Mykolas Karčiauskas

Mykolas Karčiauskas

Verkne, Verkne,
Žemės spindulėli
Iš Gilaverknio
Ištrykštanti sakmė...
Verkne, Verkne, girių rūpestėli
Tai gražiai, laisvai
Ringuoji Nemunan,
Skardžiais ir piliakalniais iškėlus
Savo tyrą ir maištingą grožį man.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-21