Gyvenimas

Nežinai dienos
Nei valandos,
Nežinai, širdis
Kada sustos.
Vilčių lauželį
Kūreni –
Gy-ve-ni.

Vytautas Bubnys

***

Dar žingsnelis. Dar vienas.-
Tu į priekį judi…
Grumstas po kojomis kietas.
Gal netgi akmuo…
Perlipti kliūtį. Nustumti.
Apeiti gali.-
Drugio ašaroj
Neturi paskęsti želmuo!

Stefa Juršienė

***

Kaip gera jausti viltį, laimę ir paguodą.
Kaip išganinga, jų netekus, laukti ir kentėti!
Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda.
Gyvenimas – naktis, bet jos skliautai žvaigždėti…

Vytautas Mačernis

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-27