Danutė Zieniūtė

Danutė Zieniūtė (1927–1974)
Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-24

Apie Danutę Zieniūtę

Nedaug iš gyvenimo paėmiau : atsiminimai apie mokytoją-poetę Danutę Zieniūtę ir jos poeziją / [sudarytojos Anelė Zurlienė, Onutė Andrulevičienė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2013. - 260 p. : iliustr. - Tiražas 400 egz. - ISBN 978-609-420-278-0

Genovaitė Mačiūtė. Mokytojos ir poetės Danutės Zieniūtės atminimo vakaras

Saulėtą kovo pavakarę Birštono viešojoje bibliotekoje vyko mokytojos ir poetės Danutės Zieniūtės (1927–1974) atminimo vakaras. Paskutiniuosius trejus savo metus ji gyveno, dirbo Birštone. Ir per tą neilgą laiką mokinių, bendradarbių, ją pažinojusiųjų širdyse mokytoja paliko gražių prisiminimų. Liko ir Birštone jos rašytų eilėraščių.

2013-aisiais buvusių mokinių pastangomis išleista prisiminimų apie mokytoją ir poetę knyga „Nedaug iš gyvenimo paėmiau“. Knyga pristatyta Stakliškėse, Prienuose. Mūsų bibliotekoje ją jau irgi daug kas perskaitė.

Vakare dalyvavo viena iš knygos sumanytojų ir sudarytojų Anelė Tulevičiūtė-Zurlienė. Ji – buvusi  D. Zieniūtės mokinė Stakliškių vidurinėje mokykloje. Renginio viešnia  pasirinko medikės kelią, bet nuo literatūros nenutolo, pati parašė tris knygas.

Galime pasidžiaugti, kad knygos „Nedaug iš gyvenimo paėmiau“ išleidimą parėmė ir Birštono savivaldybė. Vakare dalyvavo vicemeras  Juozas Aleksandravičius. Prisiminimais apie buvusią mokytoją pasidalijo buvęs Birštono vidurinės mokyklos moksleivis Jonas Raiskas bei buvęs bendradarbis, Birštono gimnazijos anglų kalbos mokytojas Antanas Kisielius. Renginyje dalyvavęs birštoniškiams gerai pažįstamas poetas Povilas Kulvinskas apgailestavo jog pavėlavo atvykti į Birštoną – kai jis čia pradėjo dirbti, mokytojos jau nebebuvo. Povilas negailėjo gerų žodžių D. Zieniūtės poezijai ir perskaitė jam labai patikusį eilėraštį „Bendražygiams“. Danutė Zieniūtė mėgo dainuoti, ne vieną posmą yra parašiusi, įkvėpta muzikos. Tikimės, kad jai būtų patikę Birštono meno mokyklos moksleivių Ulos Jonaitytės, Augustės Zubavičiūtės, Emilijos Žentelytės sugroti muzikos kūriniai. Įtaigiai atminimo vakare nuskambėjo ir Birštono gimnazijos mokytojos Nijolės Juozaitienės skaitomi Danutės Zieniūtės eilėraščiai.

Bibliotekoje D. Zieniūtę visada minime greta kitų Birštono autorių, jos poezijos rinktinė „Mėlyna paukštė“, kurios išleidimu 2011-aisiais pasirūpino dukterėčios, bei „Nedaug iš gyvenimo paėmiau“  yra ir bibliotekos interneto svetainės Birštono autorių virtualioje lentynoje.

Mokytoja ir poetė Danutė Zieniūtė mokiniams padėjo auginti sparnus, mums paliko savo kūrybą, o jos tragiškai pasibaigęs gyvenimas primena paprastą, bet labai svarbią tiesą: kol dar esam, įsižiūrėkim atidžiau į  vienas kitą, į tą, kuris šalia - mūsų žvilgsnis gali suteikti vilties, padrąsinti, ir, ką gali žinoti, galbūt net sulaikyti nuo žingsnio į kelią, kuriuo nebegrįžtama.

O jei nerandi sau vietos, jei nežinai, kur dėtis (deja, būna ir tokių dienų ar valandų), visada gali ateiti į biblioteką. Laukiame mes, laukia knygos. Greta kitų – ir Danutės Zieniūtės poezija bei gražius, gausiai iliustruotas atsiminimų apie mokytoją ir poetę leidinys „Nedaug iš gyvenimo paėmiau“. Knygos niekada neišduoda ir nepalieka, tik atsiversti jas turime patys.

Danutės Zieniūtės knyga

Mėlyna paukštė : [eilėraščiai] / Danutė Zieniūtė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 182, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-03-675-3
Kn. taip pat: Apie autorę: p. 5.