2022 m. veiklos įvertinimas

2022 m. veiklos įvertinimas
Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka
Onai Gridziuškienei
2022, birželis 


LR Seimno nario Andriaus Palionio padėka
Birštono viešosios bibliotekos direktorei Alinai Jaskūnienei
2022 birželio 16


LR Seimno nario Andriaus Palionio padėka Siponių padalinio
bibliotekininkei Onutei Gridziuškienei 
2022 birželio 16Kaišiadorių viešosios bibliotekos direktorės
Aldonos Naudžiūnaitės padėka Birštono viešosios bibliotekos
direktorei Alinai Jaskūnienei už edukaciją
„Karališkoji Birštono istorija“
2022 birželio 17

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka už
turiningas veiklas kurorto šventės „Birštonas vėl ošia!“ metu
2022 m. birzelis

Padėka už dalyvavimą naujienų portalo www.manokraštas.lt surengtoje
virtualioje respublikinėje parodoje „Atverkime kalbos turtus“.
2022, kovas

Plačiau: Knyga yra visokia 


Padėka Birštono viešajai bibliotekai už aktyvų dalyvavimą
Saugesnio interneto savaitės
iniciatyvoje
2022 m. vasaris
Plačiau: Saugesnio interneto savaitės rezultatai


Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės
padėka už kūrybiškumą ir orginalumą Kalėdoms puošiant biblioteką.
2022 m.

Tarptautinės komisijos vykdomo direktoriaus Romualdo Račinsko
padėka už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
2022 m. sausio 13 d.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-30