Angelija Kubilienė

Angelija Kubilienė

 Birštonas

 poema

Ankstyvas rytas, ruduo Nemune,
Kai kurorto gamta pabunda,
Žingsniuojantiems upės krantine
Sustoja laiko minutės, sekundės.

Čia užvaldo jausmai ir emocijos,
Čia Nemuno vingiai kartojas,
Čia nėra nuobodžios monotonijos,
Trumputei akimirkai laikas sustoja.

Miškai tankūs Nemuną juosia,
Regiu aukso spalvom padabintus medžius,
Kūrybos mūzos tapyt pasiruošusios,
Poetai vėl kuria, eiliuoja žodžius.

Sveikata ir gamtos harmonija
Skambiu unisonu čia groja,
Pasinersi žalio miesto simfonijon,
Kol gamta savo ciklą kartoja.

Kupinas augalų regioninis parkas
Turistams akis paganyti,
Gamta ten pati susitvarko
Su Metų laikų freskom tapytom.

Gerų emocijų dykai dalijamos dozės
Prie biuvečių mineralų versmių,
Gal čia vakar praėjo pranašas Mozė
Paklausyti paukščių giesmių?

Kunigaikščio kalno didybė,
Apipintas šis kalnas legendom,
Čia viešpatauja tyla ir ramybė,
Čia ezoterinės vizijos lanko.

Kunigaikštis Vytautas liks nekarūnuotas,
Kad pakeistų šalies savo raidą,
Lenkų didikų veiksmų išduotas,
Jam uždėti karūnos neleido.

Medžioklės trimitai Žvėrinčiuj aidėjo
Kunigaikštis taurus čia medžiojo,
Nuo slogių minčių pabėgti norėjo,
ir kartais pily jis nakvojo.

Medinės pilies neįkando
Kryžuočių piktosios gaujos,
Dabar čia atgaivą randa
Meno žmonės kas kartą, iš naujo.

Nubraukdamas kalno rytines rasas,
Praskrieti gali nauja rogučių trasa,
Adrenalinas – nuobodžioj kasdienybėj,
Aštrūs pojūčiai taps realybe.

Gamtos vaizdų spalvų asorti
Ant rudens slenksčio dienos suklupo,
Užkliuvo už Birštono bokšto ryte,
Už medžių spalvingų prie upės.

Jau greit rudens paukščiai išskris,
Jie pakils, kad pavasarį grįžtų,
Ilgesingos jų giesmės skambės,
Kol gamta dar gyva ir nemiršta.

Kurhauzo papėdėj susirangė,
Spalvingų gėlių banginukas,
Fotografų blykstės išrankios
Pavirsta spalvų atvirukais

Kneipo terapija – unikali,
Sveikatos elementai duoti net penki,
Atgauti jėgas visada čia gali,
Kai gera sveikata ir siela taps tvari.

Garuoja vanduo Druskupio statiny,
Su efektu jūrinio oro,
Čia gali inhaliuoti po dangumi,
Jei stiprint sveikatą yra noro.

Kunkuliuojantis žemės plakimas
Trykšta šaltinių versmėmis.
Laimingi čia esame gimę,
Priglusdami poeto širdimi.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-22