Mūsų draugai

Mūsų draugai
nacionaline Nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą. Nacionalinė biblioteka organizuoja įvairius informacinius, edukacinius, kvalifikacijos kėlimo, kūrybinius seminarus, konferencijas bibliotekininkams, teikia konsultacijas, koordinuoja kryptingą šalies bibliotekų veiklą ir kt. Kartu įgyvendinome inovatyvų projektą „Bibliotekos pažangai 2“ – „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“.
kvb Lyderiaujanti šalies viešoji biblioteka, sėkmingai jungianti realias bei virtualias bendruomenes, savo veiklą grindžianti inovatyvumu, atvirumu bei partneryste. Kartu dalyvaujame įvairiuose renginiuose, konferencijose, mokymuose, kvalifikacijos kėlimo, edukaciniuose, švietėjiškuose užsiėmimuose bei projektuose ir kt. Bendradarbiavome KAVB projekte „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“.
Svedijos-ambasada Švedijos karalystės diplomatinė atstovybė Lietuvoje (Vilniuje), atstovaujanti Švediją, jos Vyriausybę ir interesus. Kartu, bibliotekoje, organizavome Švedijos instituto literatūrines parodas „Scenos iš švediškų detektyvų“ ir „Kur auga vaikai“, švedų fotografų parodą „Gyvenimo dėlionė – švediškos šeimos vaidmuo“, kuriose dalyvavo ir pati  Jos Ekscelencija Švedijos ambasadorė Lietuvoje  Maria Christina Lundqvist.
rasytoju-sajunga Organizacija, atstovaujanti įvairių žanrų rašytojams ir koordinuojanti jų veiklą bei užsiimanti leidyba. Keletą metų bendradarbiavome bibliotekos projekte „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“.
tikra-knyga Knygų leidykla. Bendradarbiaujame leidyklos projektuose naujų knygų leidybai ir pristatymams.
hepi Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, plėtojantis egzistencinę fenomenologinę psichologiją ir terapiją, ruošiantis šios srities mokymo programas, rengiantis specialistus. Kartu organizavome biblioterapijos projektus.
ktu Lyderiaujantis Lietuvos plačios aprėpties universitetas. Bendradarbiavome organizuojant inovatyvų projektą vaikams ir jaunimui „Biblioteka – kūrybinių atradimų namai“.
lipria Atvira, atsakinga, veikli Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija, skatinanti inovatyvią mąstymo ir veikimo kultūrą profesiniame rengime. Bendradarbiavome organizuojant suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“ (2017 m.) Birštone, „Bibliotekos pažangai 2“ projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“.
Muzikai Atlikėjų, muzikinių kolektyvų vadovų, kompozitorių, muzikos kritikų ir mokslininkų visuomeninė kūrybinė organizacija, tęsianti 1936 m. įkurtos ir iki 1940 m. gyvavusios Lietuvių muzikų draugijos aktyvios veiklos tradicijas. Bendradarbiavome organizuojant rašytojo, gydytojo Stanislovo Moravskio skaitymus.
paramos-fondas Sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, administruojanti „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą gyvenimą“ programas ir kitas Europos Komisijos  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Kartu organizavome švietėjišką renginį apie Erasmus+ galimybes, bendradarbiaujame įgyvendinant Europos Komisijos, LR ir kitų institucijų remiamus edukacinius projektus.
gimnazija Moderni, atvira, saugi, besimokanti, diegianti naujas technologijas gimnazija. Kartu įgyvendiname projektus vaikams ir jaunimui, organizuojame bendrus švietėjiškus renginius, akcijas ir pan.
meno-mokykla Harmoninga bei demokratiška meno mokykla, sudaranti sąlygas ir galimybes ugdyti meninius gebėjimus, organizuojanti tikslingą laisvalaikio užimtumą. Kartu vykdome kūrybiškas, inovatyvias veiklas tiek vaikams ir jaunimui, tiek suaugusiems.
kulturos-centras Daugiafunkcinis kultūros centras, tenkinantis bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojantis profesionalaus meno sklaidą. Bendradarbiaujame projektinėje, kultūrinėje veikloje, renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, akcijose ir pan.
tic Turizmo centras, kaupiantis, sisteminantis ir platinantis informacinę medžiagą apie Birštono savivaldybės turistinius išteklius. Kartu organizuojame Europos dienos šventes, bendradarbiaujame projektuose, renginiuose ir kt. 
nemajunu-centras Centras, teikiantis bendrąsias ir specialiąsias socialines, kultūrines paslaugas įvairioms Birštono savivaldybės socialinėms grupėms. Jaunieji Nemajūnų dienos centro auklėtiniai dalyvauja bibliotekos socialinę atskirtį mažinančiuose renginiuose bei projektuose.
tau Savanoriška visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, turtinanti jų laisvalaikį, organizuojanti švietėjiškus, edukacinius renginius bei projektus. Kartu organizavome suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“ (2017 m.) Birštone, bendradarbiavome projekte „Universali biblioterapijos kalba“.
tulpe Sanatorija, puoselėjanti ilgametes gydymo mineraliniu vandeniu ir gydomuoju purvu tradicijas, svečiams siūlanti platų įvairus paslaugų spektrą, meno terapijos, biblioterapijos užsiėmimus. Kartu organizuojame biblioterapijos projektus.
birstono-jaunimo-klubas Organizacija (NVO), siekianti sudaryti sąlygas Birštono jaunimui ir jauniems miesto svečiams dalyvauti pasirinktose užimtumo srityse, atstovauti klubo narių viešuosius interesus. Kartu organizavome Europos dienos šventes, suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“ Birštone (2017 m.), bendradarbiavome „Bibliotekos pažangai 2“ projekte „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“  bei kituose renginiuose.

Birštono kurorto bendruomenė

Asociacija (NVO), siekianti burti birštoniečius dalytis iniciatyvomis, įžvalgomis, mintimis apie kurorto dabartį ir ateitį, diskutuoti, kviečianti švęsti šventes, susitikti, pabendrauti. Bendradarbiaujame įvairiuose bibliotekos organizuojamuose renginiuose, projekte „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Lietartūriniai vakarai Birštone“ ir kt.
vienkiemio-bendruomene Nevyriausybinė organizacija,  jungianti Kernuvių ir Birštono vienkiemio kaimų, kurie yra Birštono vienkiemio gyvenvietės sudėtyje, gyventojus, besirūpinanti krašto kultūrinio paveldo išsaugojimu ir puoselėjanti dvasines vertybes. Bendradarbiaujame bibliotekos projekte „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Lietartūriniai vakarai Birštone“ ir kt.
santalka Nevyriausybinė organizacija, vienijanti žmones, gyvenančius Birštono savivaldybės Babronių, Bučiūnų, Būdų, Dimšiškių, Geležūnų, Nečiūnų, Nemajūnų, Žvirgždėnų, Paverknių kaimuose, organizuojanti įvairius renginius, šventes, edukacinius užsiėmimus. Bendradarbiaujame bibliotekos projekte „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Lietartūriniai vakarai Birštone“ ir kt.

Siponių krašto bendruomenė

Nevyriausybinė organizacija, burianti bendruomenės narius kultūrinei, bendruomeninei veiklai, senųjų amatų atgaivinimui ir išsaugojimui, puoselėjanti tradicijas, turtinanti laisvalaikį. Bendradarbiaujame bibliotekos projekte „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Lietartūriniai vakarai Birštone“ ir kt.
k-vitrina Prienų ir Birštono laikraštis, naujienų portalas Krašto Vitrina (kvitrina.com). Vienas pagrindinių partnerių viešinant ir skleidžiant informaciją apie bibliotekos renginius, projektus ir veiklas.
gyvenimas Laikraštis Prienų rajono ir Birštono krašto žmonėms. Vienas pagrindinių partnerių viešinant ir skleidžiant informaciją apie bibliotekos renginius, projektus ir veiklas.
n-gelupis Nemuno krašto laikraštis „Naujasis gėlupis“. Vienas pagrindinių partnerių viešinant ir skleidžiant informaciją apie bibliotekos renginius, projektus ir veiklas.
ciulba-ulba Pramogų ir laisvalaikio organizatoriai, kviečiantys įdomiai ir linksmai praleisti laisvalaikį, šventes ar įvairias progas Birštone. Kartu organizavome Europos dienos šventę „Apkabinkime Europą“.
asmeniska Gėlių ir malonių smulkmenų krautuvėlė. Bendradarbiavome bibliotekos projekte „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Lietartūriniai vakarai Birštone“.
laisvalaikio-terapija Aktyvios pramogos Birštone. Bendradarbiaujame organizuojant įvairius renginius, Europos dieną „Apkabinkime Europą“.
pizza Picerija Birštone. Bendradarbiavome inovatyviame vaikų ir jaunimo projekte „Biblioteka – kūrybinių atradimų namai“.
stilo Šiuolaikiškų, modernių bei kokybiškų baldų gamyba ir projektavimas. Bendradarbiavome inovatyviame vaikų ir jaunimo projekte „Biblioteka – kūrybinių atradimų namai“.
giliukas Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ - bendradarbiaujame įvairiose kultūrionėse veiklose.
kauno moters centras Kauno moters užimtumo informascijos centras. Bendradarbiaujame įgyvendinant projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM", projektas skirtas Neformaliajam savivaldybės suaugusiųjųšvietimui ir tęsatiniam mokymuisi.
creativitas Všį „Creativitas“ - bendradarbiavome įgyvendinant projektą „Pajusk pasaulį bibliotekoje".
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-24