Kazys Binkis (1893–1942)

Kazys Binkis (1893–1942)

Binkis, Kazys. Birštono kurortas ir jo atidarymas : [1924 m.] / Kazys Binkis // Raštai. - Vilnius : Pradai, 1999-. - [T.] 6, P. 515- 516517.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-25

Jauniausia Lietuva

Penkioliktoji giesmė

4

Rainys, praradęs pusę pūdo
Iš savo locrto jauno kūno,
Vienu metu staiga sujudo,
Lyg trenktas nelauktai perkūno:
Pas daktarą jam reik skubėti.
Tai baisiai Rainiui nemalonu.
Reik užvažiuoti jam pas dėdę,
Faskui gi stačiai į Birštoną...

5

„Koks velnias čia mane tiek laikė,
Kodėl anksčiau aš neišdūmiau,
Fas daktarą nebūtų reikę...
Nebotų šito malonumo..." —
Taip ruošdamos Rainys kelionėn
Koliojo savo liūdną dalią,
Kad ateitis jo nemaloni
Prastokai pasibaigti gali...

6

Panama purvo Palangoje,
Bei Birštone juk purvo vonios...
Ten vyrai ne tokioj madoje
Ir ne tokios ten karštos ponios.
Rainys, užsukęs limuziną.
Paleido kiek Hk gal motoras.
Tegul greičiau jį išdangina
Iš šios Sodomos ir Homoros.

Šešioliktoji giesmė

1

Kas neišvyko į kurortą
Taisyt sveikatos, leisti laiko, —
Tas nusipirko snapso kvortą,
Kaune išgėrė ir pasveiko...
O kam pasenęs reumatizmas.
Kam kenkia valgyt juodą duoną,
Kam nebeveikia jokios klizmos, —
Tas kraustos stačiai į Birštoną.

2

Paklauski Brundzos arba Šli0po,
Kur yr sveikesnė žmogui vieta, —
Jie atsakys, pagauti ūpo:
„Birštonas pirmasai ant svieto!"
Vanduo čionai mineralinis,
Ir viskas čia iš mineralų, —
Čia oro, saulės, purvo tynės
Sveikatai mačija be galo...

3

Be to, istoriškos čia vietos,—
Birutes teka čia šaltinis,
O kalną žino visas svietas,
Pralotą smarkų atsiminęs...
Be to, čia yra ir pušynas, —
Su brauningu apsišarvojęs,
Ten vaikščiok nors kelias adynas,
Negrės tau ten nė joks pavojus.

4

Vos į Birštoną atvažiavo.
Rainys jo veiksmą tuoj pamatė:
Tuoj ant rytojaus slogą gavo
Jr ėmė diegti kaitį petį.
Paskui pradėjo ranką gelti...
O kai pabandė imti tynęs,
Pajuto kauluos baisų šaltį
Ir žiūri — šonkaulis patinęs.

5

Tai nieko blogo, mielas pone!
Tat tamstai nuo nepapratimo... —
Ramina daktaras ligonį
Ir gydyt jį smarkiausiai ima. —
Per daug kentėjai Palangoje,..
Gerai, kad Birštonan surojai,
O tai gyvybe būt pavojuj."

6

Rainys kaip tikras begemotas.
Po purvo vonias nuolat niurkos
Ir valgo tartum gotentotas
Vien tik &aločius su agurkais.
„Pons daktare, man nusibodo
Patrovą valgyt kasdieninę, —
Vandens man duokite su soda
Ar kotletą mineralinį!"

1930

Binkis, Kazys. Jauniausia Lietuva : romantiška poema / Kazys Binkis // Raštai. - Vilnius : Pradai, 1999. - T. 2, P. 229-261.

Papilio aras

Papilio aras / Jonas Aistis // Dievai ir smūtkeliai ; Apie laiką ir žmones ; Milfordo gatvės elegijos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-ga, 1991. – P. 209–219.

216 p. minima, kad K. Binkis, pasiilgęs gamtos, su linksma kompanija lankydavosi Birštone.