Ramanauskas, Adolfas (1918-1957)

Ramanauskas, Adolfas (1918-1957)

ramanauskas daugel virselis

Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Daugel krito sūnų…

Adolfo Ramanausko-Vanago dukters Auksės Ramanauskaitės-Skokauskienės autografas, 1992 m.

Daugel krito sūnų... / Adolfas Ramanauskas-Vanagas ; red. V. Tunaitytė, D. Vorobėjienė ; baig. str. A. Ramanauskaitės-Skokauskienės. - Vilnius : Mintis, 1991. - 446 p.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-18