Arvydas Vilkaitis

Arvydas Vilkaitis (1929–1997)

Buvęs ilgametis  Birštono girininkas Arvydas Vilkaitis (1929 01 15–1997 02 11), 1941-ųjų tremtinys, atsiminimų knygų „Tremtinio dalia“ ir „Gyvensim” autorius, savo gyvenimu ir veikla įrašė įsimintiną puslapį krašto istorijoje.

Arvydas Vilkaitis gimė  Dotnuvos žemės ūkio akademijos rektoriaus šeimoje. 1941 m. birželyje kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą, pateko į baisiausią vietą Jakutijoje prie Laptevų jūros - Trofimovską. 1943-aisiais mirė tėvas, o po penkerių metų – ir motina. Arvydas, sunkiai dirbdamas ir rūpindamasis jaunesne sesute Audange, atkakliai siekė mokslo. Su pagyrimu baigė vakarinę mokyklą ir miškininkystės technikumą, mokėsi Uralo miškų institute. Grįžęs į Lietuvą A. Vilkaitis studijavo Lietuvos Žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, tris dešimtmečius jis dirbo Birštono girininku.

Ir darbe, ir šeimoje Arvydas Vilkaitis buvo pareigingas, atsakingas ir padorus žmogus. Jis pelnė ne tik artimųjų, bet ir visų jį pažnojusių meilę bei pagarbą.

„Pastaruosius tris dešimtmečius aš  dirbu girininku. Vietiniai žmonės manęs kitaip ir nevadina. Anksčiau esu dirbęs ir kitokį darbą. Ne Lietuvoje.

1941-ųjų birželį mane su tėvais ir seserim ištrėmė iš Lietuvos. Tuomet sesuo buvo aštuonerių, aš – dvylikos. Tėvai buvo dėstytojai, be to tėvas šešerius metus vadovavo Žemės ūkio akademijai. Abu mirė Rytų Sibire, Jakutijoje. Mudu su seserimi išlikome. Dirbom. Vėliau dar ir mokėmės.

Grįžau Lietuvon po penkiolikos metų. Tas laikotarpis iš atminties neišblunka. Ėmiau kai ką užrašinėti, tikėdamasis, gal palikuonys pasmalsaus, kaip Lietuvos žmonių gyventa ne Lietuvoje. Tai pasakojimai ir vaizdai iš tremtinių gyvenimo. Kai pradėjau rašyti, nuo įvykių buvo praėję dvidešimt ir daugiau metų. Taigi nesugebu likti apybraižiškai tikslus, todėl daugumos veikiančių asmenų pavardės ir vardai pakeisti. Juk svarbiausia, kad tai buvo."
Arvydas Vilkaitis  

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-24

Apie Arvydą Vilkaitį

Tai, kas Tavim kadaise prasidėjo,
Nepasibaigs drauge su tavimi.
Algimantas Baltakis

Lietuviai Arktyje = Lithuanians in the Arctic / Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai" ; [sudarė Jonas Markauskas ir Jonas Rytis Puodžius]. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 135, [1] p. : iliustr. ; 21 x 29 cm. - Aut.: Dalia Grinkevičiūtė, Jonas Markauskas, Gintautas Martynaitis, Arvydas Šaltenis, Ričardas Vaicekauskas. - Iliustr.: Gintautas Martynaitis. - Gretut. tekstas liet., angl.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-9955-03-427-8 (įr.)
Kn. taip pat: Pasmerktieji negrįžti / Vytautas Landsbergis, p. 7-9

Aksomaitienė, Silvija. Knyga, veikianti protą ir širdį : [Apie A. Vilkaičio knygą  „Gyvensim" // Gyvenimas - 1999, geg. 29, p. 3.

Arvydas Vilkaitis : [buvęs ilgametis Prienų miškų urėdijos Birštono girininkas, 1929 01 15 - 1997 02 11 : nekrologas] / Bendradarbiai - Portr. // Mūsų girios - 1997, Nr. 4, p. 29

Arvydas Vilkaitis: [Nekrologas] // Lietuvos aidas.- 1997, vas. 12, p. 21.

Literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2019, birž. 22, p. 7, 10.
Turinys: Su tėvais ir seserim ištrėmė iš Lietuvos ; Birštone – klestėjimo metai ; Prisimintas ir A. Vilkaičio tėvas ; Visada rūpėjo, kokia bus Lietuva ; Mokė anūkes pažinti gamtą ; Merė tikisi, kad visi išvykę birštoniečiai grįš
Birželio 13-osios vakarą literatūrinis-muzikinis projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m." pakvietė prisiminti Birštono girininko, rašytojo, tremtinio A. Vilkaičio gyvenimą ir darbus.

„Neįmanoma pamiršti tų dienų...“ / Jonas Balinskas // Gyvenimas. - 2011, rugs. 17, p. 3-4.
Apie kurso draugą, buvusį Birštono girininką A. Vilkaitį.

 

Berželionis, Algirdas. Rektoriaus sūnus – ledo vaikas: [Apie A. Vilkaitį] // Girios. – 1989, Nr. 1, 2.

Birštonas: [Viešojoje bibliotekoje pristatyta A. Vilkaičio knyga „Gyvensim“] // Respublika. – 1999, geg. 29, p. 7.

Buchaveckas, Stanislovas. Nauja „lapteviečių“ knyga : [apie A. Vilkaičio memuarų knygos „Gyvensim“ pristatymą Vilniuje] // Voruta - 1999, bal. 24, p. 3.

„Gyvensim"...: [Apie A. Vilkaičio knygos pristatymą Birštono VB ] // Gyvenimas.- 1999, geg. 29, p. 3.

„Jis visad šalia“...: [ Apie A. Vilkaitį  ir jo knygos „Gyvensim" pristatymą  Birštono VB] // Birštono kronika. – 1999, geg. 28.

Atidengta atminimo lenta Vilkaičiams / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2011, kovo 19, p. 6-7.
Kovo 10-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, prie Birštono girininkijos atidengta atminimo lenta čia gyvenusiems šviesaus atminimo žmonėms, buvusiems tremtiniams Elenai ir Arvydui Vilkaičiams.

Maloniam ir kultūringam poilsiui gamtoje / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Su Prienų urėdijos urėdo pavaduotojo J. Koklevičiaus pasisakymu - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2011, bal. 6, p. 6-7.
Apie Prienų urėdijos rekreacinius objektus, jų atsiradimą ir plėtrą, paminėtas A. Vilkaitis.

„Malonu žmonėms daryti gera...“ / Inga Juronytė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2009, vas. 11, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje paminėtos birštoniečio, buvusio girininko, tremtinio, rašytojo A. Vilkaičio gimimo 80-osios metinės.

Susitiko trys miškininkų kartos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2012, rugs. 19, p. 6.
Birštono miškininkai savo profesinę šventę, Miškininko dieną, susitiko girininkijoje, po to lankėsi kalbininko, profesoriaus J. Kazlausko tėviškėje, kur gyvena ir kurią tvarko eigulys V. Kazlauskas, prisimintas A. Vilkaitis.

Jiems plazda Vasario 16-osios vėliavos / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2014, vas. 15, p. 4.
Birštono viešojoje bibliotekoje parengta literatūros paroda „Tėvynė Lietuva jiems kelią nušvietė“, skirta Lietuvos patriotų, birštoniškių Povilo Buzo 95-osioms, Arvydo Vilkaičio 85-osioms, Jono Žičkaus 90-osioms gimimo metinėms.

Apie brolijos „Laptieviečiai“ veiklą / Jonas Markauskas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2006, spal. 9, p. 10.
Apie visuomeninės organizacijos „Laptieviečiai“ - Laptevų jūros tremtinių brolijos veiklą, brolijos narių parašytas ir parengtas knygas apie lietuvių tremtinių gyvenimą prie Laptevų jūros (str. minimi „Laptieviečių“ brolijos nariai J. Puodžius, J. Masiulienė, A. Vilkaitis, R. Staugaitis, J. Gasiūnas, G. Martynaitis, D. Grinkevičiūtė, R. Vaicekauskas,. H. Dzikas ir A. Šalčiūtė).

Murauskaitė, Teresė. Arvydas Vilkaitis : [biografija] / Teresė Murauskaitė. - Portr. // Žmonės ir darbai. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007. - P. 244-245.

Girininką Arvydą Vilkaitį prisiminus / Teresė Murauskaitė // Gyvenimas. - 2011, rugs. 17, p. 3.
Šiemet sukanka 70 metų, kai ilgametis Birštono girininkas kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą.

Išėjęs, bet nepamirštas / Teresė Murauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2009, vas. 14, p. 4.
Birštono viešojoje bibliotekoje paminėtos birštoniečio, buvusio girininko, tremtinio, rašytojo A. Vilkaičio gimimo 80-osios metinės.

Mažasis Birštono girininkijos jubiliejus / Teresė Murauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2010, rugs. 18, p. 4.
Birštono girininkija atkurta 1910 metais, pateikiami jos  istorijos puslapiai.

Miškininko diena Birštone / Vanda Pranaitytė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2011, spal. 1, p. 5.
Birštono miškininkai paminėjo savo profesinę šventę, prisimintas buvęs girininkas A. Vilkaitis.

Arvydas Vilkaitis su žmona Elena Birštono viešojoje bibliotekoje po knygos
„Tremtinio dalia“ pristatymo 1990 metų gruodžio 12 dieną

Staniulis, Vincas. Kodėl jie ten išliko: [Apie A. Vilkaitį, jo knygą „Tremtinio dalia" // Naujas gyvenimas.- 1990, gruod. 22.

Staniulis, Vincas. Rašė antrą knygą: [Mirė A. Vilkaitis] // Kauno diena - 1999, vas. 14, p. 4.

Šventinę nuotaiką kūrė jaunimas. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2011, kovo 19, p. 5.
Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, prie Birštono girininkijos atidengta atminimo lenta čia gyvenusiems šviesaus atminimo žmonėms, buvusiems tremtiniams Elenai ir Arvydui Vilkaičiams, Kovo 11-osios minėjime dalyvavo Nepriklausomybės Akto signataras A. Rudys.

Tamašauskienė, Jolanta. Nauji puslapiai iš tremties : [apie knygas - A. Vilkaičio „Gyvensim“ ir „Lietuviai Arktyje“] / Jolanta Ramašauskienė // Kėdainių garsas - 2000, spal. 28, p. 3, 5.

Tėvo ir sūnaus knygos : [apie V. Vilkaičio ir jo sūnaus A. Vilkaičio knygas] // Kauno diena - 1999, liep. 17, p. 18.

Arvydas Vilkaitis su žmona ir anūkėmis 

Vilkaičių prisiminimai Apie Arvydą Joną Vilkaitį / Milda VilkaitytėRūta Vilkaitytė // Gyvenimas - 1999, geg. 29, p. 3.

Visus sujungusi tremtinio dalia. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 22, p. 3–4.
Gedulo ir vilties dienos išvakarėse projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m." pakvietė prisiminti Birštono girininko, rašytojo, tremtinio A. Vilkaičio gyvenimą ir darbus.

Arvydo Vilkaičio knygos
Arvydas Vilkaitis.  Gyvensim

Pirmoji Arvydo Vilkaičio knyga „Tremtinio dalia" 1990 m. išleista masiniu tiražu (30 000 egz.) tirpte ištirpo. Ji smarkiai skyrėsi iš kitų atsiminimų savo oriu ir taikliu pasakojimu apie patirtas kančias ir negandas. Šie pasakojimai vertė susimąstyti ir nuodugniau pažinti tas gyvenimo sąlygas, kuriose atsidūrė dalis Lietuvos gyventojų, geriau suprasi Nepriklausomybės prielaidas ir viltis.
Jonas Markauskas

Arvydas Vilkaitis.  Gyvensim


Gyvensim / Arvydas Vilkaitis ; [sudarytojas Jonas Markauskas ; redaktorių kolegija: Robertas Keturakis ... [et al.]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ; Kaunas : Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai", 1999 (Vilnius : Vilspa). - 443, [4] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. - (Genocidas ir rezistencija). - Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PC116//05/6281). - ISBN 9986-757-24-X

Arvydas Vilkaitis. Tremtinio dalia


Tremtinio dalia : beletrizuoti memuarai / Arvydas Vilkaitis ; red. A. Dabulskis. - Kaunas : Spindulys, 1990. - 246, [2] p. - ISBN 5-89942-138-X : 3.30