2021-ųjų veikla

Birštono SVB 2021-ųjų veikla
(Bibliografinis sąrašas)
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-25

Spaudoje

Respublikiniuose leidiniuose

Bačiulienė, Kristina
Prieš srovę: vidinio pasaulio link / Kristina Bačiulienė // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2021, spal. 26, p. 22..
Birštono viešojoje bibliotekoje pristatyta Lietuvos rašytojų sąjungos narės, psichiatrės, psichoterapeutės J. Sučylaitės monografija „Prieš srovę: psichikos sveikata šiuolaikiniame pasaulyje“, kurioje atskleidžiama biblioterapijos esmė..
Birštone atidarytas knygomatas; [žinutė] / parengta pagal Kristinos Bačiulienės inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, gruod. 30, p. 24.
Birštono viešosios bibliotekos skaitytojų patogumui nuo gruodžio 17 d. pradėjo veikti nauja, nemokama paslauga – knygomatas. Knygomatas – patogus bekontaktis būdas skolintis bibliotekos leidinius ir juos atsiimti bet kuriuo paros metu bet kurią savaitės dieną.

Veržli ir gyvybinga. - Portr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2021, Nr. 4 (balandis), p. 4–8.
Turinys: Tarptautinio bendradarbiavimo pamokos / Emilija Banionytė ; Užgimusi Nacionalinės bibliotekų savaitės tradicija / Rima Gražienė ; Pastangos kovojant dėl bibliotekininkų prestižo ir matomumo / Petras Zurlys ; Matomi bibliotekų renovacijos programos vaisiai / Rima Garunkštytė ; Kartu su bendraminčiais – šiuolaikiškos bibliotekos link / Alina Jaskūnienė ; Bendruomenės stiprybė – gebėjimas neatsilikti nuo laiko / Jolita Steponaitienė
1931 m. Lietuvos bibliotekininkai susibūrė į draugiją, kuri veikė 10 metų. Dėl istorinių peripetijų 1941–1989 m. sustabdžiusi veiklą, atsikūrusi draugija šiais laikais sėkmingai vienija kolegas ir partnerius, atstovauja bibliotekoms Lietuvoje ir tarptautinėje bendruomenėje. Draugijos 90-osios sukakties proga savo mintimis dalijasi įvairių kadencijų jos pirmininkai. Su informacija: „Lietuvos bibliotekininkų draugijai vadovavo“.

Siūlo meditacinę biblioterapiją / BNS, KD inf.. - Iliustr. // Kauno diena. - 2021, saus. 12, p. 24.
Apie Birštono viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir partneriais sukurtą mobiliąją programą „Meditacinė biblioterapija“; pateikiami Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus R. Gudausko komentarai.

Krašto laikraščiuose

Andrulevičienė, Gražina
„Bičių namas – avilys“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 31, p. 6.
Liepos 22 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos skaitymai vaikams „Žemė kėlė žolę“, kuriuos remia Birštono savivaldybė. Renginys „Bičių namas – avilys“  jau ketvirtasis|
https://www.gyvenimas.eu/2021/07/30/biciu-namas-avilys/

Andrulevičienė, Gražina
„Koks gi žodis pasirodys?“ / Gražina Andrulevičienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2021, spal. 30, p. 3.
Spalio 20 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko rytmetys vaikams „Koks gi žodis pasirodys?“, skirtas poetės, dramaturgės, vertėjos, dainų tekstų autorės, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės R. Skučaitės 90-osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Birštono vaikų lopšelio-darželio „Giliukas“, „Boružiukų“ ir „Ančiukų“ grupių vaikai su savo auklėtojomis..
Andrulevičienė, Gražina
Laukiame rudens gėrybių / Gražina Andrulevičienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 21, p. 4.
Rugpjūčio 12 dieną Birštono vienkiemio padalinyje vyko Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos skaitymai vaikams „Žemė kėlė žolę“, kuriuos remia Birštono savivaldybė, šeštasis, paskutinis šios vasaros renginys „Laukiame rudens gėrybių“.

Andrulevičienė, Gražina
Vasaros dovanos / Gražina Andrulevičienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 7, p. 6.
Liepos 29-ąją Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje vyko jau penktasis Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos skaitymai vaikams „Žemė kėlė žolę“ renginys, pavadinimu „Vasaros dovanos“. Skaitymus remia Birštono savivaldybė.
Anot rašytojo Antano Vienuolio, sveikatina ne tik kraštovaizdis ir kurortiniai ištekliai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, rugpj. 21, p. 8.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginį, skirtą A. Vienuoliui, dalyvavo A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus kuratorius T. Kontrimavičius,, aktorė O. Dautartaitė, klarnetininkas V. Andriuškevičius.
Bačiulienė, Kristina
Prieš srovę: vidinio pasaulio link / Kristina Bačiulienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2021, spal. 30, p. 6.
Spalio 20 d. Birštono bibliotekoje buvo pristatyta poetės, rašytojos, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, psichiatrės, psichoterapeutės, socialinių mokslų daktarės J. Sučylaitės monografija „Prieš srovę: psichikos sveikata šiuolaikiniame pasaulyje“. Renginyje dalyvavusi aktorė O. Dautartaitė paskaitė J. Strielkūno eilėraščių.
Baisiai gražus spektaklis. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, rugpj. 7, p. 9.
Rugpjūčio 2 dieną Birštono viešojoje bibliotekoje žiūrovus džiugino „Vėjų teatro“ spektaklis „Baisiai gražu“ – istorija, sukurta pagal D. Čepauskaitės eilėraščių knygą „Baisiai gražūs eilėraščiai“, Tai – projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginys.

Balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 8, p. 7.
Pritarta šešių Birštono muziejaus, Birštono viešosios bibliotekos ir Birštono kultūros centro projektų, teiktų Kultūros tarybos paramai gauti, koofinansavimui iš Savivaldybės biudžeto (30 proc.)

Birštone atidarytas knygomatas / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr.. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, gruod. 23, p. 9.
Gruodžio 16 d. pristatyta nauja Birštono viešosios bibliotekos paslauga – knygomatas. Bibliotekos lankytojai gali bibliotekos leidinius atsiimti bet kuriuo paros metu, ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Knygomatas įrengtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir atradimams“.

Birštono krašto žinios // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 18, p. 3.
Gruodžio 17 d, įvyko knygomato – Birštono viešosios bibliotekos naujos paslaugos birštoniečiams ir svečiams – pristatymas.

Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Anuomet Kaune: Laikinoji sostinė 1919–1940“. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 15, p. 9.
Kauno apskrities viešosios bibliotekos parodoje „Anuomet Kaune: Laikinoji sostinė 1919–1940“. eksponuojamos 147 nuotraukos  ir trumpi tekstai apie istorinių ir architektūrinių objektų kaitą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, valstybines šventes ir kasdienybės tėkmę. Parodą parengė KAVB Kaunistikos grupės darbuotojos D. Giniuvienė ir R. Vaitilavičienė, apipavidalino dizainerė M. Jasilionytė. Paroda Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama gegužės 4–31 dienomis.

Birštono viešojoje bibliotekoje veikia medijų skaitykla / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, lapkr,. 20, p. 6.Birštono viešoji biblioteka kviečia lankytojus plėsti savo kūrybines galimybes, išnaudojant šiuolaikines technologijas. Šiuo tikslu bibliotekoje atidaryta Medijų skaitykla. Įgyvendinamas LR kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis).Siūloma naudotis gauta kūrybinio paketo įranga: grafine planšete, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriu, rašaliniu spausdintuvu nuotraukoms, vaizdo kamera bei srautinių transliacijų kamera.
https://www.gyvenimas.eu/2021/11/19/birstono-viesojoje-bibliotekoje-veikia-mediju-skaitykla/

Birštono viešojoje bibliotekoje veikia medijų skaitykla / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr.. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, lapkr. 13, p. 8.

Birštono viešoji biblioteka kviečia lankytojus plėsti savo kūrybines galimybes, išnaudojant šiuolaikines technologijas. Šiuo tikslu bibliotekoje atidaryta Medijų skaitykla. Įgyvendinamas LR kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis).Siūloma naudotis gauta kūrybinio paketo įranga: grafine planšete, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneriu, rašaliniu spausdintuvu nuotraukoms, vaizdo kamera bei srautinių transliacijų kamera.
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=51954

„Būsime Lietuvos pritraukti“. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, kovo 13, p. 5.
Pasitikdama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31-ąsias metinės Birštono viešoji biblioteka parengė virtualią parodą „Sąžinės ir žemės poetas“. Ji skirta poeto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Marcelijaus Martinaičio.85-osioms gimimo metinėms paminėti.

XIX a. mados atspindžiai Stanislovo Moravskio raštuose / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 31, p. 10.
XVI–uosiuose Stanislovo Moravskio skaitymuose aptarti XIX a. aprangos papročiai. renginyje dalyvavo architektūrologas dr. M. Daraškevičius, dr. A. Bimbirytė-Mackevičienė, S. Moravskio tekstus skaitė aktorius dr. E. Stancikas, muzikavo I. Klusaitė ir P. Balevičius. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.

2022 m. Birštone minėtinos sukaktys / sudarė Birštono viešosios bibliotekos bibliografė Genovaitė Mačiūtė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 30, p. 7.

2022 metais Birštone minėtinos sukaktys / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, gruod. 18, p. 8.

Festivalis „Nepatogus kinas“ atvyksta į Birštono viešąją biblioteką / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, spal. 9, p. 9.
15–asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ šį rudenį vėl keliaus per Lietuvos miestus ir miestelius – spalio 14–31 d. visus festivalio filmus per viešosios prieigos kompiuterius galės nemokamai žiūrėti Birštono viešosios bibliotekos lankytojai.

Gridziuškienė, Ona
Žiemos vakarais… / Ona Gridziuškienė // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 23, p. 7.
Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinys savo skaitytojus pakvietė į Advento popietę.
Grybauskienė, Eitmyra
Jurginų puokštė – S. Moravskiui / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika Birštono versmės // Gyvenimas. - 2021, liep. 24, p. 3.
Liepos mėnesį minimos S. Moravskio gimimo metinės, šia proga Nemajūnų dienos centras kartu su Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padaliniu suorganizavo išvyką į Nemajūnų kapines, aplankė S. Moravskio koplyčią.
Grybauskienė, Eitmyra
Jurginų puokštė – S. Moravskiui / Eitmyra Grybauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 31, p. 10.
Liepos mėnesį minimos S. Moravskio gimimo metinės, šia proga Nemajūnų dienos centras kartu su Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padaliniu suorganizavo išvyką į Nemajūnų kapines, aplankė S. Moravskio koplyčią.

Grybauskienė, Eitmyra
„Žvilgsnis į gamtą iš knygų pasaulio“ / Eitmyra Grybauskienė // Gyvenimas. - 2021, liep. 17, p. 8.
Liepos 9 d. Nemajūnų bibliotekos padalinyje vyko vaikų vasaros užimtumo programos „Žemė kėlė žolę“ renginys, kuriame jaunieji skaitytojai skaitė pasakas, eilėraščius ir padavimus apie gamtą.

In memoriam: netekome garsaus skulptoriaus, profesoriaus Aloyzo Toleikio (1931–2021) : [nekrologas]. – Iliustr. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, gruod. 23, p. 10.
Paminėta Birštono VB paroda.

Istoriko T. Narbuto tekstas apie Birštoną pirmą kartą nuskambėjo lietuviškai. - Iliustr. - Rubrika: Asmenybių šviesa // Gyvenimas. - 2021, birž. 26, p. 6.
Birželio 17 d., įgyvendindama projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės, Birštono viešoji biblioteka kvietė pažinti Birštoną T. Narbuto raštuose. Renginį moderavo ir pranešimą apie istoriką T. Narbutą skaitė hum. m. dr. R. Griškaitė, tekstus, kurių vienas, istorinis Birštono aprašymas, lietuvių kalba nuskambėjo pirmą kartą, skaitė aktorius R. Bagdzevičius, muzikavo fortepijoninis trio „AMICI“.

Istoriko T. Narbuto tekstas apie Birštoną pirmą kartą nuskambėjo lietuviškai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 26, p. 10.
Birželio 17 d., įgyvendindama projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės, Birštono viešoji biblioteka kvietė pažinti Birštoną T. Narbuto raštuose. Renginį moderavo ir pranešimą apie istoriką T. Narbutą skaitė hum. m. dr. R. Griškaitė, tekstus, kurių vienas, istorinis Birštono aprašymas, lietuvių kalba nuskambėjo pirmą kartą, skaitė aktorius R. Bagdzevičius, muzikavo fortepijoninis trio „AMICI“.

Jaskūnienė, Alina
Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis : [pokalbis su bibliotekos direktore Alina Jaskūniene] / kalbėjosi Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, vas.6, p. 3, 5.
Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti karantino sąlygomis, ir šis laikotarpis buvo sėkmingas. Apie skaitomiausias knygas, knygnešystės paslaugą, biblioterapinių knygų klubą, garsines knygas silpnaregiams, internetinę „Vyturio“ biblioteką jauniesiems skaitytojams ir renginius internetu.
Kūrybinės dirbtuvės su grafine planšete / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, spal. 9, p. 9.
Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinys savo veikloje nuolat bendradarbiauja su Nemajūnų dienos centru. Spalio 6 d. čia lankėsi Kauno apskrities viešosios bibliotekos edukatorės. Jos pristatė kultūros paveldo portalą www.epaveldas.lt ir jame pateikiamus suskaitmenintus leidinius. Vaikai susipažino su grafinių planšečių funkcijomis ir kūrybiškai perteikė tautinio paveldo motyvus savo darbuose.

Kviečiame dalyvauti projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ renginiuose - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 12, p. 8.
Birštono viešosios bibliotekos projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, gyvuojantis jau dešimtmetį, šiemet skirtas kurorto įkūrimo 175 metų sukakčiai. Jubiliejiniai metai padiktavo temą – istorinės-literatūrinės kurorto asmenybės. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kviečiame į dr. J. Kanapickaitės tapybos parodos „Kviečiu vasarą“ atidarymą. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 29, p. 8.
Paroda atidaroma Birštono viešojoje bibliotekoje birželio 1 d. 17 val.

Lazauskienė, Dalė
Apmąstymui – dviejų poetų „žemininkų“ eilės / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 24, p. 6.
Liepos 15 d. į Birštono kurhauzą rinkosi ištikimi Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų renginių ir aktoriaus Andriaus Bialobžeskio gerbėjai. Jame aktorius klausytojams dovanojo poetų „žemininkų“ – Vytauto Mačernio ir Henriko Nagio – eiles, skaitė laiškų ištraukas. Vakare skambėjo kompozitoriaus, trimitininko Lino Rupšlaukio atliekami muzikiniai kūriniai.
Lazauskienė, Dalė
Geriau pažino Vladislavo Sirokomlės asmenybę / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 3, p. 5.
Birželio 30 d. Birštono kurhauze vykusiame renginyje, kurį organizavo Birštono viešoji biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, prisimintas  V. Sirokomlė, dar 19 a. viduryje keliavęs iš Vilniaus po Lietuvą, plaukęs Nemunu ir vaizdingai aprašęs jo kilpas nuo Punios iki Birštono. literatūrologė, VU Polonistikos centro doc. dr. I. Fedorovič, Sirokomlės muziejaus,  muziejininkas dr. J. Šostakovski, aktorius A. Bialobžeskis, fleitininkė A. Janatjeva. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė padėkojo renginio svečiams, o išskirtinę padėką skyrė verslininkui, mecenatui R.  Baranauskui už bibliotekai dovanotą 1847 m. leidimo V. Sirokomlės knygą „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ lenkų kalba.
Lazauskienė, Dalė
Išmanus sprendimas Birštonui – leidinius išduodantis knygomatas. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 23, p. 8.
Gruodžio 16 d. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė prie bibliotekos susibūrusiems birštoniečiams pristatė naujas nemokamas knygomato paslaugas – jau nuo praėjusios savaitės bibliotekos lankytojai gali patogiai bekontakčiu būdu skolintis bibliotekos leidinius ir juos atsiimti bet kuriuo paros metu, ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Knygomatas įrengtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Interaktyvūs sprendimai – kūrybai ir atradimams“.
Lazauskienė, Dalė
Politikų duona – diskusijos / Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, geg. 8, p. 4.
Turinys: Kėlė klausimą dėl atstovavimo gyventojų interesams ; Prireikė papildomo susitarimo su rangovais ; Apie Birštono savivaldybės tarybos sprendimus trumpai
Apie Birštono savivaldybės tarybos posėdį. Pritarta šešių Birštono muziejaus, Birštono viešosios bibliotekos ir Birštono kultūros centro projektų, teiktų Kultūros tarybos paramai gauti, koofinansavimui iš Savivaldybės biudžeto (30 proc.)

Netekome garsaus skulptoriaus, profesoriaus Aloyzo Toleikio (1931–2021) : [nekrologas]. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, gruod. 23, p. 4.
Paminėta Birštono VB paroda.
https://www.gyvenimas.eu/2021/12/22/netekome-garsaus-skulptoriaus-profesoriaus-aloyzo-toleikio-1931-2021/

Nuo kovo 22 d. Birštono viešoji biblioteka lauks lankytojų / Birštono savivaldybės informacija - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, kovo 27, p. 8.
Nuo kovo 22 d. Birštono viešoji biblioteka atveria duris bibliotekos lankytojams, tačiau dėl saugumo prašoma laikytis lankymosi bibliotekoje tvarkos.

„Paprikola“ komanda iš antrinių žaliavų gamino muzikos instrumentus / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 26, p. 9.
Birželio 5 d. „Paprikolos“ komanda kartu su Birštono jaunuoliais susitiko gaminti muzikos instrumentus iš antrinių žaliavų – lietaus lazdas! Balandžio mėnesį virtualiame susitikime aptarta ekologijos tema, o šį mėnesį  Birštono viešosios bibliotekos kiemelyje vyko praktiniai darbai. Projektas finansuojamas „Europos solidarumo korpuso“ lėšomis.

Pašėlusiai smagus susitikimas su iliustratore A. Kananaitiene-Nananai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 26, p. 7.
Birželio 21 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vaikai pasinėrė į į M. Marcinkevičiaus knygos „Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo“ iliustracijų atsiradimo istoriją ir kūrė plunksnų karūnas kartu su iliustratore Agne Kananaitiene-Nananai. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.

Paskrajoti, padainuoti, pamojuoti ir kvatoti - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 24, p. 9.
Liepos 20 d. „Vėjų teatras“ prie Birštono viešosios bibliotekos  parodė muzikinį spektaklį „Apie žuvis, ausis ir mamą“, suskurtą pagal M. Marcinkevičiaus eilėraščius. Tai – projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginys.

Pažintis su pirmosiomis emocijomis pavyko! - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 10, p. 10.
Liepos pirmąją Birštono viešoji biblioteka kvietė šeimas į projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba bei Birštono savivaldybė, renginį, edukaciją „Mano pirmosios emocijos“. Ją vedė dailininkė, iliustratorė, žurnalo mažyliams „Kutis“ redaktorė J. Juškaitė-Jakaitienė.
Požaitis, Aivaras
Tikras savanoris : [pokalbis su Birštono viešosios bibliotekos savanoriu birštoniečiu Aivaru Požaičiu] / kalbino bibliotekininkė Ingrida [Vaitkevičienė] ; žodžius sudėliojo bibliografė Genovaitė [Mačiūtė]. - Iliustr. - Rubrika: Birštono versmės // Gyvenimas. - 2021, geg. 15, p. 3–4.
Apie savanorystę bibliotekoje, pomėgius ir svajonę sukurti filmą.
Požaitis, Aivaras
Tikras savanoris : [pokalbis su Birštono viešosios bibliotekos savanoriu birštoniečiu Aivaru Požaičiu] / kalbino bibliotekininkė Ingrida [Vaitkevičienė] ; žodžius sudėliojo bibliografė Genovaitė [Mačiūtė]. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, geg. 15, p. 7.
Apie savanorystę bibliotekoje, pomėgius ir svajonę sukurti filmą.

Projektas „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ prasidėjo - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 5, p. 9.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projektą šeimoms. Jį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.

Projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ baigėsi šventiškai / Birštono viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, rugpj. 28, p. 9.
Rugpjūčio 18-ąją vyko Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, baigiamasis renginys. poezijos ir muzikos improvizacija „Birštonuokimės“. Dalyvavo aktorė V. Kochanskytė ir saksofonininkas L. Urbikas.

Siekti savo svajonės niekada nevėlu. Pokalbis su psichoterapeute Aurima Diliene / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, bal. 17, p. 8.
Balandžio 8 d. Birštono viešoji biblioteka pakvietė į nuotolinį susitikimą su psichoterapeute A. Diliene.

XVII-ąjį kartą vykstantys „Vasaros skaitymai“ pasitinka pavadinimu „Žemė kėlė žolę” / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 26, p. 9.
Tradiciniuose skaitymuose Birštono viešoji biblioteka visą vasarą vaikus kvies skaityti, minti mįsles, mokytis elgtis gamtoje atsakingai, tausojančiai, pažinti vasaros švenčių tradicijas, savo emocijas ir jausmus, žaisti, bendrauti.
Solidarumo „ČilPaprikola“ baigiamasis susitikimas su jaunimu Birštone! / Jaunimo iniciatyvinė grupė „Paprikola“. - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2021, spal. 16, p. 5.
Rugsėjo 25 d. įvyko solidarumo „ČilPaprikola“ baigiamasis susitikimas su jaunimu Birštono viešojoje bibliotekoje. Jo tikslas apžvelgti prabėgusius projekto metus, įsivertinti, kokių naujų įgūdžių ir gebėjimų įgijo jaunuoliai bei išsidalinti dovanėles. Projektas buvo finansuojamas Europos solidarumo korpuso lėšomis.
V. Sirokomlė išpranašavo Birštono suklestėjimą / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 10, p. 10.
Birželio 30 d. Birštono kurhauze vykusiame renginyje, kurį organizavo Birštono viešoji biblioteka, įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, prisimintas  V. Sirokomlė, dar 19 a. viduryje keliavęs iš Vilniaus po Lietuvą, plaukęs Nemunu ir vaizdingai aprašęs jo kilpas nuo Punios iki Birštono. literatūrologė, VU Polonistikos centro doc. dr. I. Fedorovič, Sirokomlės muziejaus,  muziejininkas dr. J. Šostakovski, aktorius A. Bialobžeskis, fleitininkė A. Janatjeva. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė padėkojo renginio svečiams, verslininkui, mecenatui R.  Baranauskui už bibliotekai dovanotą 1847 m. leidimo V.Sirokomlės knygą „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ lenkų kalba.
Skulptoriui Aloyzui Toleikiui – 90! / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, bal.17, p. 9.
Balandžio 12 dieną Birštone gyvenančiam profesoriui, skulptoriui Aloyzui Toleikiui sukanka 90 metų. Pateikiama menininko biografija, Birštono viešosios bibliotekos interneto svetainėje publikuojamos skulptūrų ir piešinių nuotraukos.

Stanevičiūtė, Deimantė
Poezijos ir muzikos improvizacijos vakaras sušildė širdis / Deimantė Stanevičiūtė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 28, p. 6.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, baigiamąjį renginį. poezijos ir muzikos improvizacija „Birštonuokimės“. Dalyvavo aktorė V. Kochanskytė ir saksofonininkas L. Urbikas.
Susitikimas su edukologe dr. Austėja Landsbergiene – įkvepiantis ir kupinas meilės vaikams / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, birž. 19, p. 5–6.
Įgyvendinant projektą šeimoms „Kūrybiniai susitikimai po liepa“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė, birželio 16 d. Birštono viešoji biblioteka pakvietė į susitikimą su edukologe dr. A. Landsbergiene. Viešnia kalbėjo apie imliausio amžiaus tarpsnio vaikų – ikimokyklinukų – ugdymą bei pristatė kontekstinio ugdymo principus, kuriais remiantis išleistas jos 4 knygų ciklas „Inovatyvi programa XXI a. tėvams ir pedagogams“.

Sušvelnėjus karantinui, jaunimas grįžta į biblioteką / Jokūbo Dargio nuotrauka. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 12, p. 9.
Vaikinus į biblioteką vilioja programavimo ir technologijų panaudojimo galimybės. Jie gilinasi ir dalinasi žiniomis. Mokosi ir pritaiko 3 D spausdintuvų galimybes, jungiasi ir naudojasi Rasberry Pi mikrokompiuteriais, programuoja ir skraidina dronus. Ši technika gauta įgyvendinant Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.

Tamošiūnaitė, Miglė
Birštonas rašytojo Antano Vienuolio akimis / Miglė Tamošiūnaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 21, p. 4.
Apie Birštono viešosios bibliotekos projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Kultūros taryba ir Birštono savivaldybė, renginį, skirtą A. Vienuoliui, dalyvavo A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus kuratorius T. Kontrimavičius,, aktorė O. Dautartaitė, klarnetininkas V. Andriuškevičius.
Tamošiūnienė, Ledina
XIX a. mados atspindžiai Stanislovo Moravskio raštuose / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 31, p. 3.
XVI–uosiuose Stanislovo Moravskio skaitymuose aptarti XIX a. aprangos papročiai. renginyje dalyvavo architektūrologas dr. M. Daraškevičius, dr. A. Bimbirytė-Mackevičienė, S. Moravskio tekstus skaitė aktorius dr. E. Stancikas, muzikavo I. Klusaitė ir P. Balevičius. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.
Tamošiūnienė, Ledina
Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ – nuo Lietuvos iki Amerikos / Ledina Tamošiūnienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2021, liep. 17, p. 6.
23 kartą Birštone vykusiame Tarptautiniame poezijos festivalyje dalyvavo poetai Kerry Shawn Keys, Malachi Black, Birutė Grašytė-Black, Kristina Poderytė. aktorė Olita Dautartaitė, bardas Vygandas Kazlauskas. Renginį vedė poetė prozininkė, muziejininkė Aldona Ruseckaitė.
https://www.gyvenimas.eu/2021/07/16/tarptautinis-festivalis-poezijos-pavasaris-nuo-lietuvos-iki-amerikos/

Tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ – nuo Lietuvos iki Amerikos / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 17, p. 9.
23 kartą Birštone vykusiame Tarptautiniame poezijos festivalyje dalyvavo poetai Kerry Shawn Keys, Malachi Black,  Birutė Grašytė-Black, Kristina Poderytė. aktorė Olita Dautartaitė, bardas Vygandas Kazlauskas. Renginį vedė poetė prozininkė, muziejininkė Aldona Ruseckaitė.

Teatrui namuose reikia tik trupinėlio fantazijos // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2021, rugpj. 7, p. 6.
Birštono viešosios bibliotekos projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ liepos mėnesio renginių maratoną uždarė aktorė, knygų autorė, vaikų ankstyvojo ugdymo mokyklėlės „Šilkaus pupa“ įkūrėja Kristina Savickytė. Susitikimo metu viešnia ne tik sekė pasaką, bet ir siūlė ją pagauti už uodegos, t. y. pasikalbėti pasakos vertybių tema. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.
Teatrui namuose reikia tik trupinėlio fantazijos. – Iliustr.. – Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, rugpj. 7, p. 9.
Birštono viešosios bibliotekos projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ liepos mėnesio renginių maratoną uždarė aktorė, knygų autorė, vaikų ankstyvojo ugdymo mokyklėlės „Šilkaus pupa“ įkūrėja Kristina Savickytė. Susitikimo metu viešnia ne tik sekė pasaką, bet ir siūlė ją pagauti už uodegos, t. y. pasikalbėti pasakos vertybių tema. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.

Vaikai ir jaunuoliai padės bibliotekoms kurti naują virtualų žaidimą / Birštono viešosios bibliotekos informacija // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2021, rugs. 18. p. 4.
Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno apskričių bibliotekose 2021–2023 m. bus įgyvendinamas 5-8 klasių moksleivių skaitymo skatinimo projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Birštono viešoji biblioteka prisideda prie šio projekto įgyvendinimo ir pradeda vykdyti apklausą „Prisidėk prie naujo virtualaus žaidimo kūrimo!“. 10–15 metų (5–8 klasės) vaikų ir jaunuolių bus klausiama apie juos dominančias temas, skaitymo, kompiuterinių žaidimų, bendravimo ir savęs pažinimo patirtis.
Vasara neturi juodos spalvos. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, birž. 5, p. 8.
Birštono viešojoje bibliotekoje atidaryta dr. Jolantos Kanapickaitės tapybos darbų paroda „Kviečiu vasarą“.

Vytautas Bubnys gyveno ir kūrė taip, kad žmonėms būtų geriau ir šviesiau gyventi… / [„Gyvenimo“] informacija ; nuotrauka A. Žvirgždino. - Iliustr. - Perspausdinta iš: „Gyvenimas“ 2007 m., Danutė Dvilinskaitė. Iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos 1953 m. laidos prisiminimai. - Pasisakė: Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Antanas Gustaitis, Dalia Banienė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, mokytoja M. Vitkauskaitė - Rubrika: Prisiminimų takais… // Gyvenimas. - 2021, bal. 30, p. 6.
Prienų bei Birštono krašto bendruomenės narių atsiminimai apie Prienų miesto garbės pilietį, rašytoją Vytautą Jurgį Bubnį, kuris Anapilin iškeliavo balandžio 24 d. Straipsnyje spausdinami Prienų „Žiburio“ gimnazijos 1953 m. laidos abiturientų prisiminimai.
„Žemė kėlė žolę” / Birštono viešosios bibliotekos informacija. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 17, p. 9.
Įpusėjo Birštono viešosios bibliotekos įgyvendinamas Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos „Žemė kėlė žolę”, kurią finansuoja Birštono savivaldybė, renginiai.

Žemininkų poezija – lyg vieno debesies lašai siųsti į žemę / Birštono viešoji biblioteka. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2021, liep. 24, p. 9.
Liepos 15 d. aktorius Andrius Bialobžeskis padovanojo birštoniečiams ir kurorto svečiams poezijos vakarą, skirtą dviejų širdies poetų – žemininkų – Vytauto Mačernio ir Henriko Nagio kūrybai. Muzikavo kompozitorius, trimitininkas Linas Rupšlaukis. Vakarą organizavo Birštono viešoji biblioteka ir kultūros centras, rėmė Lietuvos kultūros taryba.
Internete

LRT 

Labas rytas Lietuva, Žinios 2021-02-15, 7 val.
Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“ (nuo 3.49 min.)

Žinios 2021-02-14, 18.30 val.
Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“ (nuo 7.50 min.)

Pergudrauti pandemiją: lietuviai pirmieji pasaulyje sukūrė mobilią biblioterapijos programėlę
 

Įvairiose interneto svetainėse

Unikalus knygomatas Lietuvoje – jau Birštone
http://kvitrina.lt/unikalus-knygomatas-lietuvoje-jau-birstone/

Prie Birštono bibliotekos įrengto knygomato pristatymas (Fotoakimirkos)
http://kvitrina.lt/prie-birstono-bibliotekos-irengto-knygomato-pristatymas-fotoakimirkos/

Skaitytojai galės naudotis nauja nemokama paslauga – prie Birštono viešosios bibliotekos įrengtas knygomatas
https://birstonas.lt/2021/12/13/skaitytojai-gales-naudotis-nauja-nemokama-paslauga-prie-birstono-viesosios-bibliotekos-irengtas-knygomatas/

2022 metais Birštone minėtinos sukaktys

Neįprasta kelionė po Birštono kurortą
https://www.raseiniai.rvb.lt/naujienos/neiprasta-kelione-po-birstono-kurorta/

Projektas „Kūrybiniai susitikimai po liepa"
https://www.kedainiai.rvb.lt/renginiai/projektas-kurybiniai-susitikimai-po-liepa-copy/

Projektas „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ baigėsi šventiškai
http://kvitrina.lt/projektas-literaturiniai-vakarai-po-zvaigzdetu-vasaros-dangum-baigesi-sventiskai/

Fotoreportažas iš renginio „Birštonuokimės“
http://kvitrina.lt/fotoreportazas-is-renginio-birstonuokimes/

Anot rašytojo Antano Vienuolio, sveikatina ne tik kraštovaizdis ir kurortiniai ištekliai
http://kvitrina.lt/anot-rasytojo-antano-vienuolio-sveikatina-ne-tik-krastovaizdis-ir-kurortiniai-istekliai/

XIX a. mados atspindžiai Stanislovo Moravskio  raštuose
http://kvitrina.lt/xix-a-mados-atspindziai-stanislovo-moravskio-rastuose/

Istoriko T. Narbuto tekstas apie Birštoną pirmą kartą nuskambėjo lietuviškai
https://birstonas.lt/2021/06/22/istoriko-t-narbuto-tekstas-apie-birstona-pirma-karta-nuskambejo-lietuviskai/

https://www.visitbirstonas.lt/naujienos/istoriko-t-narbuto-tekstas-apie-birstona-pirma-karta-nuskambejo-lietuviskai/

 „Knygų šalies“ šalies dirbtuvėlės vaikams
http://kvitrina.lt/knygu-salies-salies-dirbtuveles-vaikams/

Anuomet Kaune: Laikinoji sostinė 1919–1940
Tikras savanoris
Skulptoriui Aloyzui Toleikiui – 90!
Biblioterapija per pandemiją: naujausi leidiniai

Programėlė „Meditacinė Biblioterapija“
https://pagalbasau.lt/knygu-kampelis/

Biblioterapijos programėlė padės įveikti nerimą
https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/biblioterapijos-programele-pades-iveikti-nerima/

Skulptoriui Aloyzui Toleikiui – 90!
https://birstonas.lt/2021/04/12/skulptoriui-aloyzui-toleikiui-90/

https://www.etaplius.lt/skulptoriui-aloyzui-toleikiui-90

Tarybos posėdis 2021 03 26 pirma dalis
https://www.youtube.com/watch?v=R-gdQzdMfrM
(patvirtinta bibliotekos direktorės A. Jaskūnienės ataskaita)

Nuo kovo 22 d. Birštono viešoji biblioteka lauks lankytojų
https://birstonas.lt/2021/03/23/nuo-kovo-22-d-birstono-viesoji-biblioteka-lauks-lankytoju/

Saugesnio interneto savaitės rezultatai
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2021

Kviečiame naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“
https://birstonas.lt/2021/02/18/kvieciame-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-biblioterapija/

Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis
https://www.etaplius.lt/birstono-viesoji-biblioteka-prisitaike-dirbti-naujomis-salygomis

Meditacinė biblioterapija
https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/image/2349-meditacine-biblioterapija

Bibliotekos siūlo meditacinę biblioterapiją nuo pandemijos nuovargio