Paminėtos 220-osios Stanislovo Moravskio gimimo metinės

Paminėtos 220-osios Stanislovo Moravskio gimimo metinės
Nemajūnuose tradiciškai prisimintas kraštietis, memuaristas, rašytojas, gydytojas Stanislovas Moravskis. Šiemet liepos 22 d. paminėtos 220-osios gimimo metinės (gimė 1802 m. liepos 22 d. Ustronės dvare (dabar Jundeliškės), mirė 1853 m. spalio 6-ą dieną). Literatūrinius vakarus St. Moravskiui atminti Birštono viešoji biblioteka organizuoja nuo 2002-ųjų metų.

Jubiliejinis renginys prasidėjo šv. Mišiomis Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kurias aukojo klebonas dekanas monsinjoras Jonas Danilevičius. Birštono krašto žmonės ir svečiai pasimeldė ir už St. Moravskį, šviesuolį, kurio iniciatyva Nemajūnų kapinėse 1851 m. pastatyta koplyčia – joje Moravskis ir atgulė amžino poilsio. Tačiau jo darbai nenugrimzdo užmaštin, nepaisant, kad nemaža dalis rankraščių pražuvo Antrojo pasaulinio karo metu.  

„Kas ta šalis, kur ąžuolynai auga, / Kur gegužę supusto dar pusnis, / Tik liepą čia pavasario sulauki; / Kas ta šalis?“ – viename žymiausių savo kūrinių klausė rašytojas, tyrinėjęs, stebėjęs ir aprašęs šios šalies papročius, etnografiją, kultūrą ir kt. Šiuo eilėraščiu šiltai klausytojus užkalbino renginio vedėjas, aktorius Andrius Bialobžeskis. Istorikė, hum. m. dr. Reda Griškaitė, St. Moravskio gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja, savo pranešime išsamiai, jautriai, emocingai pristatė St. Moravskio fenomeną, pabrėždama jo darbštumą, kruopštumą, inteligenciją, intelektualumą. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus jis praleido Ustronės dvare, atsidėjęs rašymui. Lektorė prisiminė ir organizuotus renginius Moravskiui, padėkojo šviesuoliams, išlaikantiems jo atminimą. A. Bialobžeskis profesionaliai perskaitė ištraukas iš vienų gražiausių ir konceptualiausių Moravskio tekstų: „Broliai bajorai“, „Keleri mano jaunystės metai Vilniuje“, „Nuo Merkinės iki Kauno“. Sakralią nuotaiką palaikė Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės ir Jokūbo Juškevičiaus atliekami muzikiniai kūriniai. Nuoširdžius padėkos žodžius organizatoriams ir dalyviams tarė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Birštono bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė.

Renginys tęsėsi klebonijos kiemelyje, kur dalyviai vaišinosi Moravskio aprašytu šio krašto patiekalu – krupniku. St. Moravskis dar kartą sugrįžo, anot jo, „į savo dailų, kaip kokia remezos gūžta, tarp Buktos ir Jiezno, virš žydros Verknės kabantį lizdelį.“

Nuoširdus ačiū visiems, kurių dėka vakaras St. Moravskiui buvo iškilmingas, šiltas, gausus: merei N. Dirginčienei, vicemerui Vytui Kederiui, klebonui dekanui monsinjorui J. Danilevičiui, mecenatams Rūtai ir Rimvydui Baranauskams, istorikei, hum. m. dr. R. Griškaitei, aktoriui A. Bialobžeskiui, Vitai Liaudanskaitei-Vaitkevičienei, Jokūbui Juškevičiui, Nemajūnų bendruomenės santalka pirmininkei Irenai Šliaužienei, laikraščio Prienų rajono ir Birštono krašto žmonėms „Gyvenimas“ redaktorei Ramutei Šimukauskaitei, restoranui „Old Town“ ir vadovei Robertai Blekaitienei.    

Renginio rėmėja – Birštono savivaldybė, mecenatai: Rūta ir Rimvydas Baranauskai.

Apie renginį „Gyvenimo“ laikraštyje: „Tradiciniai Stanislovo Moravskio skaitymai, skirti rašytojo jubiliejui“ ir hum. m. dr. Redos Griškaitės pranešimas „…tebeesame moravskiečiai…“

***

Kitos 2022-ųjų publikacijos

Stanislovui Moravskiui – 220 / parengta pagal: R. Griškaitės straipsnį „Birštono metamarfozė: nuo „suplėkusio vandens“ kaimelio iki sveikatinančio kurorto“ // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2022, birž. 11, priedas „Birštono versmės“, p. 3–4.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-27
Galerija