2018 m. veiklos įvertinimas

2018 m. veiklos įvertinimas

Birštono savivaldybės užsakymu Vytauto Didžiojo universitetas atliko nuomonės tyrimą, kaip Birštono savivaldybės gyventojai vertina savivaldybės teritorijoje teikiamas viešąsias paslaugas. Buvo vertinamos paslaugos įvairiose srityse: viešasis transportas, sveikatos priežiūros sistema, švietimas, kultūra, socialinės paslaugos, kurorto saugumas. Apklausa parodė, kad vertinimų vidurkis siekia 8,5 balo, o Birštono viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą gyventojai įvertino geriausiai – 9,36 balo.
Verslo žinios skelbia, kad Birštone „kultūra veža“, o iš visų kultūros įstaigų geriausią pasitenkinimo paslaugomis įvertinimą gavo viešoji biblioteka – 9,36 balo.

Birštone gyventi gera: apskaičiuotas Birštono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indeksas. Gyventojai aukščiausiai – 9,36 balo įvertino viešosios bibliotekos veiklą.

Birštono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo Birštono savivaldybės teritorijoje teikiamomis viešosiomis paslaugomis pilna (91 psl.) tyrimo ataskaita.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka vyr. buhalterei Violetai Bajorienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka vyr. buhalterei Violetai Bajorienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.
2018 m.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka bibliotekos direktorei Alina Jaskūnienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka bibliotekos direktorei Alina Jaskūnienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.
2018 m.

irštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka duomenų bazių specialistei Palmirai Kvedarienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka duomenų bazių specialistei Palmirai Kvedarienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.
2018 m.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka vyr. bibliotekininkei Solveigai Pempienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka vyr. bibliotekininkei Solveigai Pempienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.
2018 m.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėjai Nijolei Raiskienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėjai Nijolei Raiskienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.
2018 m.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka vyresn. bibliotekininkei Ingridai Vaitkevičienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka vyresn. bibliotekininkei Ingridai Vaitkevičienei bibliotekos veiklos 70-mečio proga.
2018 m.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorės Astos Naudžiūnienės padėka bibliotekos direktorei Alina Jaskūnienei už aktyvią profesinę veiklą bibliotekos 70-mečio proga

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorės Astos Naudžiūnienės padėka bibliotekos direktorei Alina Jaskūnienei už aktyvią profesinę veiklą bibliotekos 70-mečio proga.
2018, lapkričio 28 d..

LSŠA prezidentės Vilijos Lukošūnienės padėka

LSŠA prezidentės Vilijos Lukošūnienės padėka už 2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį" atidarymo konferencijos ir kūrybinių dirbtuvių „Šiuolaikinės technologijos bibliotekoje" organizavimą.
2018, lapkričio 16 d.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro direktorės Ingos Minkevičienės padėka

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro direktorės Ingos Minkevičienės padėka už bendradarbiavimą rengiant kurčiųjų dailės parodą.
2018, spalio 13 d.

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėka

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai".
2018, spalio 5 d.

jaskuniene 3

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka bibliotekos direktorei Alina Jaskūnienei už renginių, skirtų S. Moravskio atminimui, organizavimą.
2018 m.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės sveikinimas tapus 2017 metų konkurso „Jaukios Kalėdos Birštone" nominacijos „Už šventinio papuošimo stilistinį vientisumą“ nugalėtojais

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės sveikinimas tapus 2017 metų konkurso „Jaukios Kalėdos Birštone" nominacijos „Už šventinio papuošimo stilistinį vientisumą“ nugalėtojais.
2018 m. 

Tarptautinės komisijos vykdomo direktoriaus Romualdo Račinsko padėkos raštas

Tarptautinės komisijos vykdomo direktoriaus Romualdo Račinsko padėkos raštas už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija".
2018, sausio 15 d.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-07