„Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“

„Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“

Projektą organizavo: Birštono viešoji biblioteka

Projekto vadovas: Alina Jaskūnienė

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Birštono savivaldybė

Partneriai: UAB „Gyvenimas“, VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Siponių krašto bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės santalka, Birštono meno mokykla, Birštono turizmo informacijos centras.

2022 m. biblioteka Birštono 640 metų sukakčiai (1382 m. Birštonas BRIST pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose – Vygando Marburgiečio „Naujojoje Prūsijos kronikoje“) skyrė literatūrinių-muzikinių renginių projektą „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“. Tęstinis, 11-ą kartą organizuotas projektas pristatė Birštono istoriją, krašto kultūrai svarbias asmenybes, kartu paminint jubiliejinę sukaktį. Renginiuose dalyvavo profesionalūs istorikai: prof. dr. Raimonda Ragauskienė, istorikas Simonas Matulevičius; istorinių šokių kolektyvas „Baltoji Pavana“ (vadovė Jūratė Uselienė), trio AMICI ir kt. Renginiuose prisiminta Birštono karališkoji istorija, pateikta naujų istorinių faktų, pristatytos su Birštonu susijusios asmenybės: Vytautas Didysis, paminint karūnavimo dieną (rugsėjo 8-ąją), Barbora Radvilaitė, kurios 500-ųjų metinių jubiliejų tais metais šventėme, Žygimantas Augustas, Steponas Batoras, Kazimieras Jogailaitis, Vladislovas Vaza ir kt. Renginiuose aktoriai talentingai skaitė ištraukas iš istorinių šaltinių, bylojančių Birštono praeitį, kraštiečių St. Moravskio, Just. Marcinkevičiaus, taip pat, J. Vaičiūnaitės, A. Puišytės, B. Buračo tekstus, įvaizdijančius Birštono istoriją, kraštovaizdį, tautosaką. Renginiuose sinergiškai susiliejo įvairios meno sritys: muzika, teatras, literatūra, šokis ir kt. Projektas turi išliekamąją vertę, nes bibliotekos interneto svetainėje sukurta skiltis „Iš karališkojo Birštono praeities“, kurioje skelbiama medžiaga, pranešimai, skaityti renginių metu. Informacija gali naudotis visi besidomintys krašto istorija, kultūra, net jei renginiuose nedalyvavo.

Projekto „Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu Birštono dangum“ renginiai:

  • Vakaras, kuriame S. Matulevičius skaitė pranešimą „Kas atsitiko Birštone 1382 metų vasario 21 d.?“ Lotyniškai ir lietuviškai iš Naujosios Prūsijos kronikos skaitė aktorius S. Čiučelis. Skambėjo grigališkojo choralo giesmės, jas atliko Baltramiejus Krikščiūnas, Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, Jurgita Otienė (fleita).
  • Vakaras Barborai Radvilaitei ir Žygimantui Augustui. Prof. dr. Raimonda Ragauskienė skaitė pranešimą „Birštonas ir paskutinieji Jogailaičiai“. Aktorė Edita Niciūtė skaitė Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto laiškus iš rinkinio „Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems“, muzikavo arfinininkė V. Smailytė.
  • Edukacinę programą paruošė istorinių šokių kolektyvas „Baltoji Pavana“, į kurią buvo įtraukti ir žiūrovai. Tekstus apie karališkąją Birštono praeitį skaitė aktorius A. Bialobžeskis.
  • Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną prof. dr. R. Ragauskienė skaitė pranešimą „Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir valdovo dvaras Birštone“. Literatūrinę-muzikinę programą atliko aktorius E. Stancikas, muzikavo I. Klusaitė, P. Balevičius.
  • Vyko edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Vytauto Didžiojo Birštonas“ su Birštono meno mokykla.
  • Vakaras, kuriame istorikas S. Matulevičius skaitė paskaitą „LDK ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis ir jo karališkoji šeima Birštone“. Muzikavo senosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“ (S. Lipčius, R. Vosyliūtė). Aktorius R. Bagdzevičius skaitė ištraukas iš Adomo Šrėterio Sileziečio kūrinio „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“.
  • Vakaras, kuriame istoriko S. Matulevičius skaitė pranešimą „Birštono karališkieji veidai ir vardai: nuo Vytauto Didžiojo iki Vladislovo Vazos“. Muzikavo trio AMICI (J. B. Laukaitytė-Kiznė, L. Cikanavičius, J. Germanovič). Ištraukas iš J. Marcinkevičiaus poemos „Pažinimo medis“ skaitė aktorius I. Ciplijauskas.

Visi įvykę renginiai unikalūs, jų programos sukurtos būtent šiam projektui. Vakarai suorganizuoti panaudojant šiuolaikinių technologijų sprendimus. Buvo demonstruojami valdovų portretai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondų.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-24