Birštonuokimės

Birštonuokimės

Visai moderninis eiliavimas

Aš – senas, bet per smarkus,
Aš jaunas, bet jau kremblys.
Aš nei šioks, nei toks biuro padaras, nebe tuo galu atsidvesiu,
Aš – mokslinuos ar plunksninu
Ir man
Skiedžias smegenys.
Viduriai kieti,
Viduriai skysti.
Ei, tu pūsle vienatine
Ir didžiam ir mažam tujen reikalinga, o paliarižuojasi
Skauda nykštį, tą, patį galinį
Gniaužo raumenis gramatika
Hemoroido – aukso gyslelė
Hemoroidas - invijas vaikščioja.
Akys žlibos –
Nei mergos nebemato
Ausys kurčios –
Vien „še" begirdi, o „duok" niekados.
Deformis kūnas, negeresnė ir siela.
Per metus žmogaus makštis susiskirsto visomis sudedamomis savo dalimis. Sukežėtų subyrėtų ir siela, tik dažnam jos visai nebelieka.
Čiaudulys, kosulys, vėrulys
Ir daug daug visokių: ... lių,... lių,... lių.
Vieną dalį papalangink,
Antrą panidinkP. Oleka, Vaižgantas ir kiti Birštone 1922 metais
Trečią pasvalink
Ketvirtą palatvink
Kemėruok, Persteriuok.
Rudenį visus narius surink,–
Atgal sukrauk,
Ir tu vėl – Faustas
Tai pirma vasarinės mano poezijos dalis.
O antra štai kokia.
Vyrai, moterys!
Senieji ir jaunieji,
Sveikieji, kurie norite susirgti, paliegėliai – atsigauti, bloznai surimtėti, idiotai
pagudrėti,–
Visiems visiems visiems –
Tik birštonuotis, birštonuotis.
Jei tau kieta – gerk Vytauto,
Jei tau skysta – gerk jo pat.
Pūslę valo, inkstus skalauja - vis jis, vis jis, vis jis.
Nervus taiso, ūpą gerina – Birutė.
Mėgink –
Viskas pridera nuo intencijos.
O žemė ar kitaip daro?
Ak, tu žeme!
Tu, rodos, vienodai pilka,
O čia pat grečimai daigini –
Žemuogę ir durnaropę.
Čia pat pat vieną nudažai raudonai, kitą žaliai, kitą geltonai.
Be galo patriotiškai, lietuviškai.
Reikia tik intencijos,
Ko tu nori,
Ir gausi.
Birštonuokimės, birštonuokimės,
Kolei jauni esame,
Nebebus laiko birštonuotis, Kai visas kišenes iškratys kiti. Dabar trečia dalis – priemonės:
1. Kurtinaitinimo masažai –
Aptiekina gudęs ausotojas.
2. Specialistas okulistas – Venckūnina akinius
Natūralius, paniekinęs dirbtinius.
3. Pasibrundzinimas. Tik ką nuvažiavę tuojau gausite įsi tikinti, jog tau 31,5° temačys, o 31° jau pakenks.
4. Purvai, purvų, purvais, purvuose, apsipurvink, Vytautas nuplaus, Birutė atgaivins

Vaižgantas. Birštonuokimės : visai moderninis eiliavimas // Raštai. - Vilnius : Pradai, 1994-[2002]. - T. 2..– P. 334-336.

Pastaba: parašyta apie 1930-uosius metus.

Laužikaitė, Irma
Birštonuokimės! / Irma Laužikaitė. – Iliustr. // Žmonės. Legendos. – ISSN 2029-3216. – 2015, Nr. 2 (pavasaris), p. 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Birštono kurorto istorija.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-08
Galerija