„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – sovietmečiu ilgiausiai ėjęs, plačiausiai žinomas, pogrindinis leidinys, kurio ištakos – slapti veiklių kunigų susirinkimai. 1972–1989 m. „LKB Kronika“ buvo sovietų nusikaltimų metraštis. Joje registruoti ir skelbti Bažnyčios veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo faktai, juos liudijantys dokumentai.

Slapčia pasiekdavusi Vakarus ir susilaukusi plataus atgarsio pasaulio žiniasklaidoje, „LKB Kronika“ griovė sovietinės propagandos kuriamą mitą apie komunistinės sistemos humaniškumą bei tariamą Bažnyčios laisvę Sovietų Sąjungoje. Okupuotoje Lietuvoje „LKB Kronika“ drąsino tikinčiuosius, stiprino Bažnyčios vadovybę. Nepaisant KGB persekiojimų bei represijų, palietusių daugybę bendradarbių bei platintojų, „LKB Kronika“ buvo reguliariai leidžiama iki pat laisvės atgavimo. Išėjo 81 „LKB Kronikos“ numeris (paskutinis 1989 m. kovo 19 d.. JAV lietuvių pastangomis visi „LKB Kronikos“ numeriai išleisti dešimties tomų rinkiniu (neskaitant „Kronikos“ leidimų užsienio kalbomis). 1997 m. minint „LKB Kronikos“ 25- metį išėjo dokumentų, faktų bei prisiminimų rinkinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – 11“ (sudarytojas – Vidas Spengla). Šis tomas tarsi užbaigia dešimties „Kronikos“ tomų rinkinį.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-17