Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie bibliotekos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2020 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

2024

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

neskelbiama

Skyriaus vedėjas

2

1211

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

Informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius

1,5

1241

Vyriausiasis specialistas

2,5

1206

Vyresnysis specialistas

4

1004

Specialistas

0,5

neskelbiama

Kvalifikuotas darbuotojas

1

neskelbiama

Valytojas

1,5

607

LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2018-12-15), punktas 22.3.  Darbuotojas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų skelbiama interneto svetainėje. 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-21