – piliakalniai riogso, kitur bažnyčios bokštas, tartum aukštyn kyla bei baltosios smiltys, lyg sniegas, tarplaukėje mirga.

Kur tiktai  žiūri, vis gražu, patogu, vis smagu, ramu, linksma  Nemunėliu plaukti.

<...> Birštonas taip pat lietuvio širdį pas save vadina, nes čia daug yra žymių vietų; čia istorikas – archeologas gali sau medžiagą rasti, ilgai kasinėti ir rinkti mūsų praeities liekanas. Čia Vytauto pilis, būta medžioklės rūmų, gyventa didžių Lietuvos kunigaikščių.<...>

Parašas: Svečias

Visas straipsnis „Vilniaus žiniose“, 1907, rugsėjo 16 d. (nr. 145),  p. 2 - 3.

Birštonas. (Trakų apskr. Vilniaus g.). Daili, rami, sveika vieta – Birštonas. Čia vasarą atsilanko keli tūkstančiai žmonių – lietuvių, lenkų, rusų, žydų, sergančių įvairiomis ligomis. Birštono maudyklės mažina arba ir visiškai išgydo sausgėlą (reumatizmą). Po kairiosios Nemuno pusės šile tyras oras naikina džiovą ir stiprina dirksnius.

Parašas: Svečias

Visas straipsnis „Šaltinyje“, 1906, rugpjūčio 8 d. (nr. 19),  p. 299 - 300.

Birštonas. (Trakų apskr. Vilniaus g.) <...Kauno dailės mylėtojai, vadovaujant dr. R. Šliūpui, liepos 5 (18) d. atvažiavo Birštonan ir svečiams suteikė malonų koncertą...>

Parašas: Svečias

Visas straipsnis „Šaltinyje“, 1908, liepos 22 d. (nr. 30),  p. 476.

Birštonas, Trakų apsk. Pernai, vasaros metu, apie šį laiką, su draugais šnekučiuodamies ir turėdami pakilią dvasią, lipome augštyn ant Vytauto pilies. Kada jau užkopome, apylinkės grožiu nebegalėjome atsidžiaugti.

Parašas: Svečias

Visas straipsnis „Viltyje“, 1908, rugpjūčio 6 d. (nr. 90),  p. 2.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-17