2016 m. minėtinos sukaktys

2016 m. minėtinos sukaktys

juras biblioteka
K. Jūro nuotrauka

LR Seimas 2016-uosius paskelbė Bibliotekų metais.

LR Seimas 2016 m. paskelbė Vietos bendruomenių metais.

Sukanka 25 metai nuo Sausio įvykių Vilniuje 1991 metais (1991.01.13)

 2016-ieji – jubiliejiniai Birštono kurorto metai

birutess saltinisJ. Skrinskos nuotrauka

1796 m.
Birštone įkurta pradinė mokykla (Sukanka 220 metų).

1846 m.
Birštone pradėtas taikyti kurortinis gydymas. (Sukanka 170 metų Birštono kurortui).

1906 m.
Gydytojas Pranciškus Grodeckis (1863–1944) atrado naują mineralinį šaltinį, kurį pavadino „Lidija“ (vėliau Juozas Tumas-Vaižgantas jį pervadino „Birutės“ vardu. (Sukanka 110 metų  „Birutės“ šaltiniui).

„Gyvenimas“

1946 m.
Gruodžio 7-ąją išleistas pirmasis „Gyvenimo“ laikraščio pirmtako „Naujo gyvenimo“ numeris. (Sukanka 70 metų).

1966 m.
Birštonui buvo suteiktos respublikinio miesto teisės (Sukanka 50 metų).

Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius  ir kurortui svarbius žmones

Vasarį

Sukanka 125 metai, kai gimė dr. Jurgis Venckūnas, Birštono kurorte gydęs mineraliniais vandenimis ir  purvo voniomis, o patirtį aprašęs knygelėse: „Birštonas“, „Vonių paskyrimo pavyzdžiai“, „Mineralinių vandenų gradacija ir Šančių versmės mineralinis vanduo“. (1891.02.01–1970.05.24).

juras sruogaK. Jūro nuotrauka

Sukanka 120 metų, kai gimė poetas, rašytojas, dramaturgas Balys Sruoga, Birštone parašęs „Dievų mišką“ ir eilėraščių ciklą „Giesmės Viešnelei Žydriajai“ (1896.02.02-1947.10.16).

Sukanka 85 metai, kai gimė žurnalistas, rašytojas, miškininkas Gediminas Petras Isokas, romane „Šilėnai“ rašęs apie Birštono girios praeitį (g. 1931.02. 23).

Kovą

Sukanka 155 metų, kai gimė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, lietuvių literatūros klasikė, buvojusi ir rašiusi Birštono kurorte. (g. 1861.03.18- 1943.06.14).

toleikis birstonas

Birštono savivaldybės nuotrauka

Balandį

Sukanka 85 metai, kai gimė skulptorius Aloyzas Toleikis (g.1931.04.12).

Lapkriitį

Sukanka 165 metai, kai gimė tautos patriarchas, Vasario 16-osios akto signataras Jonas Basanavičius (1851.11.23-1927.02.16).

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-10