Vytautas Galinis (1927–1999)

Vytautas Galinis (1927–1999)

Botanikas floristas, biomedicinos mokslų daktaras Vytautas Galinis gimė 1927 m. rugsėjo 17 d. Nemajūnų valsčiuje, Šūtupyje.

1950 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir ten tęsė mokslinį darbą. 1950–1982 metais dirbo instituto dėstytoju, nuo 1967-ųjų – docentu. 1993 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro laipsnį. Vytautas Galinis tyrė plūdės (potamogeton) genties rūšis, jų hibridus bei vidines rūšies formas. Parašė botanikos vadovėlių, Lietuvos botanikos istorijos veikalų. Už juos 1966 ir 1987 metais mokslininkas pelnė LTSR valstybinę  premiją.

Vytautas Galinis mirė 1999 m. spalio 30 d. Vilniuje.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-17

Vytauto Galinio knygos

Galinis, Vytautas
Gleivūnai, grybai ir kerpės : (mokymo priemonė) / Vytautas Galinis. - Vilnius : Vilniaus pedagoginis institutas. Botanikos katedra, 1974. - 158 p. : iliustr.

Su bibliogr. ir r-kle

Galinis, Vytautas (1927-1999)
Aukštesniųjų augalų sistematika : vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų biologijos specialybės studentams / V. Galinis. - Vilnius : Mokslas, 1984. - 296 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 282. - R-klės: p. 283-291

Galinis, Vytautas (1927-1999)
Įvadas į augalų sistematiką ir algologijos pagrindai : (mokymo priemonė) / V. Galinis. - Vilnius : [s.n.], 1973. - 142 p. : iliustr.

Galinis, Vytautas (1924-1999)
Lietuvos floros tyrinėtojai : (mokymo priemonė) / V. Galinis. - Vilnius : Lietuvos TSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1968. - 45 p. : iliustr. - Bibliogr. kn. gale

Galinis, Vytautas
Plikasėkliai  augalai : mokymo priemonė / V. Galinis. - Vilnius : LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1982. - 71 p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 70

Galinis, Vytautas (1924-1999)
Vadovas Lietuvos TSR augantiems medžiams ir krūmams pažinti pagal jų vegetatyvinius organus / V. Galinis. - Vilnius, 1973. - 99 p.

Galinis, Vytautas
Vadovas Lietuvos TSR vandens augalams pažinti / Galinis Vytautas, Mikaliūkštytė J. - Vilnius : LTSR švietimo m-ja, 1980. - 95 p. - Virš. aut. nenurodyti. - Antr. p. viršuje: LTSR švietimo ministerija, Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas

Galinis, Vytautas (1927-1999)
Žemesniųjų augalų sistematika : [vadovėlis aukštųjų mokyklų biologijos specialybių studentams] / V. Galinis. - Vilnius : Mokslas, 1979. - 228 p. : iliustr.

Lietuvos TSR flora / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Biologijos institutas ; redagavo M. Natkevičaitė-Ivanauskienė ; redakcinė kolegija: … K. Jankevičius (atsak. redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959-1980. - 6 t.

T. 2 / A. Bagdonaitė, V. Galinis, R. Jankevičienė, A. Lekavičius, M. Natkevičaitė-Ivanauskaitė, J. Pipinys, E. Purvinas, R. Ribokaitė, P. Snarskis, A. Stancevičius, I. Šarkinienė. - 1963. - 715 p., [24] iliustr. lap. : iliustr., žml.
R-klės: p. 681-[715]

T. 4 / B. Aleksandravičiūtė, A. Bagdonaitė, S. Butkienė, V. Butkus, L. Čibiras, V. Galinis, R. Jankevičienė, B. Labanauskas, Ž. Lazdauskaitė, A. Lekavičius, M. Lukaitienė, R. Margolytė, A. Morkūnas, R. Murkaitė, M. Natkevičaitė-Ivanauskienė, A. Navasaitis, M. Navasaitis, V. Raškauskas, B. Ribokaitė, P. Snarskis, A. Stancevičius, I. Šarkinienė, A. Urbonas, N. Vilkevičiūtė. - 1971. - 879 p., [24] iliustr. lap. : iliustr., žml.

T. 5 / V. Butkus, V. Galinis, R. Jankevičienė, Br. Kizienė, Ž. Lazdauskaitė, A. Lekavičius, M. Natkevičaitė-Ivanauskienė, E. Purvinas, V. Ramanauskas, V. Raškauskas, A. Stancevičius, J. Strazdaitė, I. Šarkinienė, A. Tučienė. - 1976. - 610, [1] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., žml. - R-klės: p. 582-[611]

T. 6 / V. Galinis, R. Jankevičienė, Br. Kizienė, Ž. Lazdauskaitė, A. Lekavičius, M. Natkevičaitė-Ivanauskienė, A. Stankevičius, J. Strazdaitė, I. Šarkinienė. - 1980. - 419 p., [8] iliustr. lap. : iliustr., žml. - Bibliogr.: p. 335-337. - R-klės: 338-[419]

Minkevičius, Antanas (1900-1998)
Vadovas Lietuvos kerpėms pažinti / A. Minkevičius, T. Rudzinskaitė, V. Galinis. - Vilnius : Mokslas, 1983. - 165 p. : iliustr.

Snarskis, Povilas (1889-1969)
Vadovas Lietuvos dekoratyviniams medžiams ir krūmams pažinti / P. Snarskis, V. Galinis. - Vilnius : Mintis, 1974 (Vilnius : "Vaizdo" sp.). - 293, [2] p. : iliustr. - Lotyniškų vardų rodyklė: p. 280-294. - Tiražas 10 000 egz.

Vonsavičienė, Valentina
Profesoriui K. Brundzai - 70 : personalia / V. Vonsavičienė, Vyt. Galinis. - Vilnius : [s.n.], 1974. - [4] p. : portr.
Atsp. iš: Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Biologija, XIII, 1974, P. 213-216

Apie Vytautą Galinį
Juronytė, Inga
Atidengta memorialinė lenta / Inga Juronytė. - Nuotr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2004, spal. 2, p,. 4.
Birštono senūnijoje Šūtupio kaime atidengta ir pašventinta memorialinė lenta žymiam Lietuvos botanikui Vytautui Galiniui atminti.

Smaliukas, Domas
Krašto pagarba gamtos mokslininkui / Domas Smaliukas. – Iliustr. // Šviesa. – 2004, spal. 8 (Nr. 16), p. 6.
Šūtupio vienkiemyje atidengta paminklinė lenta prie įžymaus mokslininko ir pedagogo, gamtos mokslų daktaro V. Galinio gimtojo namo.