Vydas Astas (g. 1948 m.)

Vydas Astas (g. 1948 m.)
Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-18

Apie Vydą Astą
Vydas Astas - Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Vydo Asto knygos
Vydas Astas. Sakmė apie pasaulio sutvėrimą, Nemuno kilpas ir sūrų vandenėlį // Geologijos akiračiai.- 2017, Nr. 3, p.50-5152.


Aklavietė : [romanas] / Vydas Astas. - Vilnius : Kentauras, [1999] (Vilnius : Vilspa). - 189, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-674-04-2 (įr.)

Amžinoji kryžkelė : romanas / Vydas Astas. - Vilnius : Versus aureus, 2013. - 320 p.Tiražas 700 egz. ISBN 978-9955-34-443-8

Draudžiama meilė : romanas / Vydas Astas. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Lietuvių meilės romanas). - ISBN 9955-08-184-8 (įr.)

Kaip lengva būti savimi : apsakymai / Astas Vydas. - Vilnius : Vaga, 1980. - 200 p.

Namų šiluma : apsakymai / Vydas Astas. - Vilnius, 1975. - 137 p. - (Pirmoji knyga)

Perkūno ir velnio brolystė : sakmės / Vydas Astas ; iliustr. Nijolė Šaltenytė, Kęstutis Balčikonis. - Vilnius : Kentauras, 1992. - 66, [3] p. : iliustr.

Pilėnai : [sakmė] / Vydas Astas ; iliustravo Rimgaudas Dičius, Jūratė Dičiuvienė ir Martynas Dičius. - Vilnius : Kronta, [2009] (Kaunas : Spaudos praktika). - 126, [2] p. : iliustr. ; 22 x 26 cm - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. - Tiražas [3500] egz. - ISBN 978-9955-734-77-2 (įr.)

Rytmečio šviesa : apsakymai / Vydas Astas. - Vilnius : Versus aureus, [2009] (Kaunas : Aušra). - 174, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 600 egz. - ISBN 978-9955-34-197-0
Turinys: Giminės dėmė ; Uždarbiai ; Pašalpos ; Sekretorės derinimas ; Vaizduotės testas ; Ko verkė mergaičiukė ; Mėlynakis lietaus debesėlis ; Kūdikis nenori gimti ; Našlės ; Trijų frontų generolas ; Kaip čia linksma ; Šiukšlės iš dangaus ; Vanduo ; Nukryžiavimas Velykų rytą, arba Sakmė apie Paraisčių seniūną ; Mažas žmogutis gyvuliniame vagone ; Rytmečio šviesa ir geležinai vartai ; Žuvėdra rūke ; Namų šiluma ; Autobusas per rudenį.

Salaspilis : sakmė / Vydas Astas ; [dailininkas Rimantas Tumasonis]. – Vilnius : Homo liber, [2018] (Szczecin : Print Group). – 36, [4] p. : iliustr. ; 24 cm.- Tiražas 540 egz.-ISBN 978-609-446-162-0 (įr.)

Sukilimas : sakmė [jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams apie 1831 ir 1863 metų sukilimus] / Vydas Astas ; [iliustracijos Rimanto Tumasonio]. - Vilnius : Homo liber, [2016] (Vilnius : Petro ofsetas). - 28, [4] p. : iliustr. ; 25 cm. - Tiražas [400] egz. - ISBN 978-609-446-114-9 (įr.)

Tik svajotojai : apysakos / Astas Vydas ; iliustravo Dalia Mažeikytė. - Vilnius : Vaga, 1988 (Kaunas : K. Poželos sp.). - 251, [2] p. : iliustr. - ISBN 5-415-00094-1

Žalgiris : [fotografijų albumas-sakmė] / Vydas Astas ; iliustravo Rimgaudas Dičius ir Jūratė Dičiuvienė. - Vilnius : Kronta, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 150, [2] p. : iliustr. ; 22 x 26 cm. - Knygos leidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. - Tiražas 3500 egz. - ISBN 9955-595-65-5 (įr.)

Trumpiausios nakties paslaptis : [fotoalbumas] / Vytautas Daraškevičius ; [teksto autorius Vydas Astas]. - Vilnius : Kronta, [2007] (Kaunas : Aušra). - 223, [1] p. : iliustr., portr. ; 22 x 26 cm. - Santr. angl., it., jap., rus. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-734-52-9 (įr.)