Iš Birštono skleidę tiesos žodį

Iš Birštono skleidę tiesos žodį

„Ir tartum Pakylėjime klaupiuos prieš Laisvo Žodžio sakramentą"
Kazys Bradūnas

2017-aisiais minime pogrindinių leidinių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" 45-metį bei „Rūpintojėlio" 40-metį

Parodoje prisimename Dievui ir Tėvynei atsidavusius ir ištikimai tarnavusius žmones – sovietmečiu jie kurstė Lietuvos laisvės viltį ir pogrindyje spausdino, platino okupacinės valdžios draustus leidinius.

Džiaugiamės, kad tiesos žodis sklido ir iš Birštono. Jį skleidė Povilas Buzas, Stasė Belickienė, Julija ir Albinas Grigoniai, Birštono klebonas Marijonas Mykolas Petkevičius bei jų veiklą palaikę žmonės.

Įsiklausydami į vilties ir tiesos žodį, pagerbiame jo skleidėjus.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika"
„Rūpintojėlis"
Stasė Belickienė
Povilas Buzas
Marijonas Mykolas Petkevičius
Prierašai prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-22