2020 m. veiklos įvertinimas

2020 m. veiklos įvertinimas
BIrštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės padėka
už apsauginius veido skydelius ir svarų įnašą kovojant su COVID-19 pandemija.
2020, birželio 1.

Plačiau:
|
 „Versmės“ sanatorijos padėka už apsauginius veido skydelius
.

2020 m. balandžio 15.
Padėka Birštono viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą organizuojant Saugesnio interneto savaitės veiklas.

2020 m. vasaris

Plačiau: Saugesnio interneto savaitės rezultatai

Birštono savivaldybės nominacija Vasario 16-osios, 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, proga
Birštono viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėjai Nijolei Raiskienei už aktyvią profesinę veiklą, skaitymo iniciatyvas, už nuoširdų darbą puoselėjant jaunųjų birštoniečių
meilę knygoms, skaitymui.
2020, vasario 16 d. Asociacijos „Langas į ateitį“ padėka už 2019 m. indėlį 
stiprinant krašto gyventojų skaitmeninius gebėjimus.
2020 m. sausio 22 d. 

Tarptautinės komisijos vykdomo direktoriaus Romualdo Račinsko 
Padėka už Sausio 13-osios minėjimą,
dalyvaujant pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
2020 m. sausio 17 d. 


Padėka už bendradarbiavimą organizuojant respublikinį  skaitmeninį konkursą  „įjunk Kalėdas!“
2020 m.

Pačiau: Birštoniečiams įteiktos Padėkos už dalyvavimą konkurse „Įjunk Kalėdas"

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-08