Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie bibliotekos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2023 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

2226

2226

Paslaugų ir išteklių skyriaus vedėjas

1

neskelbiama

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

Informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius

1,5

1424

1424

Vyriausiasis specialistas

3

1312

1312

Vyresnysis specialistas ūkiui

1

neskelbiama

Vyresnysis specialistas

4,5

1218

1218

Kultūrinės veiklos vadybininkas

0,5

neskelbiama

Kvalifikuotas darbuotojas

1

neskelbiama

Valytojas

1,5

730

730


LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2018-12-15), punktas 22.3.  Darbuotojas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų skelbiama interneto svetainėje. 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-02

2022 m.

Informacija apie bibliotekos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2022 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

2226

2226

2226 2226

Paslaugų ir išteklių skyriaus vedėjas

1

neskelbiama

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

Informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius

1,5

1424

1424

1424 1424

Vyriausiasis specialistas

3

1312

1312

1312 1312

Vyresnysis specialistas ūkiui

1

neskelbiama

Vyresnysis specialistas

4,5

1218

1218

1218 1218

Kultūrinės veiklos vadybininkas

0,5

neskelbiama

Kvalifikuotas darbuotojas

1

neskelbiama

Valytojas

1,5

730

730

730 730
2021 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

2080

2080

2080 2080

Skyriaus vedėjas

1

neskelbiama

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

Informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius

1,5

1292

1292

1292 1292

Vyriausiasis specialistas

3

1283

1283

1283 1283

Vyresnysis specialistas ūkiui

1

neskelbiama

Vyresnysis specialistas

4,5

1079

1079

1079 1079

Kultūrinės veiklos vadybininkas

0,5

407

407 407 407

Kvalifikuotas darbuotojas

1

neskelbiama

Valytojas

1,5

642

642

642 642
2020 m.

Informacija apie bibliotekos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2020 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

2024

2024

2024 2024

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

neskelbiama

Skyriaus vedėjas

2

1211

1211

1211 1211

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

Informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius

1,5

1241

1241

1241 1241

Vyriausiasis specialistas

2,5

1206

1206

1206 1206

Vyresnysis specialistas

4

1004

1004

1004 1004

Specialistas

0,5

neskelbiama

Kvalifikuotas darbuotojas

1

neskelbiama

Valytojas

1,5

607

607

607 607