Jonas Basanavičius (1851–1927)

Jonas Basanavičius (1851–1927)
Jonas Basanavičius . Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1851-1922.- Vilnius : Baltos lankos, 1997. - 335 p.
J. Basanavičius rašo, kad 1911 m. liepos 1 d lankėsi Birštone.

[Laiškas Vaižgantui iš Birštono] / Jonas Basanavičius // Rinktiniai raštai. - Vilnius : Vaga, 1970. - P. 852.

Nezabitauskas, Adolfas
[Minima, kad J. Basanavičius lankėsi Birštone, apžiūrėjo parką, Vytauto kalną] // Jonas Basanavičius. - Vilnius : Vaga, 1990. - P. 324.

Mūsų Basanavičius

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-29