Gyvenimas Birštono kurortui

Gyvenimas Birštono kurortui


Paroda skiriama Birštono garbės piliečio, ilgamečio savivaldybės vadovo dr. Antano Serafino Zenkevičiaus gimimo 85-osioms metinėms paminėti.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-26

A. S. Zenkevičiaus biografija
Antanas Serafinas Zenkevičius gimė 1935-12-08. 1961 m. baigė Vilniaus statybos technikumą, 1972 m. – Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą ir įgijo statybos inžinieriaus specialybę. 1987 m. kandidato disertacija tema „Kompleksinis kurortų infrastruktūros vystymas“ – suteiktas ekonomikos mokslų kandidato vardas, nuo 1995 m. – socialinių mokslų daktaro laipsnis. 1961–1966 m. dirbo Kapsuko rajono LDT vykdomajame komitete. A. S. Zenkevičius – ilgametis vadovas, sėkmingai vadovavęs Birštono savivaldybei nuo 1966 metų.

1966 m. Birštonui tapus respublikinio pavaldumo miestu, buvo išrinktas Birštono miesto tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. Visą savo aktyvios darbinės veiklos laikotarpį nuo 1961 metų dirbo vietinėse savivaldos institucijose – 19 kartų iš eilės buvo renkamas Savivaldybės tarybos nariu (deputatu), tarp jų 2 kadencijas dirbo Marijampolės rajono DŽDT Vykdomojo komiteto plano komisijos pirmininku – rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju ir 17 kadencijų iš eilės Birštono savivaldybės vadovu. A. S. Zenkevičiui vadovaujant Birštono savivaldybei nuo 1966 m. iki 2007 m. pavyko Birštono gyvenvietę iš skurdaus kaimo, neturėjusio jokių komunalinių patogumų, su dulkėtomis, neapšviestomis gatvelėmis pertvarkyti į šiuolaikinį kurortą su išvystyta infrastruktūra, jaukia aplinka, sutvarkytais skverais ir parkais. Jam vadovaujant buvo pastatyti gyvenamųjų namų kvartalai, naujos sanatorijos, viešbučiai, pastatytas Kultūros centras, įrengti du muziejai, bibliotekos mieste ir seniūnijoje. Daug dėmesio skirta gamtosaugos problemų sprendimui, kultūros paveldo išsaugojimui mieste ir apylinkėse.

Tačiau daugiausia dėmesio A. S. Zenkevičius skyrė kurorto gydomosios bazės vystymui, modernizavimui, kurortinių išteklių tyrimams, kurortų įstatyminės bazės kūrimui. Tuo tikslu pats inicijavo ir įkūrė Lietuvos kurortų asociaciją ir tapo pirmuoju jos prezidentu. A. S. Zenkevičius buvo Lietuvos Respublikos delegacijos į Europos vietos valdžios kongresą narys, Europos kurortų asociacijos (ESPA) Tarybos narys, dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos darbe. 2005 m. jis buvo apdovanotas Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės riterio“ ženklu. Jis buvo pagerbtas įvairių valstybės įstaigų, visuomeninių organizacijų padėkomis ir garbės raštais . A. S. Zenkevičius turėjo didelę patirtį vietos savivaldos bei kurortų ūkio vystymo srityje, sugebėjo bendrauti su ministerijomis bei žinybomis, buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys. Jo iniciatyva savivaldybė palaikė ir palaiko glaudžius ryšius su miestais partneriais užsienio šalyse (Latvija, Estija, Suomija, Norvegija, Lenkija, Vokietija, Prancūzija), dalijosi darbo patirtimi, ruošė bendrus projektus, atstovavo savo kurortui ir Lietuvai užsienio šalyse. Antanui Serafinui Zenkevičiui Birštono Garbės piliečio vardas suteiktas po mirties, mirė 2012 m. liepos 22 d.

Birštono savivaldybės informacija
Apie A. S. Zenkevičių

Antanas Zenkevičius

Antanas Serafinas Zenkevičius (1935-2012) – Birštono atmintyje

Antanas Serafinas Zenkevičius. Birštono kurorto šeimininkas ir žmogus Birštono muziejaus fonduose

Antano Serafino Zenkevičiaus darbai įrašyti į Birštono istorijos puslapius.– Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, liep. 20, p. 1.

Genovaitė Mačiūtė. Kai gyvenimas tampa istorija . - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, gruod. 9, p. 1-2.
Straipsnis Birštono savivaldybės garbės piliečio, socialinių mokslų daktaro, ilgamečio Birštono kurorto vadovo A. S. Zenkevičiaus gimimo 80-osioms metinėms paminėti.

Bronis Ropė. Prisimenu reikšmingus darbus, gerbiu jo indėlį. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2015, gruod. 12, p. 3.
Minint Birštono savivaldybės garbės piliečio, socialinių mokslų daktaro, ilgamečio Birštono kurorto vadovo A. S. Zenkevičiaus gimimo 80-ąsias metines.

Joana Zenkevičienė. "Aš tikiu, kad birštoniečiai ilgai prisimins merą A. Zenkevičių ir teigiamai įvertins jo darbus". – Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, birž. 22, p. 3.

Galerija