Žemaitė (1845–1921)

Žemaitė (1845–1921)

Petkevičiaitė-Bitė, Gabrielė. Iš mūsų kovų ir vargų / Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė // Iš gyvenimo verpetų. - Kaunas : Šviesa, 1990. - P. 322-323324.

Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė ir Žemaitė Birštono kurorte slapstėsi nuo Rusijos caro žandarų, čia jos parašė dramą „Parduotoji laimė“, išleistą 1905 metais.

Sprindis, Adolfas
Be namų : Prie dvaro. Puziniškyje. Dviese Birštone. Graužikuose / Adolfas Sprindis // Žemaitė. - Vilnius : Vaga, 1988. - P. 200-201202.
Apie Žemaitę ir G. Petkevičaitę-Bitę Birštone.

Kuzmickas, Vytautas
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Žemaitė Birštone 1900 metais / Vytautas Kuzmickas // Gyvenimas. - 2012, spal. 27, p. 5.

Dokumentinė apybraiža „Nepažintoji Žemaitė“ (Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė apie Žemaitę Birštono kurorte).

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-27