Muzika

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.

Mikalojus Konstantinas.Čiurlionis

***
Jei mes randame ką nors, kas yra kaip muzika, turime ten pasilikti; gyvenime nėra nieko kito siektino kaip muzikos jausmas, kaip skambėjimas kartu ir ritmingas gyvenimas, harmoniškas būties pateisinimo jausmas.
Jei aš, prisimindamas visus Bacho ir Haidno kūrinius, galiu apie juos pasakyti protingiausių dalykų, tuo dar nepasitarnauju nė vienam žmogui. Bet jei paimu savo dūdelę ir pagroju greitą šimį, tai nesvarbu – geras jis ar blogas – vis dėlto pradžiugins žmones, sujudins jiems ir kojas, ir kraują. Vien tai ir yra svarbu.

Hermanas Hesė

***
Viskas yra muzika. Žodis, užrašytas kaip tekstas ir kaip melodija, yra minties skambėjimas. Literatūra man – priemonė išsisakyti, analizuoti priežastinius žmonių, pasaulio ryšius. Daug kas net įžvelgia mano literatūroje ir muzikines formas, ypač poezijoje, poetinėje prozoje.

Alvydas Jegelevičius

***

Pianinas

Paskutinį kartą man pagroki...
Ilgesys negali rasti vietos –
neramus kaip Grygo „Elfų šokis“
ir sunkus lyg Bacho menuetas.

Tu pagrok... Veržlios dainos aš laukiu.
Tik neleisk, neleisk gaidoms nutilti.
Lai padange debesiu jos plaukia,
lai srėlėm įsiveržia į širdį.

Tu pagrok... Klausyčiau aš be galo.
Rodos, niekad man neatsibostų.
Nesakyk, kad pirštai jau sušalo,
kad nerangūs tavo rankų mostai.

Tu pagrok... lai nerimą man kelia
Ilgesys, akorduose išlietas,
toks švelnus kaip Šuberto „Roželė“
ir sunkus kaip Bacho menuetas.

Violeta Palčinskaitė

***

…muzika, būdama tobulos prigimties, gali tapti ir tiltu į tobulybę. Dailė, literatūra, kiti menai kalba į mus konkrečiais vaizdais, o muzika– grynas grožis, jo kondensatas, emocijų ir idėjų, logikos ir intuicijos sintezė. Svarbiausia joje - apglėbti pasaulio visumą.

Virginija Survilaitė

***

Muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį.

Richardas Vagneris

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-24