Juozas Palionis (1950–2011)

Juozas Palionis (1950–2011)

Gyvenimas – šulinio svirtis,
Girgžda semiant be saiko.
O gal jis – upė? Kurioje irtis
Reikia, kol irklai atlaiko…
Juozas Palionis 

Birštono savivaldybės garbės pilietis Juozas Palionis visą gyvenimą išliko Nemuno krašto žmogumi – tarsi niekur iš jo ir nebuvo išėjęs. Jausdamas pagarbą ir dėkingumą jį išauginusiai žemei ir jos žmonėms skubėdavo padėti, ištikus bėdai, rūpinosi krašto šviesuolių pagerbimu ir jų atminimo išsaugojimu.

Juozas Palionis buvo knygos žmogus. Ne tik pats rašė – jo iniciatyva, pastangomis ir lėšomis išleista apie dvidešimt  kraštiečių knygų.

Mokydamasis Birštono vidurinėje mokykloje, Juozas Palionis lankydavosi kurorto viešojoje bibliotekoje, knygų namų neaplenkdavo ir tapęs Seimo nariu, dažniausiai – su dovanomis.

Virtuali lentyna šviesiam Nemuno krašto žmogui Juozui Palioniui tebūna pagarbos, atminimo ir dėkingumo ženklas už išleistas knygas ir širdies šilumą, už nuolatinį rūpestį gimtuoju kraštu ir jo žmonėmis, už mokėjimą nuoširdžiai pasidžiaugti kitų gyvenimais ir kitų darbais. Gražus tas žiūrėjimas su meile – į upę, į laiką, į tuos, kurie šalia.

Ir išėję, ir išėjusiųjų nepamiršę – visi sugrįžtame prie Nemuno.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-08

Juozo Palionio biografija

Nereikia būti abejingu kitiems, ir sėkmė nenusigręš.
Juozas Palionis 

Birštono savivaldybės garbės pilietis Juozas Palionis gimė 1950 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono Šaltinėnų kaime.

1969 m. baigė Birštono vidurinę mokyklą.

Nuo 1966 m. vasaromis dirbo sezoniniu darbininku Prienų melioracijos statybos montavimo valdyboje. Gavęs jos siuntimą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą (dabar – Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas), jį baigė 1974 m. ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

1974 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą Lietuvos žemės ūkio akademijos Melioracijos katedroje.

1975–1986 m. – LTSR melioracijos ir vandens ūkio ministerijoje kolegijos sekretoriumi, ministro padėjėju, Techninio skyriaus viršininko pavaduotoju, šio skyriaus viršininku, Raseinių melioracijos statybos ir montavimo valdyboje darbų vykdytoju.

1986–1990 m. buvo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto Žemės ūkio ir maisto pramonės skyriaus instruktorius.

1990–1993 m. dirbo gamybiniame susivienijime „Pieno centras“, Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės departamente tiekimo tarnybų vyriausiuoju specialistu ir vadovu.

1993–1997 m. buvo Ministro Pirmininko padėjėjas ir Vyriausybės kanceliarijos konsultantas žemės ūkio ir perdirbimo pramonės klausimais.

1997 m. talkino kandidato į Respublikos Prezidento postą Artūro Paulausko rinkimų štabe.

1998 m. dirbo uždarosiose akcinėse bendrovėse „Ginvesta“ ir „Šilutės melioracija“.

1999–2000 m. – uždarosios akcinės bendrovės „Konsolė“ Vilniaus filialo direktorius.
2000–2004 m. – VIII Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Prienų rinkimų apygardoje Nr. 67. Seime dirbo Ekonomikos ir Biudžeto ir finansų komitetuose, 2003–2004 m. ėjo Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pareigas.

2004–2008 m. – IX Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Prienų rinkimų apygardoje Nr. 67. Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Aplinkos apsaugos, Europos reikalų ir Biudžeto ir finansų komitetuose.

2008-2012 m. (iki 2011-10-17) - X Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Prienų rinkimų apygardoje Nr. 67. Iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Seime dirbo Biudžeto ir finansų komitetete, Jaunimo ir sporto reikalų, Atominės energetikos komisijose.

2002 m. – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.

1998–2004 m. – Naujosios sąjungos (socialliberalų) narys, šios sąjungos Vilniaus skyriaus tarybos narys. Nuo 2004 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, šios partijos Prienų skyriaus pirmininkas.

2003–2005 m. – krepšinio sporto klubo „Prienai“ prezidentas (Lietuvos krepšinio A lyga). Vėjo energetikų asociacijos viceprezidentas.

2011 m. spalio 17 d. J. Palionis žuvo autoavarijoje. Jo pradėtus darbus tęsia šeimos nariai, įkurtas Juozo Palionio labdaros ir paramos fondas.

Juozas Palionis – knygų autorius ir leidėjas
Juozo Palionio knygos

Gyvenimo taku : [vaizdeliai, eilėraščiai, aforizmai] / Juozas Palionis. - Vilnius : P. Kalibato individuali įmonė "Petro ofsetas", 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 39, [1] p. ; 15 cm. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-534-18-4


Lūkesčių lietus : [kūrybos rinktinė] / Juozas Palionis ; dailininkė Ieva Bunokaitė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004 (Vilnius : Spauda). - 92, [3] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-454-88-1

Pasidalinkime mintimis : [aforizmai, eilėraščiai, epigramos] / Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2011 (Vilnius : Spauda). - 109, [3] p. : portr. ; 16 cm. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-609-431-016-4

Pėdos tėviškės žemėje : [Lietuvos Respublikos Seimo nario 2000-2008 metų veiklos ataskaita] / Juozas Palionis. - Vilnius-Prienai [i.e. Vilnius] : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). - 95, [1] p. : iliustr., žml. ; 24 cm. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-641-79-7

Trečiąjį milijoną sausinant / Zenonas Kinderis, Juozas Palionis. - Vilnius : Mokslas, 1980. - 91 p. : iliustr. - (Žemės ūkio gamybos pirmūnų keliu)

Čia Nemunas vingiuoja / Valė Petkevičienė, Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2012. - 528 p. : iliustr. - Bibliografija: p.525. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-609-431-034-8

Lūkesčių lietus [garso įrašas] : dainos / atlieka ansamblis ''Dzūkijos aidai'' ; Juozas Palionis, tekstas ; muzika Alvydo Tamašausko ir Remigijaus Mickaus. - Vilnius : BOD Group, 2007. - 1 garso diskas (25 min.39 sek.) ; 12 cm

Juozas Palionis – knygų iniciatorius, sudarytojas, leidėjas

Artimi toliai : Birštono ir Prienų krašto poetų kūryba / [sudarytojas Juozas Palionis]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, [2008] (Vilnius : Spauda). - 223, [1] p. : iliustr., portr. ; 18 cm. - Aut.: Mindaugas Adamonis, Danutė Daina Aleknavičiūtė-Palubinskienė, Ramutė Onutė Bidvienė, Gintautas Dabrišius, Asta Ferevičienė, Janina Gylienė, Ona Valerija Grybauskienė, Magdelena Gudeliauskienė, Vaidotas Karvelis, Stasė Kastienė, Aurelija Kleizienė, Elvyra Krasinskaitė-Germanienė, Irena Veronika Makauskienė, Ona Marčiulionienė, Alfonsas  Mekionis, Juozas Palionis, Palma Pugačiauskaitė, Eugenija Raudienė, Stefa Rimkutė-Juršienė, Aldona Ruseckaitė, Irena Sipavičienė, Irutė Sipavičiūtė-Visickienė, Alvyra Sventickienė, Aldona Milda Šaulytė-Valatkienė, Teresė Varanauskienė, Rasa Zdanevičienė. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-641-69-8

Gili žodžių versmė : Birštono ir Prienų krašto poetų kūryba / [sudarė Juozas Palionis ; panaudoti Astridos Žilinskaitės ofortai]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 159, [1] p. : iliustr., portr. ; 18 cm. - Aut.: Gintautas Dabrišius, Asta Ferevičienė, Birutė Grižienė, Arūnas Kamandulis, Anarsija Mikalauskaitė-Adamonienė, Danutė Natkevičienė, Kęstutis Orinas, Juozas Palionis, Inga Pranskevičiūtė, Palma Pugačiauskaitė, Marija Raižytė-Stanionienė, Regina Rasimaitė-Dumbliauskienė, Stefa Rimkutė-Juršienė, Onutė Ročienė, Aldona Ruseckaitė, Irena Sipavičienė, Aldona Milda Valatkienė, Vilytė Viluišytė-Stelmokienė, Rasa Zdanevičienė. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-641-46-9
Kn. taip pat: Kaip šaltinio gaiva / Juozas Palionis, p. 3-4

Gyvenimo mokykla : Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba / [sudarytojas Juozas Palionis]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004 (Vilnius : Spauda). - 140, [4] p. : iliustr. ; 28 cm. - Turinyje aut.: Anarsija Adamonienė, Mindaugas Adamonis, Domas Akstinas, Antanina Aleknavičienė, Onutė Andrulevičienė, Marija Birbilaitė-Budnikienė, Vytautas Bubnys, Danutė Buzūnienė, Kazė Dabrišienė, Danutė Dvilinskaitė, Juozas Eidukevičius, Birutė Grižienė, Ona Valerija Grybauskienė, Danutė Marija Jasiulionytė-Šarauskienė, Ona Joana Jolaitė, Stefa Juršienė, Vytautė Kurtovienė, Jeronimas Laucius, Konstantinas Lincevičius, Nijolė Luobikytė-Abramavičienė,  Justinas Marcinkevičius, Stasė Markūnienė, Virginija Maščinskienė, Teresė Murauskaitė, Danutė Natkevičienė, Jonas Palionis, Juozas Palionis, Danutė Palubinskienė, Vincas Petruševičius, Eugenija Rimšienė, Aldona Ruseckaitė, Mindaugas Strukčinskas, Ramutė Šimukauskaitė, Algis Uždavinys, Aldona Milda Valatkienė, Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė, Rasa Zdanevičienė, Danutė Zieniūtė. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-454-82-2

Kur tekėjo Šlavanta : prisiminimai apie XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus Pašlavančio kaimą / Aldona Degutytė, Romas Mažeika, Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2009 (Vilnius : Spauda). - 126, [2] p. : iliustr., portr. ; 24 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-641-90-2

Užaugau ąžuolu Nemuno vingiuos : Birštono gimnazijos mokinių kūryba / [sudarytoja A. Ferevičienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2009 (Vilnius : Spauda). - 46, [2] p. : iliustr. ; 24 cm. - Aut.: Žingirdas Armanavičius, Lukas Bendaravičius, Renata Bubnytė, Auksė Buganauskaitė, A. Ferevičienė, Emilija Ferevičiūtė, Gerda Gramauskaitė, Daumantas Grigaliūnas, Agnė Grigonytė, Greta Gudauskaitė, Ineta Kaškonaitė, Simona Kazlauskaitė, Giedrė Kederytė, Radvilė Krušnauskaitė, Ieva Kučinskaitė, Marija Kučinskaitė, Kostas Lėckas, Toma Mačiulytė, Milda Martynaitytė, Ieva Mickevičiūtė, Kotryna Norkevičiūtė, Juozas Palionis, Lukas Pucilauskas, Pranas Remeika, Giedrė Statkevičiūtė, Martynas Stiklius, Sandra Šimkevičiūtė, Justė Šulniūtė, Vaida Tumosaitė, Rokas Urbanavičius, Jarūnė Vaitkevičiūtė, Monika Vaitkevičiūtė, D. Vyšniauskienė, Viltė Ulinskaitė. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-641-93-3

  

Žmonės ir darbai : Prienų krašto šviesuoliai: [Leidinyje yra ir Birštono krašto žmonių biografijų] /  [idėjos autorius, knygos sudarytojas ir leidėjas Juozas Palionis ; medžiagą surinko ir rengė spaudai Antanina Aleknavičienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 463, [1] p. : iliustr., portr. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Anarsija Adamonienė, Justinas Adomaitis, Antanina Aleknavičienė, Aldona Aleksiejūnienė, Vytautas Alenskas, Ona Ališauskienė, Onutė Andriulevičienė, S. Andriušis, Sigitas Bagdonas, Angelė Bajorienė,  Juozas Barkauskas, Antanas Baronas, Ona Bartkutė-Laukaitienė, Pijus Brazauskas, Myra Brazauskienė, Aldona Bubnienė, Vytas Bujanauskas, Juozas Burakauskas, Dainora Butkutė, Birutė Grižienė, Česlovas Iškauskas, Paulina Nijolė Jasiulionytė-Vyšniauskienė, Genovaitė Juškevičiūtė, Angelė Kačergytė-Redeckienė, Nastazija Kairiūkštytė, Lina Kastytė, Gražina Kavaliauskienė, Joalita Kočanienė, Zigmas Koncevičius, Daina Krukonienė, Danutė Labanauskienė, Dalia Lazauskienė, Albina Ona Lengertienė, Antanas Lukša, Agnė Mackevičienė, Rita Margelevičiūtė, Stasė Markūnienė, Ignas Medziukas, Teresė Murauskaitė, Danutė Natkevičienė, Juozas Palionis, Onutė Patronaitienė, R. Plumpienė, Valentina Radzevičienė, Gailutė Ragavičienė, Dalytė Raslavičienė, Anelė Razmislavičienė, Eugenija Rimšienė, Romualda Spūdienė, Vincas Staniulis, Rasma Strikauskienė, Helmutas Šabasevičius, Ramutė Šimukauskaitė, Juozas Šleikus, Juozapas Užupis, Genovaitė Valatkienė, Onutė Valkauskienė, Skaidrė Vinklerienė, Dalia Visockienė, Jaunius Vylius,  Ona Voverienė, Ona Zmejauskienė. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-641-63-6 (įr.)

Žmonės ir darbai. D.2 : Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai. / sudarė Antanina Aleknavičienė ; redaktorė Anarsija Adamonienė ; knygos įdėjos autorius LR Seimo narys Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2013. - 624 p., portr. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-609-431-046-1

Juozas Palionis – knygų rėmėjas

Kaimas gyvas / Justinas Adomaitis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). - 359, [1] p. : iliustr. ; 25 cm
Tiražas 1000 egz.
ISBN 978-9955-641-70-4 (įr.)

Gyvenkime drauge : [eiliuotos pasakos] / Albina Blekaitienė ; dailininkė Rima Stasiūnaitė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Turinys: Kaip šuo draugo ieškojo ; Pelenius ; Kaip karalius ėjo vogti. - Kn. taip pat: Apie save: p. 32. - Tiražas 2000 egz.
ISBN 9955-454-56-3

Gyvenu Europoje : Prienų krašto moksleivių kūrybinio konkurso laureatų darbai / [iliustravo Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos moksleiviai]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Tiražas 5000 egz.
ISBN 9955-454-60-1

Šviesos srautu prabėgti šį pasaulį… : eilėraščiai ir atsiminimai / Vincas Petruševičius ; [sudarė ir parengė Jonas Mikučiauskas, Virginija Maščinskienė, Danutė Dainienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2005 (Vilnius : Spauda). - 141, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm
Turinyje atsiminimų aut.: Antanina Aleknavičienė, Vladas Bobinas, Danutė Dainienė, Onutė Gluoksnienė, Juozas Griška, Birutė Juodsnukienė, Marija Liaukutė, Danguolė Lincevičienė, Marijona Lincevičienė, Vytautas Martusevičius, Virginija Maščinskienė, Antanas Matusevičius, Ada Medelienė, Vincas Medelis, Jonas Mikučiauskas, Regina Mikučiauskienė, Antanina Mockapetrienė, Daina Neverauskaitė-Krukonienė, Konstancija Paužaitė, Aldona Ruseckaitė, Kazimieras Skučas, Juozapas Užupis, Alma Vaišnienė, Jonas Žiūkas, Algirdas Žukauskas, Laimutė Žukauskienė. - Tiražas 700 egz.
ISBN 9955-641-18-5

Poezijos pavasarėlis'2007 : Prienų rajono moksleivių poezijos konkurso laureatų darbai / [iliustravo Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos moksleiviai]. - Vilnius : Pasaulinės lietuvių vaikų literatūros asociacija "Lietuviška vaikų knyga" : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 30, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Kn. taip pat: Pavasarėlio žiburėliai / Rasa Zdanevičienė, p. 5. - Tiražas 500 egz.
ISBN 978-9986-764-11-3

Sūduvos švietėjas kunigas Peliksas Martišius / [medžiagą rinko Anarsija Adamonienė, Ingrida Žilevičienė, Antanina Aleknavičienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, [2006] (Vilnius : Spauda). - 110, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm
Turinyje aut.: Bernardas Aleknavičius, Antanas Baronas, Vytautas Darutis (Daraškevičius), Pranas Dovydaitis, Juozas Eidukevičius, Juozas Gustaitis, Vytautas Lakickas, Irena Marcinkevičienė, Ignas Medziukas, Juozas Peckus, Juozas Šadzevičius, Teofilė Šalčiūtė, Albinas Valentavičius, Leokadija Vilkutaitytė-Civinskienė, Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė. - Tiražas 500 egz.
ISBN 9955-641-31-2

Galerija