Vincas Laukevičius

Vincas Laukevičius (1912–2003)
Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-14

Apie Vincą Laukevičių
Aleknavičienė, Antanina
Vincas Laukevičius : [biografija] / Antanina Aleknavičienė. - Iliustr. // Žmonės ir darbai. D.2. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2013. - P. 328–329, 330–331.
Asipavičienė, Stasė
Gražiai sutikta Vinco Laukevičiaus knyga "Gelbėk mus nuo pikto" / Inga Juronytė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2011, kovo 30, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje pristatyta trečioji kraštiečio V. Laukevičiaus knyga.

Čiapaitė, Vilija
Pažintis su žmogumi, mylėjusiu Lietuvą ir jos žmones / Vilija Čiapaitė // Kurorto aidai. - ISSN 2029-0233. - 2011, kovo 26, p. 8.
Birštono viešojoje bibliotekoje pristatyta trečioji V. Laukevičiaus knyga "Gelbėk mus nuo pikto".

Kuzmickas, Vytautas
Iš Birštono muziejaus fondų. Prieš 75 metus, kai karas buvo čia pat / Vytautas Kuzmickas. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, kovo 20, p. 6.
Birštonas 1938-1940 metais, minimas V. Laukevičius ir jo atsiminimų knygos.

Kuzmickas, Vytautas
Birštono miesto stadiono atidarymui parengta dokumentų paroda "Istorinės Birštono futbolo akimirkos", prisimintas kurorto futbolininkų entuziastas tarpukariu V. Laukevičius.

Stungurys, Stasys
Žmonių idealizmas neturi būti pamirštas : apie Lietuvos patrioto, kovotojo, buvusio politinio kalinio Vinco Laukevičiaus gyvenimo ir kūrybos kelią / Stasys Stungurys. – Portr. // Karštas komentaras. – ISSN 1822-2722. – 2015, Nr. 1, 3–11.

Šimukauskaitė, Ramutė
Atsiminimuose - ir Birštono istorija / Ramutė Šimukauskaitė ; Jeronimo Lauciaus nuotraukos. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2010, kovo 27, p. 3.
Birštono viešojoje bibliotekoje - birštoniečio V .Laukevičiaus knygų "Ir aš turėjau vaikystę", "Meilė Lietuvai - nusikaltimas" sutiktuvės.

Šimukauskaitė, Ramutė
Knygos prasmė - būti skaitomai / Ramutė Šimukauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2011, kovo 26, p. 3.
Birštono viešojoje bibliotekoje pristatyta trečioji V. Laukevičiaus knyga "Gelbėk mus nuo pikto".
Vinco Laukevičiaus knygos

Vincas Laukevičius. Gelbėk mus nuo pikto

Laukevičius, Vincas (1912-2003)
Gelbėk mus nuo pikto : [atsiminimai] / Vincas Laukevičius. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2010 (Vilnius : Spauda). - 237, [3] p., įsk. virš. : iliustr., faks. ; 24 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-609-431-013-3
Kn. taip pat: Antroji kelionė į Šiaurę / Stasys Stungurys, p. 3-6. 

Vincas Laukeviius. Ir aš turėjau vaikystę

Laukevičius, Vincas (1912-2003)
Ir aš turėjau vaikystę : [atsiminimai] / Vincas Laukevičius. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2010 (Vilnius : Spauda). - 127, [1] p. : iliustr., portr. ; 24 cm. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-431-000-3
Kn. taip pat: Vaikystės atsiminimai šildė jį gyvenimo kelyje / Stasys Stungurys, p. 3.

Vincas Laukevičius. Meilė Lietuvai - nusikaltimas

Laukevičius, Vincas (1912-2003)
Meilė Lietuvai – nusikaltimas : [atsiminimai] / Vincas Laukevičius. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2010 (Vilnius : Spauda). - 521, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-641-99-5
Kn. taip pat: Jų pamiršti nevalia / Stasys Stungurys, p. 3-6.

Laukevičius, Vincas
Su likimu nesuvestas balansas : [atsiminimai] / Vincas Laukevičius. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2020. - 56 p. : iliustr.. - Tiražas 50 egz.. - ISBN 978-609-431-122-2

Apie knyga:

Dukart politinio kalinio, darbštaus žmogaus, nuoširdaus Lietuvos patrioto Vinco Laukevičiaus sudėtingas gyvenimo kelias jo jau aprašytas knygose „Ir aš turėjau vaikystę", „Meilė Lietuvai - nusikaltimas", „Gelbėk mus nuo pikto". Jos buvo išleistos pagal Vinco Laukevičiaus prisiminimų rankraščius, kuriuos jis nuo 1980 metų, tarsi suvesdamas savo, persipynusio su laikmečiu, gyvenimo balansą, ranka surašė į 28 tvarkingai paties įrištų sąsiuvinius-bloknotus. Ir ši, kaip ir kitos jo knygos, išleistos Vidos ir Leo­no Ašmantų rūpesčiu, parengta iš V. Laukevičiaus rankraščio (15–21 cm formato) „Sugrįžus. 1947".

Šiuolaikiniam, o ypač tolimesnės ateities, skaitytojui sunku suvokti anuo metu vyravusią „tvarką", tvyrojusią baimę, kad už neatsargiai pasakytą žodį, atsitiktinį apsilankymą pas „liaudies priešą", surastą kišenėje eilėraštį galėjai būti nuteistas ilgiems metams nelaisvės, ištremtas į nežmogiškos gyvenimo sąlygų lagerius. Tuo ir vertingas kiekvienas užrašytas žodis iš vis labiau praeityn tolstančio gūdaus laikmečio.

Vinco Laukevičiaus nepalaužė nei lageriai, nei kova už padorų gyvenimą sugrįžus iš jos, nei patirtos neteisybės jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Jam taip ir nepavyko įveikti naujosios nomenklatūros pasipriešinimo, atgauti prie savo Birštono mieste esančios sodybos dar likusius keliolika arų žemės, ta prasme, suvesti su likimu biurokratinį balansą. Deja, V. Laukevičiaus paveldėtojams ir artimiesiems tai nepavyksta ir šiandien.

Saugantys šviesų Vinco Laukevičiaus atminimą gali pilnai džiaugtis ir didžiuotis, kad jam pavyko nuostabiai gražiai suvesti visus moralinius, sąžiningumo, patriotinius, gyvenimo pateiktus kartu su visais išbandymais balansus.

Leidėjas, rašytojas Jeronimas Laucius