2021 metais minėtinos sukaktys

2021 metais minėtinos sukaktys

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Archyvų, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado, Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.

Sukanka 30 metų nuo Sausio įvykių Vilniuje 1991 m. (1991 01 13)

2021-ieji – jubiliejiniai Birštono kurorto metai

J. Skrinskos nuotrauka

1796 m.
Birštone įkurta parapijinė mokykla (sukanka 225 metai).

1846 m.
Birštone pradėtas taikyti kurortinis gydymas. (sukanka 175 metai Birštono kurortui).

1906 m.
Gydytojas Pranciškus Grodeckis (1863–1944) atrado naują mineralinį šaltinį, kurį pavadino „Lidija“ (vėliau Juozas Tumas-Vaižgantas jį pervadino „Birutės“ vardu. (sukanka 115 metų  „Birutės“ šaltiniui).

„Gyvenimas“

1946 m.
Gruodžio 7-ąją išleistas pirmasis Gyvenimo“ laikraščio pirmtako „Naujo gyvenimo“ numeris. (sukanka 75 metai).

1966 m.
Birštonui buvo suteiktos respublikinio miesto teisės (sukanka 55 metai).

Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius  ir kurortui svarbius žmones

Vasarį

Sukanka 135 metai, kai gimė dr. Jurgis Venckūnas (1891 02 01–1970 05 24), Birštono kurorte gydęs mineraliniais vandenimis ir  purvo voniomis, o patirtį aprašęs knygelėse: „Birštonas“, „Vonių paskyrimo pavyzdžiai“, „Mineralinių vandenų gradacija ir Šančių versmės mineralinis vanduo“.

K. Jūro nuotrauka

Sukanka 125 metai, kai gimė poetas, rašytojas, dramaturgas Balys Sruoga (1896 02 02-1947 10 16), Birštone parašęs „Dievų mišką“ ir eilėraščių ciklą „Giesmės Viešnelei Žydriajai“.

Sukanka 90 metų kai gimė žurnalistas, rašytojas, miškininkas Gediminas Petras Isokas (1931.02 23–2020 07 05), romane „Šilėnai“ rašęs apie Birštono girios praeitį.

Kovą

Sukanka 160 metų, kai gimė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 03 18–1943 06 14), lietuvių literatūros klasikė, buvojusi ir rašiusi Birštono kurorte. 

Balandį

Sukanka 90 metų, kai gimė skulptorius Aloyzas Toleikis (g.1931 04.12).

Lapkritį

Ramučio Gustaičio nuotrauka

Sukanka 170 meių, kai gimė tautos patriarchas, kurortologijos pradininkas, Vasario 16-osios akto signataras Jonas Basanavičius (1851 11 23-1927 02 16).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-20