Stanislovas Moravskis ir dailė

Stanislovas Moravskis ir dailė

Joana Vitkutė „Ustronės Atsiskyrėlis: įamžinęs ir įamžintas“

Panešimo iliustracijos

18-ieji gydytojo ir rašytojo Stanislovo Moravskio (1802–1853) skaitymai, įvykę liepos 21 d. Birštono kurhauze, buvo skirti atskleisti šio šviesuolio santykį su daile.

Menotyrininkė Joana Vitkutė savo pranešime „Ustronės Atsiskyrėlis: įamžinęs ir įamžintas“ aptarė, kokią reikšmę piešimas ir tapyba vaidino Ustronės Atsiskyrėlio gyvenime, patyrinėjo du jo portretus, pristatė juos kūrusius dailininkus.

S. Moravskis „aistringai domėjosi dailininkų kūrybiniu procesu, technikomis, lankė svarbiausius meno muziejus, su dideliu dėmesiu stebėjo ir plėtė savo meninių žinių bagažą, o jo įkvėptas, kartais ėmėsi pieštuko. Negana to, Ustronės Atsiskyrėlis Stanislovas Moravskis ne tik su puikia humoro doze piešiniuose įamžino savo aplinką, bet ir pats buvo įamžintas žymių to meto dailės pasaulio vardų. Visa tai – neįkainojamas jau praėjusios, tačiau tikrai nepamirštos Lietuvos dailės istorijos epochos palikimas.“

Aktorius Andrius Bialobžeskis skaitė pirmą kartą istorikės, dr. Redos Griškaitės į lietuvių kalbą išversto S. Moravskio kūrinio „Juozapas Oleškevičius“ fragmentus, sužavėjusius sodria kalba ir sveiku humoru. To laikmečio dvasią atliepė ir kūriniai, kuriuos atliko gitaristas Artūras Kelpša.

Renginio mecenatas Rimvydas Baranauskas pristatė savo meninėje kolekcijoje saugomą XIX a. jaunuolio portretą.

Renginį vedė architektūros istorikas, architektas dr. Marius Daraškevičius. Jis taip pat pademonstravo ir papasakojo apie XIX a. pirmosios pusės vyrišką kostiumą – fraką (analogišką tam, kurį dėvėjo ir S. Moravskis).

Renginyje dalyvavo ir žodį tarė Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras.

Už dar vieną įdomų, gražų susitikimą su S. Moravskiu dėkojame: istorikei dr. Redai Griškaitei, menotyrininkei Joanai Vitkutei, skaitymų mecenatams Rūtai ir Rimvydui Baranauskams, architektūros istorikui, architektui dr. Mariui Daraškevičiui, aktoriui Andriui Bialobžeskiui, gitaristui Artūrui Kelpšai.

S. Moravskio skaitymus finansavo Birštono savivaldybė. Organizavo Birštono viešoji biblioteka ir laikraštis „Gyvenimas“.

Gedimino Vitkaus ir renginio organizatorių nuotraukos.

Apie 18-uosiusI Stanislovo Moravskio  skaitymus „Gyvenimo“ laikraštyje – Ramutė Šimukauskaitė. Dar plačiau pravėrėme langą į bajorų kultūros pažinimą…

„Gyvenimo“ laikraštyje publikuotas ir Joanos Vitkutės pranešimas „Ustronės Atsiskyrėlis: įamžinęs ir įamžintas“ – I dalis, ii dalis.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-24
Galerija