2022 m. veiklos įvertinimas

2022 m. veiklos įvertinimas

VU bibliotekos padėka už bendradarbiavimą projekte
„Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“
2022 m.


Kultūros ministro Simono Kairio padėka
Birštono viešosios bibliotekos direktorei Alinai Jaskūnienei
už ilgametį biblioterapijos veiklų inicijavimą
ir organizavimą, tarpdisciplininį bendradarbiavimą
2022 m. spalio 14 d.

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka
Onai Gridziuškienei
2022 m., birželis 


LR Seimno nario Andriaus Palionio padėka
Birštono viešosios bibliotekos direktorei Alinai Jaskūnienei
2022 birželio 16


LR Seimno nario Andriaus Palionio padėka Siponių padalinio
bibliotekininkei Onutei Gridziuškienei 
2022 m. birželio 16Kaišiadorių viešosios bibliotekos direktorės
Aldonos Naudžiūnaitės padėka Birštono viešosios bibliotekos
direktorei Alinai Jaskūnienei už edukaciją
„Karališkoji Birštono istorija“
2022 m. birželio 17

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka už
turiningas veiklas kurorto šventės „Birštonas vėl ošia!“ metu
2022 m. birzelis

Birštono savivaldybės merė Nijolės Dirginčienės padėka
vyresniajai bibliotekininkei Eitmyrai Grybauskienei
už iniciatyvumą ir kūrybiškumą nuoširdų darbą
puoselėjant meilę knygoms, skaitymui
bendruomenės telkimą.
2022 m. balandis
Birštono savivaldybės merė Nijolės Dirginčienės padėka
vyriausiai bibliografei Genovaitei Mačiūtei
už atsakingą ir profesionalų darbą,
svarų indėlį į bendruomenės skaitmeninio raštingumo
ugdymą ir aktyvią kraštotyrinę veiklą.
2022 m., balandis


Padėka už dalyvavimą naujienų portalo www.manokraštas.lt surengtoje
virtualioje respublikinėje parodoje „Atverkime kalbos turtus“.
2022 m., kovas

Plačiau: Knyga yra visokia 


Padėka Birštono viešajai bibliotekai už aktyvų dalyvavimą
Saugesnio interneto savaitės
iniciatyvoje
2022 m. vasaris
Plačiau: Saugesnio interneto savaitės rezultatai


Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės
padėka už kūrybiškumą ir orginalumą Kalėdoms puošiant biblioteką.
2022 m.

Tarptautinės komisijos vykdomo direktoriaus Romualdo Račinsko
padėka už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
2022 m. sausio 13 d.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-25