Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)

Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Добужинский, Мстислав Валерианович (Dobužinskis, Mstislavas). Воспоминания  / М.В. Добужинский ; издание подготовил Г.И. Чугунов. - Москва : Наука, 1987. - 477 p., [36] iliustr. lap : iliustr. - (Литературные памятники). - Su bibliogr. ir r-kle

50-51 p. Mstislavo Dobužinskio vaikystės atsiminimai apie Birštoną

Apie Mstislavą Dobužinskį;

Andrijauskas, Antanas
"Amžiaus dvasią pažinau būtent čia" : Mstislavas Dobužinskis ir jo įnašas į Lietuvos dailės raidą / Antanas Andrijauskas. – Bibliogr. išnašose. – Turinys: Miuncheno ir Paryžiaus pamokos; Asmenybė ir supanti aplinka; Santykiai su įvairiomis meno tradicijomis; Kūrybos universalumas ir savitumas; Užslėpta miesto architektūros landšafto poetika; Intymi Vilniaus senamiesčio poetika; Kauno architektūrinio peizažo intymumas ir ryšys su gamta; Įnašas į scenografiją // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2013, Nr. 1, p. 117-135.

Minima, kad vaikystėje Mstislavas Dobužinskis lankėsi Birštono kurorte.

Vytautas Balčiūnas. Dailininko Mstislavo Dobužinskio kelionės į tėvonijos dvarą Dabužiuose / Vytautas Balčiūnas. - Iliustr., portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 2009, kovo 14, p. 7; kovo 21, p. 7.

Genovaitė Mačiūtė. "Birutės" mineralinį vandenį reklamuojantis Mstislavo Dobužinskio plakatas // Gyvenimas. - 2015, gruod. 17, p. 4.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-20
Galerija