Mykolas Marijonas Petkevičius

Mykolas Marijonas Petkevičius (1920-1987)
Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-24

Mykolo Marijono Petkevičiaus knyga

Karalius man paliko kelią : eilėraščiai, laiškai, pamokslai / Mykolas Marijonas Petkevičius ; [sudarė Julė Kilčiauskienė]. - Kaišiadorys : Kaišiadorių vyskupijos kurijos l-kla, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 154, [6] p. : iliustr. ; 21 cm. - Turinyje aut.: Vaclovas Aliulis, Jonas Bukauskas, Julė Kilčiauskienė, Juozapas Matulaitis, Augustinas Švenčionis, Birutė Vaitkienė. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-549-10-8