Pajedaitė, Ona (1925-2016)

Pajedaitė, Ona (1925-2016)

Fotomenininkės Onos Pajedaitės autografas, 2014 m.

Viską lengvai! : dienoraščiai su prierašais / Ona Pajedaitė. - Vilnius : Naujoji Romuva [i.e. Naujosios Romuvos fondas], 2009. - 356 p.

Fotomenininkės, knygos sudarytojos Onos Pajedaitės autografas, 2014 m.

Stalino gniaužtuose : Bronės Pajedaitės-Petrauskienės atsiminimai apie tremtį, Antano ir Vlado Pajedų laiškai iš lagerių / sudarė Ona Pajedaitė. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2013] (Vilnius : Petro ofsetas). - 135, [1] p. : iliustr., portr.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-18