2019 m. minėtinos sukaktys

2019 m. minėtinos sukaktys

Tik jungdamas praeitį ir ateitį, kaip dvi to paties obuolio puses, įgaunu save. Prasidėjusį prieš šimtmečius drauge su kunigaikščio Kęstučio žygiais ir vaidilučių giesmėmis, su miško brolių krauju šlakstytų miškų ošimu ir žiloje senovėje ištartais motinų palaiminimais bei saugančiomis maldomis.
Rimvydas Stankevičius

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė kompozitoriaus Juozo Naujalio, pirmojo Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos, kunigo, lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais.

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Jėzuitų misijos LietuvojeLietuvos Laikinosios sostinės atminimoLietuvos Nepriklausomybės kovų atminimoLietuvos šaulių sąjungosLietuvos vietovardžiųPasaulio lietuviųŽemaitijos metais.

Romo Venckaus koplytstulpis Kajetonui Sviderskiui Birštono kapinėse
Tautodailininko Romo Venckaus koplytstulpis Kajetonui Sviderskiui Birštono kapinėse

Sukanka 155 metai nuo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo ir 115 metų nuo jos atgavimo (Spaudos draudimas 1864-1904 m.) Prisiminsime Birštono krašto knygnešius Vincentą Butvydą, Mataušą Klimavičių, Kajetoną Sviderskį, Matą Valeiką.

„Nemunas nuo versmių iki žiočių”

Sukanka 160 metų, kai Birštone lankėsi kelionių vadovų pradininku laikomas poetas Vladislovas Sirokomlė, aprašęs Birštono kurortą knygoje „Nemunas nuo versmių iki žiočių" (1859 m.).

lazauskas baznycia
Kazimiero Lazausko nuotrauka

1909 m. pagal architekto Vaclovo Michnevičiaus projektą, prižiūrint architektui Edmundui Frikui ir vadovaujant klebonui Jonui Karveliui, pastatyta dabartinė Birštono bažnyčia. (Sukanka 110 metų).

1924 m. Lietuvos Raudonasis kryžius pasirašė sutartį su Sveikatos departamentu ir įsipareigojo modernizuoti kurortą. (Sukanka 95 metai).

Paminklas Jonui Basanavičiui
Ramučio Gustaičio nuotrauka

Sukanka 80 metų, kai Birštone (1939 m.) pastatytas paminklas Jonui Basanavičiui. Paminklo autorius skulptorius Antanas Aleksandravičius (1885 12 03–1970 02 04).

Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius bei kurortui ir Lietuvai svarbius žmones

Sausį

Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos patriotas, vienas iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos" leidėjų, politinis kalinys Povilas Buzas (1919 01 03–2012 01 13).

Sukanka 90 metų, kai gimė ilgametis Birštono girininkas, tremtinys, knygų „Tremtinio dalia" ir „Gyvensim" autorius Arvydas Vilkaitis. (1929 0115–1997 02 11) .

Balandį

Sukanka 110 metų, kai Šaltinėnų kaime gimė ekonomistas, istorikas Juozas Venslavičius-Venclova (1909 04 22–1999 12 22).

Gegužę

Sukanka 90 metų, kai gimė kunigas, vienas iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos" leidėjų, Juozas Zdebskis (1929 05 10–1986 02 05). Jis bendravo ir bendradarbiavo su Birštono žmonėmis, kursčiusiais nepriklausomos Lietuvos ir tikėjimo laivės viltį.

Liepą

Sukanka 115 metų, kai gimė poetas Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904 07 07–1973 06 13). „Papilio are“ jis rašė, kad pasiilgęs gamtos, su linksma kompanija  Birštone lankydavosi šelmiškasis poetas Kazys Binkis.

Rugsėjį

Vaižgantas Birštone apie 1924 m.
Vaižgantas prie Birštono bažnyčios  apie 1924 m. 
(Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka)

Daili, rami, sveika vieta – Birštonas. Čia vasarą atsilanko keli tūkstančiai žmonių – lietuvių, lenkų, rusų, žydų, sergančių įvairiomis ligomis. Birštono maudyklės mažina arba ir visiškai išgydo sausgėlą (reumatizmą). Po kairiosios Nemuno pusės šile tyras oras naikina džiovą ir stiprina dirksnius.
Vaižgantas

Sukanka 150 metų, kai gimė kunigas, lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 09 20–1933 04 29), lankydavęsis Birštono kurorte, rašęs apie jį, kėlęs jo trūkumus, atskleidęs privalumus.

Gruodį

Sukanka 185 metų, kai gimė dailininkas, akademikas Nikodemas Silvanavičius (1834 12 25–1919 05 25).

Sukanka 95 metai kai gimė buvęs Kęstučio apygardos partizanas, tremtinys, knygos „Nueitas kelias" autorius Jonas Žičkus (1924 12 27–2007 06 05).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-20