2022 m. minėtinos sukaktys

2022 m. minėtinos sukaktys

Birštono savivaldybės nuotrauka


Sukanka 640 metų nuo Birštono vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (1382 02 21.)

Sukanka 475 metų, kai išleistas Martyno Mažvydo katekizmas, pirmoji lietuviška knyga  (1547 01 08).

Sukanka 95 metai, kai Birštone pastatytos Purvo gydyklos (1927 m.) ir kurorte pradėtas taikyti gydymas purvu.

Sukanka 65 metai Siponių bibliotekai (įkurta 1957-aisiais).

Sukanka 55 metai Birštono muziejui (įkurtas 1967-aisiais), 1972 metais parengta nuolatinė kurorto ir miesto istoriją atspindinti ekspozicija.

Sukanka 55 metai, kai buvo įkurtas Lietuvos kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijos Birštono filialas (1967 m.), kuriam daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo dr. Vytautas Jurgis Meška.

Sukanka 50 metų, kai buvo pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ (1972-1989), kurią spausdino, platino ir Birštono žmonės.

Sukanka 45 metai Birštono meno mokyklai (1977-aisiais įkurta Birštono muzikos mokykla)

Sukanka 30 metų Nemuno kilpų regioniniam parkui (įkurtas 1992-aisiais).

Sukanka 30 metų Šiaulių bankui (įsteigtas 1992-aisiais) ir 20 metų Šiaulių banko Birštono klientų aptarnavimo skyriui (veiklą pradėjo 2002-aisiais).

Birštoniškių ir kurortui svarbių žmonių sukaktys

Sausį

Mokytojai, poetei Danutei Zieniūtei – 95 metai (1927 01 01–1974 10 27).

Rašytojai, buvojusiai Birštono kurorte, Ievai Simonaitytei – 125 metai (1897 01 23–1978 08 27).

Balandį

Rašytojui, buvojusiam Birštono kurorte,  Antanui Vienuoliui – 140 metų. (1882 04 07–1957 08 17).

Liepą

Aktoriui, teatrologui, poetui, rašiusiam apie Birštoną, tėvo gimtinę, Jurgiui Blekaičiui  – 105 metai. (1917 07 08-2007 06 25). 

Gydytojui, rašytojui Stanislovui  Moravskiui – 220 metų (1802 07 22–1853 10 06).

Rugpjūtį

Dailininkui, buvojusiam Birštono kurorte, tapiusiam paveikslus Birštono kurhauzui, Kaziui  Šimoniui  – 135 metai. (1887 08 25–1978 06 05).

Rugsėjį

Rašytojui Vytautui Jurgiui Bubniui – 90 metų. (1932 09 09– 2021 04 24).

Botanikui, floristui, biomedicinos mokslų daktarui Vytautui Galiniui – 95 metai (1927 09 17–1999 10 30).

Gruodį

Sukanka 65 metai, kai vyskupas Teofilius Matulionis Birštono klebonijoje vyskupu konsekravo Vincentą Sladkevičių (1957 12 25).

Birštono partizanui, poetui Vincui Juozaičiui – Vyturiui  – 100 metų (1922 12 28–1988 01 01).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-14