Kazys Binkis ir Birštono kurortas

Kazys Binkis ir Birštono kurortas

Jokūbo Skrinskos nuotrauka

Paklauski Brundzos arba Šli0po,
Kur yr sveikesnė žmogui vieta, —
Jie atsakys, pagauti ūpo:
„Birštonas pirmasai ant svieto!"
Vanduo čionai mineralinis,
Ir viskas Čia iš mineralų, —
Čia oro, saulės, purvo tynės
Sveikatai mačija be galo...
Kazys Binkis

Parodoje prisimename lietuvių poetą, dramaturgą Kazį Binkį (1893–1942). Avangardistinės poezijos kūrėjas, „Keturių vėjų" grupės iniciatorius, gyveno „su pilnomis kišenėmis pavasarių" ir mėgoį linksmai paūžti netoli Laikonosios sostinės įsikūrusiame Birštone.

Kazys Binkis 1924 metais rašė apie Birštono kurorto atidarymą, o jo pagyros mineraliniams vandenims ir šiandieną galėtų būti šmaikšti ir įtaigi reklama gražiajam Birštono kurortui ir jo gydančiosioms galioms.

Minėdami Kazio Binkio  gimimo 125-ąsias metines į tarpukario Birštoną pažvelkime linksmo ir visada jauno poeto akimis!

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-22

Kazio Binkio biografija

Nusišluostykit priekaiščiais šypsenas
ir pagalvokit, kaip sunkiai aš užtempiau
Jums ant šakotų širdžių
Savo poezijos pirštines.
Kazys Binkis

Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkričio 4 d. Biržų apskrityje Gudelių kaime. Mokėsi Papilio pradinėje, Biržų keturklasėje mokykloje, „Saulės" mokytojų kursuose Kaune. 1910 m. įstojo į Voroneco (netoli Švenčionių) žemės ūkio mokyklą, bet dėl lėšų trūkumo jos nebaigė. 1913 m. persikėlė į Vilnių, privačiai rengėsi brandos atestatui.

Nuo 1909 m. K. Binkis pradėjo spausdinti prozos vaizdelius, eilėraščius „Viltyje", „Vaivorykštėje", „Pirmajam bare". 1915 m. baigė Lietuvių komiteto mokytojų kursus Vilniuje, mokytojavo Papilyje. 1918 m. buvo išrinktas Biržų apskrities tarybos pirmininku. 1919 m. paskirtas Vilniuje leisto žurnalo „Liepsnos" redakcijos sekretoriumi. Tais pat metais persikėlė į Kauną. Dirbo spaudos biure, įstojo savanoriu į Geležinio Vilko pulką. 1920–1923 metais su pertraukomis studijavo literatūrą ir filosofiją Berlyno universitete. Tuo pat metu dalyvavo literatūriniame „Keturių Vėjų" sąjūdyje, buvo beužsimezgančio lietuviškojo futurizmo vadu (1922–1928 m.). Vertėsi literatūriniu darbu. 1922 m. (su kitais rašytojais) išleido „Keturių vėjų pranašą", sumanė žurnalą „Keturi vėjai" (1924 m.). Kazys Binkis parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas. Poetas dirbo Lietuvių rašytojų draugijoje, keletą metų buvo jos valdybos narys, prisidėjo prie „Literatūros naujienų" leidimo, vertėsi žurnalistika. Kūrybinis K. Binkio palikimas nėra didelis, tačiau jis pasižymėjo visuose žanruose. Kūrė humoristines bei satyrines poemas, eiliuotus feljetonus. Išleido poezijos knygų vaikams. Dramaturgijoje debiutavo pjese „Atžalynas" (1938 m.).

Kazys Binkis mirė 1942 m. balandžio 27 d. Kaune.

Apie Kazį Binkį

Aš Binkio niekad nesu matęs, tačiau kažkodėl tikiu J. Aisčio žodžiams: majestotiškas, juodas, kaip Edgar Poe juodvarnis... Ir gailiuos, jeigu iš viso dera žmogui gailėtis to, kas buvo ne jo gadynėje. Gailiuos jo nematęs ir nepažinęs, nes tai būta tikrai šaunios ir įdomios asmenybės.

Kostas Ostrauskas

Birutė Ciplijauskaitė. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos 

Sigitas Geda. Kazys Binkis visu ūgiu

Algirdas Julius Greimas. Binkis – vėliauninkas

Kostas Ostrauskas. Kazys Binkis. Literatūrinis portretas

Kazys Binkis apie Birštono kurortą

Jokūbo Skrinskos nuotrauka

Binkis, Kazys. Birštono kurortas ir jo atidarymas : [1924 m.] / Kazys Binkis // Raštai. - Vilnius : Pradai, 1999. – T. 6.– P. 515- 516517.

Binkis, Kazys. Jauniausia Lietuva : romantiška poema // Raštai. - Vilnius : Pradai, 2003. – T. 2.-–P. 229–260.

Apie Birštono kurortą p. 258–260.

Papilio aras / Jonas Aistis // Dievai ir smūtkeliai ; Apie laiką ir žmones ; Milfordo gatvės elegijos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-ga, 1991. – P. 209–219.

216 p. minima, kad K. Binkis, pasiilgęs gamtos, su linksma kompanija lankydavosi Birštone.

Birštonas prisimena Kazį Binkį

2013 m. rugpjūčio 23 d. poezijos ir muzikos vakarų ciklo „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum"
renginyje paminėtos 120-osioms Kazio Binkio gimimo metinėms.Vakare dalyvavo aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, dainininkė Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Vingraitė.


Vakaras su šelmiškuoju Kaziu Binkiu / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, rugpj. 28, p. 7
.Birštone įvyko trečiasis kamerinių poezijos ir muzikos vakarų ciklo „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum" renginys, skirtas 120-osioms poeto Kazio Binkio gimimo metinėms.

„Kišenėj pavasarių šimtas" : dedikacija Kaziui Binkiui - Birštono viešosios bibliotekos informacija // Krašto vitrina. - ISSN 1648-6226. - 2013, rugpj. 23, p. 8.
Kvietimas į trečiąjį kamerinių poezijos ir muzikos vakarų ciklo „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum" renginį, skirtą 120-osioms poeto Kazio Binkio gimimo metinėms.

Birštono kurorto vystymosi pradžiai Lietuvos valstybėje 90 metų (II) / Vytautas Kuzmickas. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, lapkr. 30, p. 7.
Turinys: Vyriausybės įpareigojimai kurortui ; Birštono kurorto atidarymas 1924 birželio 1 d. ; Svečių pasisakymai ; Kurorto vaizdas 1924 m.
Straipsnyje cituojamas K. Binkio straipsnis apie Birštono kurorto atidarymą 1924 m.