Stanislovo Moravskio knygos

Stanislovo Moravskio knygos
Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-27

„Iš visur po truputį. Broliai bajorai: atsiskyrėlio gavenda“


Morawski, Stanisław (1802-1853) (Moravskis, Stanislovas)
Iš visur po truputį / Stanislovas Moravskis ; parengė Reda Griškaitė ; [vertė Reda Griškaitė]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009-.2016 - ISBN 978-9955-854-40-1

T. 1: Nuo Merkinės iki Kauno: atsiskyrėlio gavenda. - 2009. - 624 p. : iliustr., žml. - Santr. angl., lenk. - Asmenvardžių ir vietovardžių: p. 595-623. - ISBN 978-9955-854-39-5.

„aigi tuose grakščiuose, bet kaprizinguose mūsų Nemuno vingiuose, kaip jau sakiau, Buktą sudarančiuose, yra dar kitas, mažesnis, o tiksliau - siauresnis, pusiasalis, po šiai dienai Žvėrinčiumi vadinamas, kur ir Lietuvos kunigaikščiams, o vėliau - ir karalių medžioklėms kadaise buvo laikomi iš įvairių aplinkinių vietų suvaryti žvėrys. Dabar liko tik pats Žvėrinčiaus vardas. Vieta labai graži ir po šiai dienai akį traukianti. Birštone ilgai buvo puiki karališkosios medžioklės vieta."

Moravskis, Stanislovas (Morawski, Stanisław)
Bukta / Stanislovas Moravskis. - Iliustr. // Iš visur po truputį. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009-. - T. 1, P. 388- 389391392-393394-395396-397398-399400-401402-403404-405.

Stanislovas Moravskis, Fragmentas iš atsiminimų knygos „Nuo Merkinės iki Kauno" (skyrius „Sugrįžimas"). Rašyta 1849 –1850 metais Ustronės dvare.

Stanislovas Moravskis. Fragmentas iš atsiminimų knygos „Nuo Merkinės iki Kauno" (skyrius „Bukta"), Rašyta 1849 –1850 metais Ustronės dvare.

„Iš visur po truputį. Nuo Merkinės iki Kauno: atsiskyrėlio gavenda“

T. 2, Broliai bajorai : atsiskyrėlio gavenda / Lietuvos istorijos institutas ; [Reda Griškaitė, sudarymas, vertimas iš lenkų kalbos, įvadinis straipsnis, komentarai] ; [Gediminas Vitkus, fotografijos]. – 2016. – 600 p. : iliustr., faks., portr., žml. – Tekstas liet., lenk.; santr. angl., lenk. – Bibliogr.: p. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 543-   . – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-447-196-4

Stanislovas Moravskis. Fragmentas iš atsiminimų knygos „Broliai bajorai" (skyrius „Auksinės rankos"). Rašyta 1849 –1850 metais Ustronės dvare.

Speičytė, Brigita
Ustronės atsiskyrėlio Broliai bajorai, arba Atminties lygmenys : [recenzija] / Brigita Speičytė. – Bibliogr. išnašose. – Rec. leid.: Iš visur po truputį / Stanislovas Moravskis. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009- // Colloquia. – ISSN 1822-3737. – Nr. 38, p. 156-169

„Keleri mano jaunystės metai Vilniuje: atsiskyrėlio atsiminimai“

Morawski, Stanisław (1802-1853) (Moravskis, Stanislovas). Keleri mano jaunystės metai Vilniuje : atsiskyrėlio atsiminimai (1818-1825) / iš lenkų k. vertė R. Griškaitė, eil. tekstus vertė R. Koženiauskienė. - Vilnius : Mintis, 1994. - 474, [1] p. Kn. taip pat: Stanislovo Moravskio paslaptis: įžanginis straipsnis / R. Griškaitė.

Stanislovas Moravskis. Kas ta šalis?. Rašyta 1849 metų spalio 12 dieną Ustronės dvare.

Stanislovas Moravskis. Fragmentas iš atsiminimų knygos „Keleri mano jaunystės metai Vilniuje". Rašyta 1848 metų lapkritį Ustronės dvare.

Stanislovas Moravskis. Fragmentas [apie meilę] iš atsiminimų knygos „Keleri mano jaunystės metai Vilniuje". Rašyta 1848 metais Ustronės dvare.

Stanislovas Moravskis. Fragmentas [apie Elžbietą Miulerienę] š atsiminimų knygos „Keleri mano jaunystės metai Vilniuje". Rašyta 1848 metais Ustronės dvare.

Stanislovo Moravskio knygų ištraukas parinko ir publikacijai parengė hum. m. dr. Reda Griškaitė

„Stanislovas Moravskis. Moterų fizionomika“

Špokevičius, Saulius
Stanislovas Moravskis. Moterų fizionomika = Stanisław Morawski. Fizjonomika Kobiet / Saulius Špokevičius, Rimantas Šalna, Wojciech Piotrowicz. - Vilnius : Petro ofsetas, 2010. - 176 p. : iliustr., faks., portr. - ISBN 978-609-420-051-9

Stanislovo Moravskio tekstai periodiniuose leidiniuose

Morawski, Stanisław
I Fragmentas iš Stanislovo Moravskio knygos "Iš visur po truputį. Atsiskyrėlio gavenda" II dalies "Broliai bajorai" // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2016, lapkr. 5, p .4.
Rašoma apie Nemajūnų parapijos kleboną, kunigą Meižavičių.

Morawski S. (Moravskis S.) Seimelių posėdžiai Lietuvoje : kvailystė : [drama] /iš lenkų k. vertė Z. Medišauskienė // Metai. - 2005, Nr. 2, p. 54-64.